Takip et
Ayhan DEMİRCİ
Ayhan DEMİRCİ
Toros Üniversitesi
toros.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Teori ve Uygulamalarla Veri Zarflama Analizi
A Demirci
Gazi Kitabevi, 2018
442018
The Impact of Size and Growth Decision on Turkish Banks' Profitability
AD Özcan Işık, S. Merve Koşaroğlu
International Journal of Economics and Financial Issues 8 (1), 21-29, 2018
322018
OECD üyesi ülkelerin ekonomik ve sosyal etkinliklerinin veri zarflama analizi yöntemiyle belirlenmesi
A Demirci
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
312012
ÇEŞİTLİ İKLİM VE ÜRÜN VERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KANONİK KORELASYON ANALİZİ VE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ
M ÖZÇOMAK, M Gündüz, A DEMİRCİ, E Yakut
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 26 (1), 111-131, 2012
232012
Afrika birliği ülkelerinin sosyal ve ekonomik göstergeleri arasındaki ilişkinin kanonik korelasyon analizi ile incelenmesi
MS Özçomak, A Demirci
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14 (1), 261-274, 2010
222010
İnsani Kalkınmışlık Düzeyinin Sınıflandırma Başarılarının Karşılaştırılmasında Sıralı Lojistik Regresyon Analizi ve Yapay Sinir
E YAKUT, M GÜNDÜZ, A DEMİRCİ
İşletme Araştırmaları Dergisi 7 (4), 172-199, 2015
162015
SERBEST BÖLGELERİN DIŞ TİCARETTEKİ ÖNEMİ VE TÜRKİYE’DEKİ SERBEST BÖLGELERİN ETKİNLİKLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE İNCELENMESİ
A Demirci, DB Tarhan
Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi 3 (6), 31-53, 2017
142017
Efficiency measurement in Turkish coal enterprises using data envelopment analysis and data mining
F Bakirci, E Yakut, A Demirci, M Gündüz
Canadian Social Science 10 (1), 103, 2014
142014
Çalışma yaşamı kalitesinin verimlilik artırma yönelimleri uygulanması ve eczacıbaşı vitra bozöyük tesislerinde bir uygulama
A Demirci
Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler …, 2001
132001
Türkiye’de faaliyet gösteren liman işletmeleri ve bu işletmelerin etkinliklerinin veri zarflama analizi yöntemiyle ölçümü
A DEMİRCİ, DB TARHAN
Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 2 (2), 144-160, 2017
122017
Lojistik performans endeksi tutarlılığının sıralı lojistik regresyon modeliyle incelenmesi
G MANAVGAT, A DEMİRCİ
Yaşar Üniversitesi e-dergisi 16 (64), 1856-1871, 2021
112021
Sağlık Hizmetleri Yönetiminde Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri
A Demirci
Gazi Kitabevi, 2020
112020
Decentralization Matter of Healthcare and Effect on Regional Healthcare Efficiency: Evidence from Turkey
AD Gökçe Manavgat
Sosyoekonomi Dergisi 28 (44), 261-282, 2020
10*2020
Measurement of the economical and social efficiency of OECD countries by means of data envelopment analysis and artificial neural network
A Demirci, AE Yakut, AM Gündüz
International Journal of Business and Social Science 4 (16), 2013
92013
Nakliye Aracı Seçimi: Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri
A Demirci
Antalya Bilim Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Sergisi 1 (1), 17-34, 2020
8*2020
KURULUŞ YERİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİK SÜREÇ YÖNTEMİ: SAĞLIK KURUMLARINDA BİR UYGULAMA
A DEMİRCİ
Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 5 (1), 39-55, 2019
82019
KARAYOLU TAŞIMACILIĞI OPTİMİZASYONU (VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE MERSİN İLİNDE BİR UYGULAMA)
A DEMİRCİ, DB TARHAN
Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi 4 (7), 112-131, 2017
82017
Covid-19 döneminde ilaç deposu yeri seçimi: Mersin örneği
A Demirci, ÖU Arıkan
Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 7 (1), 5-27, 2021
72021
Comparison of classification success of human development index by using ordered logistic regression analysis and artificial neural network methods
E YAKUT, M GUNDUZ, A DEMİRCİ
J Appl Quant Methods 10 (3), 15-34, 2015
72015
Üniversite öğrencilerinin ilaç kullanımına yönelik tutumları
A Demirci, I Şimşek
E-Journal of New World Sciences Academy Nwsa: Vocational Education 7 (4), 43-51, 2012
72012
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20