vildan tok dereci
vildan tok dereci
Assistant Professor of Fashion Design, Marmara University
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
‘Doku’nuşlar’Tekstil Sergisi Üzerinden Tekstil Sanatında Mekan, Malzeme, Biçim İlişkisi
VT Dereci
Yedi, 53-63, 2014
132014
Tasarımcı Bakışı ve Tasarım Nesnesi Olarak Giysi
V Tok Dereci
22013
SÜRDÜRÜLEBİLİR TASARIM ARAYIŞINDA KÜLTÜREL NİTELİKLİ ÜRÜN TASARIMI VE TASARIMCININ ROLÜ
vildan tok dereci
Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumu, Van, Türkiye, 1, 141-160, 2018
2018
"Giysi Tasarım Alanında Moda Eğilim Öngörülerini Anlama Üzerine", vol.1, pp.73-89, 2017
vildan tok dereci
Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, 1, 73-89, 2017
2017
YÖRESEL DOKUMALARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR EĞİTİM MODELİ BEZCE 2016 ÇALIŞTAYI
vildan tok dereci
2016
Tasarım Sürecinde Pratik İşlevin Önceliği ve Disiplinlerarası Çalışmaya Bir Örnek“Afet Sonrası Giysisi” Öğrenci Çalıştayı
vildan tok dereci
Uluslararası Sanat Ve Tasarım Kongresi, “Dönüşüm”, Dokuz Eylül Üniversitesi …, 2014
2014
TASARIMCI BAKIŞI VE TASARIM NESNESİ OLARAK “GİYSİ”
ÖGVTOK DERECİ
PROCEEDINGS BOOK, 51, 2013
2013
1.yy.da Bilim Teknoloji ve Tasarım İşbirliğinin Çıktısı Olarak “Yeni Tür Giysi
vildan tok dereci
Batman Üniversitesi Uluslararası Katılımlı Bilim ve Kültür Sempozyumu …, 2012
2012
"Disiplinler Arası Etkileşimde Bireysel Yaratıcılık ve Başarı Kavramı", İMECE Uluslar arası Katılımlı Güzel Sanatlar ve Tasarım Sempozyumu, TÜRKİYE, pp.205-2010, 2009
vildan tok dereci
İMECE Uluslar arası Katılımlı Güzel Sanatlar ve Tasarım Sempozyumu, TÜRKİYE …, 2009
2009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–9