Takip et
ÇAĞATAY KARAKÖY
ÇAĞATAY KARAKÖY
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
cumhuriyet.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Development of a novel integrated CCSD-ITARA-MARCOS decision-making approach for stackers selection in a logistics system
A Ulutaş, D Karabasevic, G Popovic, D Stanujkic, PT Nguyen, Ç Karaköy
Mathematics 8 (10), 1672, 2020
1002020
The impacts of external debt on economic growth in transition economies
A Uzun, C Karakoy, B Kabadayi, OS Emsen
Chinese business review 11 (5), 2012
812012
An analysis of the logistics performance index of EU countries with an integrated MCDM model
A Ulutaş, Ç Karaköy
Economics and Business Review 5 (4), 49-69, 2019
612019
G-20 Ülkelerinin lojistik performans endeksinin çok kriterli karar verme modeli ile ölçümü
A Ulutaş, Ç Karaköy
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 20 (2), 71-84, 2019
382019
CRITIC ve ROV yöntemleri ile bir kargo firmasının 2011-2017 yılları sırasındaki performansının analiz edilmesi
A ULUTAŞ, Ç KARAKÖY
MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (1), 223-230, 2019
372019
Liberalizasyon ve Ekonomik Büyüme İlişkileri: Göreceli Gelişmiş ve Az Gelişmiş Geçiş Ekonomileri Deneyimleri
S Emsen, MK Değer, Ç Karaköy
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2006
222006
Balkan ülkelerinde lojistik performans endeksi değerlendirilmesi
Ç Karaköy, U Ölmez
Uluslararası Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Yenilikçi Yaklaşımlar …, 2019
132019
Çok kriterli karar verme yöntemleri ile lojistik merkezi yeri seçimi
A Ulutaş, Ç Karaköy, KH Arıç, E Cengiz
İktisadi Yenilik Dergisi 5 (2), 45-53, 2018
122018
An analysis of the logistics performance index of EU countries with an integrated MCDM model. Economics and Business Review, 5 (4), 49-69
A Ulutaş, Ç Karaköy
112019
Evaluation of LPI values of transition economies countries with a grey MCDM model
A Ulutaş, Ç Karaköy
Handbook of research on applied AI for international business and marketing …, 2021
102021
MERKEZİ ASYA VE KAFKAS EKONOMİLERİNDE ENTEGRASYONUN OLABİLİRLİĞİ: AB’DEKİ KÖMÜR-ÇELİK TOPLULUĞU BENZERİ SU VE ENERJİDE İŞBİRLİĞİ ARAYIŞI
ÖS Emsen, ÖGDÇ KARAKÖY
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 18 (1), 181-202, 2009
102009
Kadın Girişimciliği
B Tunçsiper, Ç Karaköy, N Kafa
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi …, 2008
102008
Orta Asya’da Doğrudan Yabanci Sermaye Yatirimlari: Politikalari, Stratejileri ve Teşvikler Üzerine Değerlendirme
Ç Karaköy
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 15 (2), 251-266, 2006
102006
Geçiş Ekonomilerinde Dış Borçlulukta Değişmeler
A Uzun, Ç Karaköy, S Emsen
International Conference on Eurasian Economies, 12-14, 2011
72011
YÜKSEK VE ORTA GELİRLİ ÜLKELERDE BÜYÜME VE LOJİSTİK PERFORMANS ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
ÇK SALİM ÜRE
AL -FARABİ 4. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ ISBN – 978-605-7875-66-2 …, 2019
6*2019
ULUSLARARASI ŞİRKETLERDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI VE LOJİSTİK ANLAYIŞ: SİVAS ÖZELİNDE BİR UYGULAMA
BK Çağatay KARAKÖY
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ 20 (Sayı 1), 447-461, 2019
5*2019
OECD ülkelerinde borsa ve ekonomik özgürlük ilişkileri. 3
S ÜRE, K SADEGHZADEH, Ç KARAKÖY, ÖS EMSEN
Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 336-345, 2019
52019
ÇİN EKONOMİSİNDE BÜYÜMENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: YÜKSEK TEKNOLOJİK MAL İHRACATININ BELİRLEYİCİLERİ.
H AKSU, AF AYDEMÝR, Ç KARAKÖY, ZÇ YURTTANÇIKMAZ, ...
Cumhuriyet Universitesi Journal of Economics & Administrative Sciences (JEAS …, 2018
52018
Türkiye ve AB Ülkelerinde Dışa Açıklığın İstihdam Üzerine Etkileri
Z Özdemir, İ Yalman, Ç Karaköy
International Conference on Eurasian Economie, 1-4, 2014
52014
Kırgızistan’da doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve doğrudan yabancı sermaye yatırımlarında uluslararası muhasebe standartlarının rolü
H Akay, Ç Karaköy
Uluslararası Sermaye Hareketleri Ve Gelişmekte Olan Piyasalar Uluslar Arası …, 2008
52008
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20