Ayhan DEMİRCİ
Ayhan DEMİRCİ
Toros Üniversitesi
toros.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
BaşlıkAlıntı yapanlarYıl
Afrika birliği ülkelerinin sosyal ve ekonomik göstergeleri arasındaki ilişkinin kanonik korelasyon analizi ile incelenmesi
MS Özçomak, A Demirci
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14 (1), 261-274, 2010
132010
OECD üyesi ülkelerin ekonomik ve sosyal etkinliklerinin veri zarflama analizi yöntemiyle belirlenmesi
A Demirci
Yayımlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü …, 2012
102012
ÇEŞİTLİ İKLİM VE ÜRÜN VERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KANONİK KORELASYON ANALİZİ VE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ
M ÖZÇOMAK, M Gündüz, A DEMİRCİ, E Yakut
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 26 (1), 111-131, 2012
62012
Efficiency measurement in Turkish coal enterprises using data envelopment analysis and data mining
F Bakirci, E Yakut, A Demirci, M Gündüz
Canadian Social Science 10 (1), 103, 2014
52014
Türkiye’de faaliyet gösteren liman işletmeleri ve bu işletmelerin etkinliklerinin veri zarflama analizi yöntemiyle ölçümü
A DEMİRCİ, DB TARHAN
Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 2 (2), 144-160, 2016
42016
SERBEST BÖLGELERİN DIŞ TİCARETTEKİ ÖNEMİ VE TÜRKİYE’DEKİ SERBEST BÖLGELERİN ETKİNLİKLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE İNCELENMESİ
A Demirci, DB Tarhan
Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi 3 (6), 31-53, 2016
42016
Measurement of the Economical and Social Efficiency of OECD Countries by Means of data Envelopment Analysis and Artificial Neural Network
A Demirci, AE Yakut, AM Gündüz
International Journal of Business and Social Science 4 (16), 2013
32013
OECD Üyesi Ülkelerin Ekonomik Ve Sosyal Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle Belirlenmesi
D Ayhan
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Doktora …, 2012
22012
Comparison of classification success of Human Development Index by using ordered logistic regression analysis and artificial neural network methods
E YAKUT, M GUNDUZ, A DEMİRCİ
Journal of Applied Quantitative Methods 159, 15, 1999
11999
DETERMINING THE ASSOCIATION BETWEEN ECONOMIC AND SOCIAL INDICATORS BY USING CANONCAL CORRELATION ANALYSIS: THE ARABIC UNION SAMPLE.
A DEMİRCİ
Suleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative …, 2018
2018
Multi Criteria Decision-Making Techniques in Health Care (Analytic Hierarchy Process as Example of Establishment Place Selection)
A DEMIRCI
Health Sciences Research in the Globalizing World, 842, 2018
2018
The Determination of a GSM Operator Preference with a Multiple Logistic Regression Analysis: A Youth-Oriented Study at a University in Turkey
E Yakut, A Demirci, E Ergin
Rev. Eur. Stud. 8, 316, 2016
2016
PERFORMANSA DAYALI LOJİSTİK
ÖÜA DEMİRCİ
LOJİSTİK MALİYETLER İÇİN ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YAKLAŞIMI: DEPOLAMA ALANI SEÇİMİ ÖRNEĞİ
A DEMİRCİ
Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi 6 (10), 23-43, 0
EKONOMİK VE SOSYAL ETKİNLİK BELİRLEMEDE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ: ARAP BİRLİĞİ ÖRNEĞİ
ÖÜA Demirci
Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 4 (1), 64-79, 0
LOJİSTİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE YEŞİL LOJİSTİK KAPSAMINDA KARBON AYAK İZLERİ VE KİŞİSEL KARBON AYAK İZİ ANALİZİ
A DEMİRCİ, G MANAVGAT
8. ULUSAL LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ KONGRESİ, 102, 0
KURULUŞ YERİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİK SÜREÇ YÖNTEMİ: SAĞLIK KURUMLARINDA BİR UYGULAMA
A DEMİRCİ
Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 5 (1), 39-55, 0
Türk Kamu Hastaneleri Birliğine Ait Bazı Sağlık Göstergeleri Arasındaki İlişkinin Kanonik Korelasyon Analizi İle İncelenmesi
A Demirci
Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi 5 (8), 221-235, 0
MULTI CRITERIA DECISION MAKING METHODS (A CASE STUDY FOR DETERMINING ECONOMIC AND SOCIAL ACTIVITIES OF ARAB UNITED STATES COUNTRIES WITH DATA ENVELOPMENT ANALYSIS)
A DEMİRCİ
ACADEMIC RESEARCH IN SOCIAL, HUMAN AND ADMINISTRATIVE SCIENCES-I, 73, 0
KARAYOLU TAŞIMACILIĞI OPTİMİZASYONU (VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE MERSİN İLİNDE BİR UYGULAMA)
A DEMİRCİ, DB TARHAN
Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi 4 (7), 112-131, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20