Ayhan DEMİRCİ
Ayhan DEMİRCİ
Toros Üniversitesi
toros.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Afrika birliği ülkelerinin sosyal ve ekonomik göstergeleri arasındaki ilişkinin kanonik korelasyon analizi ile incelenmesi
MS Özçomak, A Demirci
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14 (1), 261-274, 2010
132010
OECD üyesi ülkelerin ekonomik ve sosyal etkinliklerinin veri zarflama analizi yöntemiyle belirlenmesi
A Demirci
Yayımlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü …, 2012
122012
ÇEŞİTLİ İKLİM VE ÜRÜN VERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KANONİK KORELASYON ANALİZİ VE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ
M ÖZÇOMAK, M Gündüz, A DEMİRCİ, E Yakut
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 26 (1), 111-131, 2012
72012
SERBEST BÖLGELERİN DIŞ TİCARETTEKİ ÖNEMİ VE TÜRKİYE’DEKİ SERBEST BÖLGELERİN ETKİNLİKLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE İNCELENMESİ
A Demirci, DB Tarhan
Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi 3 (6), 31-53, 2017
62017
Türkiye’de faaliyet gösteren liman işletmeleri ve bu işletmelerin etkinliklerinin veri zarflama analizi yöntemiyle ölçümü
A DEMİRCİ, DB TARHAN
Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 2 (2), 144-160, 2017
52017
Efficiency measurement in Turkish coal enterprises using data envelopment analysis and data mining
F Bakirci, E Yakut, A Demirci, M Gündüz
Canadian Social Science 10 (1), 103-110, 2014
52014
Measurement of the Economical and Social Efficiency of OECD Countries by Means of data Envelopment Analysis and Artificial Neural Network
A Demirci, AE Yakut, AM Gündüz
International Journal of Business and Social Science 4 (16), 2013
42013
Comparison of classification success of human development index by using ordered logistic regression analysis and artificial neural network methods
E YAKUT, M GUNDUZ, A DEMİRCİ
J Appl Quant Methods 10 (3), 15-34, 2015
32015
KARAYOLU TAŞIMACILIĞI OPTİMİZASYONU (VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE MERSİN İLİNDE BİR UYGULAMA)
A DEMİRCİ, DB TARHAN
Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi 4 (7), 112-131, 2017
22017
OECD Üyesi Ülkelerin Ekonomik Ve Sosyal Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle Belirlenmesi
D Ayhan
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Doktora …, 2012
22012
The Determination of a GSM Operator Preference with a Multiple Logistic Regression Analysis: A Youth-Oriented Study at a University in Turkey
E Yakut, A Demirci, E Ergin
Rev. Eur. Stud. 8, 316, 2016
12016
İnsani Kalkınmışlık Düzeyinin Sınıflandırma Başarılarının Karşılaştırılmasında Sıralı Lojistik Regresyon Analizi ve Yapay Sinir
E YAKUT, M GÜNDÜZ, A DEMİRCİ
1
EKONOMİK VE SOSYAL ETKİNLİK BELİRLEMEDE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ: ARAP BİRLİĞİ ÖRNEĞİ
A DEMİRCİ
Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 4 (1), 64-79, 2019
2019
DETERMINING THE ASSOCIATION BETWEEN ECONOMIC AND SOCIAL INDICATORS BY USING CANONCAL CORRELATION ANALYSIS: THE ARABIC UNION SAMPLE.
A DEMİRCİ
Suleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative …, 2018
2018
Multi Criteria Decision-Making Techniques in Health Care (Analytic Hierarchy Process as Example of Establishment Place Selection)
A DEMIRCI
Health Sciences Research in the Globalizing World, 842, 2018
2018
LEADERSHIP IN MUSIC TEACHING (THE CASE OF MERSIN PROVINCE)
A DEMİRCİ, A ÇALIŞKAN, Ç Taner
Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 3 (3), 128-139, 2017
2017
PERFORMANSA DAYALI LOJİSTİK
ÖÜA DEMİRCİ
LOJİSTİK MALİYETLER İÇİN ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YAKLAŞIMI: DEPOLAMA ALANI SEÇİMİ ÖRNEĞİ
A DEMİRCİ
Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi 6 (10), 23-43, 0
LOJİSTİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE YEŞİL LOJİSTİK KAPSAMINDA KARBON AYAK İZLERİ VE KİŞİSEL KARBON AYAK İZİ ANALİZİ
A DEMİRCİ, G MANAVGAT
8. ULUSAL LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ KONGRESİ, 102, 0
KURULUŞ YERİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİK SÜREÇ YÖNTEMİ: SAĞLIK KURUMLARINDA BİR UYGULAMA
A DEMİRCİ
Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 5 (1), 39-55, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20