Esra Sertel
Title
Cited by
Cited by
Year
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Okul Tercih Sebepleri ve Uyum Durumları: Sivrihisar Örneği
E SERTEL, H YILDIRIM, SÖ AKYOL
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (21), 101-117, 2017
122017
Meslek yüksekokullarının güncel sorunlarına ilişkin öğretim elemanlarının görüşleri
H Yıldırım, E Sertel, S Özmen-Akyol
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (21), 287-300, 2017
122017
MESLEK YÜKSEKOKULLARININ GÜNCEL SORUNLARINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ-VIEWS OF ACADEMIC STAFF ABOUT CURRENT ISSUES OF VOCATIONAL HIGHER EDUCATION
H YILDIRIM, E SERTEL, SÖ AKYOL
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (21), 287-300, 2019
2019
Endüstri Mühendisliği Eğitimi ve Endüstri 4.0 İlişkisinin ESOGU Endüstri Mühendisliği Öğrencileri Bakışıyla Analizi
E Sertel, YB SAHİN, AA ISLİER
International Journal of Engineering Research and Development 12 (1), 236-250, 0
MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI, KLOUT SKORU VE AKADEMİK BAŞARI PUANI ARASINDAKİ İLİŞKİ: SİVRİHİSAR ÖRNEĞİ
SÖ AKYOL, H YILDIRIM, E SERTEL
Erciyes İletişim Dergisi 5 (3), 76-88, 0
MESLEK YÜKSEKOKULLARININ GÜNCEL SORUNLARINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ
ÖGH YILDIRIM, ÖGE SERTEL, ÖGSÖ AKYOL
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–6