Dr. Mustafa Temel
Dr. Mustafa Temel
erciyes.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
YEREL MEDYA ÇALIŞANLARININ SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE SEKTÖR SORUNLARINA BAKIŞI: KAYSERİ VE NEVŞEHİR YEREL MEDYASINA YÖNELİK ALAN ARAŞTIRMASI
M Temel, A Korkmaz, A KORKMAZ, B Somuncu, B SOMUNCU, K Şilen
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (19), 125-157, 2012
132012
Türkiye’de Medya ve İslamofobi Araştırmaları
DM Temel
Medya ve Din Araştırmaları Dergisi 2 (1), 93 - 121, 2019
52019
Sinemanın Osmanlı'da Yaygınlaşmasında Sinema Dergilerinin Rolü
M TEMEL
Journal of International Social Research 8 (40), 2015
52015
1923-1926 Yıllarında Yayınlanan Yeni Yol Dergisi ve Dergide Yayınlanan “Cumhuriyet” Konulu Yazılar Üzerine Bir İnceleme
E Davulcu, M Temel
The Journal of Academic Social Science Studies, 113-126, 2016
4*2016
Dijital Sorunlara İlişkin Eğitici Kısa Filmlere Eleştirel Bir Bakış
F YAZICI, M TEMEL
Erciyes İletişim Dergisi 7 (1), 395-414, 2020
2020
İnternet Üzerinden Dini Bilgi Edinme Süreci ve Eleştirel Yeterlilikler: Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğrencileri Üzerine Ampirik Bir Değerlendirme
M Temel, M Eken, H Aydın
Journal of International Social Research 11 (59), 1121-1130, 2018
2018
Osmanlı Devleti’nde Yayınlanan İlk Kadın İlavesi Terakki-i Muhadderat’taki Kadın Mektuplarının Tahlili
E Davulcu, M Temel
İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 2017
2017
II. Meşrutiyet Dönemi'nde Yayınlanan Tek Sayılık Mizah Gazetelerinde Muhalefet: El Üfürük, El Üfürük'e Zeylen Körük, Ton Ton Risalesi, Çıngırak, Mahkûm.
E DAVULCU, M TEMEL
Journal of International Social Research 8 (37), 2015
2015
Kitle Iletisim Araçlari Ile Düsünceyi Açiklama Ve Yayma Hürriyetinin Kapsam Ve Sinirlari Üzerine Bir Degerlendirme
M Temel, ÖF Koçak
International Journal of Intermedia 2 (2), 440, 2015
2015
MEDİAD
İKSAM İzleri, M TEMEL, ÖF KOÇAK
İslam Karşıtı Söylemlerin Avrupa Medyasındaki İzleri
M TEMEL, ÖF KOÇAK
Medya ve Din Araştırmaları Dergisi 3 (2), 181-196, 0
KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI İLE DÜŞÜNCEYİ AÇIKLAMA VE YAYMA HÜRRİYETİNİN KAPSAM VE SINIRLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
M Temel, ÖF Koçak
Intermedia International Peer-Reviewed E-Journal Of Communication Sciences 2 (2), 0
MEDİAD
M TEMEL
Türkiye’de Siyaset Yönelimli İslamofobik Retorik: Refahyol Hükümeti
M TEMEL
Habere Erişim Pratiklerinin Dönüşümü: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Alan Araştırması
B Somuncu, M Temel
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 16 (31), 1-1, 0
BAZI İLLERDE YEŞİL TARIM SİSTEMLERİ İLE KONVANSİYONEL TARIM SİSTEMİ ÜRETİCİLERİNİN SOSYO-EKONOMİK ÖZELLİKLERİ
FPHAG MISIR, MÖM TEMEL
KAPAK, 51, 0
Türkiye’de Basın-İktidar İlişkileri Çerçevesinde İslamofobik Söylem
M TEMEL
Medya ve Din Araştırmaları Dergisi 3 (1), 29-59, 0
Medya ve Din Tartışmaları Sempozyumu 2-3 Nisan 2015, İstanbul Ticaret Üniversitesi
M Temel
Medya ve Din Araştırmaları Dergisi 2 (1), 171-180, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–18