Zeynep Filiz
Zeynep Filiz
Verified email at ogu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
SERVQUAL YÖNTEMİYLE YÜKSEKÖĞRETİMDE HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜLMESİ.
V Yılmaz, Z Filiz, B Yaprak
Anadolu University Journal of Social Sciences 7 (2), 2007
822007
Öğretmenlerin iş doyumu ve tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi
Z Filiz
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 10 (23), 157-172, 2014
702014
An analysis of the levels of job satisfaction and life satisfaction of the academic staff
Z Filiz
Social Indicators Research 116 (3), 793-808, 2014
622014
Belediyelerde hizmet kalitesinin SERVQUAL analizi ile ölçümü: Eskişehir belediyelerinde bir uygulama
Z Filiz, V Yılmaz, C Yağızer
Anadolu Üniversitesi, 2010
542010
Brain mast cells and therapeutic potential of vasoactive intestinal peptide in a Parkinson's disease model in rats: brain microdialysis, behavior, and microscopy
N Tunçel, E Şener, C Cerit, U Karasu, F Gürer, V Şahintürk, C Bayçu, D Ak, ...
Peptides 26 (5), 827-836, 2005
502005
Üniversite öğrencilerinin barınma sorunlarının uygunluk analizi ile incelenmesi
Z Filiz, F Çemrek
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2), 207-223, 2007
432007
Servqual Yöntemiyle Yurt İşletmesinde Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi
Z Filiz
Uluslararası Mühendislik Araştırma Ve Geliştirme Dergisi 3 (1), 38-48, 2011
392011
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYALLEŞMESİNDE SPORA KATILIMIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Z Filiz
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 4 (3), 192-203, 2010
342010
İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Düzeylerine Göre Gruplandirilmasinda Farkli Yaklaşimlar
Z Filiz
Sosyal Bilimler Dergisi 6 (1), 2005
312005
Service quality of university library: a survey amongst students at Osmangazi University and Anadolu University
Z Filiz
Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi, 1-19, 2007
302007
Assessment of seasonal variations of surface water quality characteristics for Porsuk Stream
A Altın, Z Filiz, CF Iscen
Environmental monitoring and assessment 158 (1), 51-65, 2009
292009
Avrupa Birliği’ne Üye Ülkeler ile Türkiye'nin Karşılaştırılması
Z Filiz, F Çemrek
Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, İstanbul, 2005
292005
Service quality of travel agents in Turkey
Z Filiz
Quality & Quantity 44 (4), 793-805, 2010
242010
A STUDY ON CLASSIFYING PARENTING STYLES THROUGH DISCRIMINANT ANALYSIS.
Z Fılız, B Yaprak
Journal of Theory & Practice in Education (JTPE) 5 (2), 2009
21*2009
SERVQUAL Yöntemi Ve Bir Hizmet İşletmesinde Uygulamasi
Z Filiz, S Kolukısaoğlu
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 253-266, 2014
192014
Modulation of corpus striatal neurochemistry by astrocytes and vasoactive intestinal peptide (VIP) in parkinsonian rats
İH Yelkenli, E Ulupinar, OT Korkmaz, E Şener, G Kuş, Z Filiz, N Tunçel
Journal of molecular neuroscience 59 (2), 280-289, 2016
172016
Doğrusal Olmayan Kanonik Korelasyon Analizi ve Bir Uygulama
Z Filiz, S KOLUKISAOĞLU
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 8 (16), 59-74, 2012
162012
Tüketici memnuniyeti analizi ve gıda (fast-food) sektöründe bir uygulama
Z Filiz, F Çemrek
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (1), 59-84, 2008
152008
Güvenilirlik çözümlemesi, temel bileşenler ve faktör çözümlemesi
Z Filiz
Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi: A-Uygulamalı Bilimler ve …, 2003
132003
Kasko sigortası tercihinin konjoint analizi ile incelenmesi
Z FİLİZ, M ŞENGÖZ
ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources 12 (1), 107-121, 2010
112010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20