Takip et
Özer Kestane
Özer Kestane
deu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
İzmir ili için biyoklimatik konfor bölgelerinin belirlenmesi
Ö Kestane, K Ülgen
Teknik Bilimler Dergisi 3 (1), 18-25, 2013
272013
Meslek yüksekokullarında eğitimin kalitesini artırmaya yönelik çabalar ve öğrenci gözüyle öğretim elemanlarının değerlendirilmesi İzmir meslek yüksekokulu örneği
Ş Gümüşoğlu, S Ünal, Ö Kestane
TÜBAV Bilim Dergisi 3 (2), 2010
122010
Techno-economic analysis of wind power plants: A case study of Milas-Turkey
Ö Kestane, K Ülgen
Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy 12 (12), 1088-1100, 2017
112017
Determination of bioclimatic comfort zones for Izmir Province
Ö Kestane, K Ulgen
Süleyman Demirel Uni J Tech Sci 3 (5), 18-25, 2013
62013
ŞEHİR PAZARLAMA STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİ İÇİN SWOT ANALİZİ: MANİSA KÖPRÜBAŞI İLÇESİ
SÜ KESTANE, AM Ateş, Ö Kestane
Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 18 (2), 283-298, 2017
42017
Üniversiteler için haftalık ders programı hazırlama yazılımı
Ö KESTANE
Teknik Bilimler Dergisi 4 (2), 1-11, 2014
42014
Üniversite binalarının enerji performans değerlendirmesi: MCBÜ Köprübaşı Meslek Yüksekokulu örneği
AM Ateş, Ö Kestane, K ULGEN
Mühendis ve Makina 62 (704), 534-555, 2021
22021
İzmir ili için biyoklimatik konfora sahip bölgelerin tespiti ve mevcut bina stokunu temsil eden model bir bina için etkilerinin araştırılması
Ö Kestane
Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Güneş Enerjisi …, 2011
12011
Alibey (Cunda) Adasında beşeri-ekonomik özelliklerin coğrafi bilgi sistemleri (CBS) yöntemiyle değerlendirilmesi
Ö Kestane
DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2004
12004
Pandemi Döneminde Küçük Aile Çiftçilerinin Sorunları Üzerine Nitel Bir Araştırma: Torbalı Örneği.
S ÜNAL KESTANE, E CANDAN DEMİRKOL, Ö KESTANE
Turkish Journal of Agricultural Economics 28 (1), 2022
2022
Pandemi Döneminde Küçük Aile Çiftçilerinin Sorunları Üzerine Nitel Bir Araştırma: Torbalı Örneği
EC DEMİRKOL, S Kestane, Ö Kestane
Tarım Ekonomisi Dergisi 28 (1), 67-75, 2022
2022
OTONOM RÜZGÂR TÜRBİNLERİNDE BULANIK MANTIKLA KANAT AÇI KONTROLÜ UYGULAMASI
Ö KESTANE, AM ATEŞ
Design and Performance Analysis of an Air-Based Photovoltaic/Thermal Collector in Winter
Ö KESTANE, K ULGEN
Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 12 (4), 941-958, 0
LABOR FORCE PLANNING IN LOCAL GOVERNMENTS: COMPUTER SOFTWARE AND ITS APPLICATION BASED ON WORKLOAD ANALYSES
Ş Gumusoglu, S Kestane, Ö KESTANE
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Medyaya ĠliĢkin Tutumları
AM ATE, Ö KESTANE, IĢ KELLEVEZĠR
Organizing Committee Members, 296, 0
MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA EĞİTİMİN KALİTESİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK ÇABALAR VE ÖĞRENCİ GÖZÜYLE ÖĞRETİM ELEMANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ İZMİR MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ
Ş Gümüşoğlu, S Ünal, Ö Kestane
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–16