adem kalça
adem kalça
ktu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Ekonomik büyüme aracı olarak bilgi yayılımları ve inovasyon
A Kalça, Y Atasoy
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 3 (2), 95-110, 2008
312008
Yeni Ekonomi ve İktisat Bilimi
H Akyazı, A Kalça
Liberal Düşünce Dergisi 29, 221-242, 2003
182003
Türkiye’de enerji tüketimi ve ekonomik büyüme: Ardl Sınır Testi yaklaşımı
UK Pata, S Yurtkuran, A Kalça
172016
Economic valuation of soil erosion in a semi arid area in Turkey
S Hacisalihoglu, D Toksoy, A Kalca
African journal of agricultural research 5 (1), 001-006, 2010
132010
Sanayileşme Temeline Dayanmayan Şehirleşme ve Kayıtdışı İstihdam
A Kalça
Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi 36 (7), 1999
91999
Kayıtdışı Ekonominin Bazı Makro Ekonomik Değişkenler ve Crowding-Out Üzerindeki Etkileri
A Kalça
Yayınlanmamış Doktora Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi SBE, 1996
91996
Kayıtdışı ekonomi ve iktisadi dalgalanmalar ilişkisi: Türkiye (1968-2005)
A Kalca, A Ekinci
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 17 (3), 211-228, 2008
72008
Kayıtdışı Ekonomiyi Tahmin Etmeye Yönelik Çalışmaların Analizi
A Kalça
İktisat Dergisi, 52-67, 1998
71998
Küreselleşen Dünyada Elektronik Ticaret
A Kalça
Ekonomik· Yorumlar Dergisi, 2000
62000
Part-time iş ve kadın işgücü
N Baş, A Kalça
İktisat, 2002
52002
Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonominin Durumu
A Kalça
Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi Yıl 32, 1995
51995
A revisited causality analysis of Okun's Law: The case of Turkey.
UK PATA, S YURTKURAN, A Kalca
Theoretical & Applied Economics 25 (4), 2018
42018
Market concentration in turkish journalism sector
A KALÇA, VO ARI
INTERNATIONAL CONFERENCE CHALLENGES OF THE KNOWLEDGE SOCIETY (CKS), 2013
42013
Diaspora As The Instrument of Humane Capital
A Kalça, A Durmaz
International Journal of Business and Social Research 2 (5), 94-104, 2012
32012
Bilgi toplumu sürecinde Türkiye’nin AB’ye üye olabilirligi
A Kalça
A paper presented at 8th Conference at Internet in Turkey, 19-21, 2002
32002
Yaş Çay Alımlarında Kayıtdışılığın Tespiti Üzerine Bir Değerlendirme
A Kalça, D Toksoy
Karadeniz Bölgesi Tarım Sempozyumu 1, 0
3
Asya Krizi ve IMF’nin Rolü
E Öz, A Kalça
flletme Finans, Ekim, 1999
21999
Yap-İşlet-Devret (YİD) Modeli ve Türkiye Uygulamaları
E KARAYILMAZLAR, A Kalça
Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Yıl 35, 3-27, 1998
21998
Circular Migration Between Georgia and Turkey: Is Triple Win a Solution for Illegal Employment?
A Kalça, YO Ari
International Conference On Eurasian Economies, 14-19, 2016
12016
EFFECT OF INTERNATIONAL MIGRATION ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT: CHANGING ROLE IN THE CHANGING WORLD ORDER
A DURMAZ, A Kalca
11th international conference on knowledge, economy and management proceedings, 2013
12013
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20