Ayhan DEMİRCİ
Ayhan DEMİRCİ
Toros Üniversitesi
toros.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
BaşlıkAlıntı yapanlarYıl
Afrika birliği ülkelerinin sosyal ve ekonomik göstergeleri arasındaki ilişkinin kanonik korelasyon analizi ile incelenmesi
MS Özçomak, A Demirci
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14 (1), 261-274, 2010
132010
OECD üyesi ülkelerin ekonomik ve sosyal etkinliklerinin veri zarflama analizi yöntemiyle belirlenmesi
A Demirci
Yayımlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü …, 2012
102012
ÇEŞİTLİ İKLİM VE ÜRÜN VERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KANONİK KORELASYON ANALİZİ VE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ
M ÖZÇOMAK, M Gündüz, A DEMİRCİ, E Yakut
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 26 (1), 111-131, 2012
62012
Teknik Kuru Sürtünmeli Bir Aşınma Deney Düzeneği Tasarım ve İmalatı
AH Demirci
UU Makine Müh. Bölümü Mühendis ve Makine Dergisi 29 (330), 1987
61987
Efficiency measurement in Turkish coal enterprises using data envelopment analysis and data mining
F Bakirci, E Yakut, A Demirci, M Gündüz
Canadian Social Science 10 (1), 103, 2014
52014
Ötektoidaltı Alaşımsız Çeliklerin Isıl İşlemlere Bağlı Olarak Aşınma Davranışlarının Belirlenmesi ve Optimizasyonu
AH Demirci
EÜ, Makina Fakültesi, Doçentlik Tezi, Kayseri, 8-44, 1982
51982
Türkiye’de faaliyet gösteren liman işletmeleri ve bu işletmelerin etkinliklerinin veri zarflama analizi yöntemiyle ölçümü
A DEMİRCİ, DB TARHAN
Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 2 (2), 144-160, 2016
32016
SERBEST BÖLGELERİN DIŞ TİCARETTEKİ ÖNEMİ VE TÜRKİYE’DEKİ SERBEST BÖLGELERİN ETKİNLİKLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE İNCELENMESİ
A Demirci, DB Tarhan
Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi 3 (6), 31-53, 2016
32016
Measurement of the Economical and Social Efficiency of OECD Countries by Means of data Envelopment Analysis and Artificial Neural Network
A Demirci, AE Yakut, AM Gündüz
International Journal of Business and Social Science 4 (16), 2013
32013
Hemşirelik öğrencilerinin klinik eğitim sırasında yaptıkları ilaç uygulama hataları ve tıbbi hata farkındalıkları
AB Çevik, A Demirci, Z Güven
Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 6 (3), 1930
21930
Comparison of classification success of Human Development Index by using ordered logistic regression analysis and artificial neural network methods
E YAKUT, M GUNDUZ, A DEMİRCİ
Journal of Applied Quantitative Methods 159, 15, 1999
11999
DETERMINING THE ASSOCIATION BETWEEN ECONOMIC AND SOCIAL INDICATORS BY USING CANONCAL CORRELATION ANALYSIS: THE ARABIC UNION SAMPLE.
A DEMİRCİ
Suleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative …, 2018
2018
Multi Criteria Decision-Making Techniques in Health Care (Analytic Hierarchy Process as Example of Establishment Place Selection)
A DEMIRCI
Health Sciences Research in the Globalizing World, 842, 2018
2018
Investigations on the Bio-Ecologic Criteria For Prediction and Warning in Controlling Yellow Weed (Boreava orientalis Jaub. Et Spach) in Wheat Fields
B TAŞTAN, A YILDIRIM, A DEMİRCİ
TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY 21 (2), 181-188, 1997
1997
Teknik Kurusürtünmeli Ötektoidaltı Çelik-Çelik Sisteminde Aşınma Dayanımı Yüzey Bölgesi Sertliği ve C-ilişkisi
AH Demirci
Makina Tasarım ve İmalat Dergisi 2 (1), 14-17, 0
Türk Kamu Hastaneleri Birliğine Ait Bazı Sağlık Göstergeleri Arasındaki İlişkinin Kanonik Korelasyon Analizi İle İncelenmesi
A Demirci
Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi 5 (8), 221-235, 0
MULTI CRITERIA DECISION MAKING METHODS (A CASE STUDY FOR DETERMINING ECONOMIC AND SOCIAL ACTIVITIES OF ARAB UNITED STATES COUNTRIES WITH DATA ENVELOPMENT ANALYSIS)
A DEMİRCİ
ACADEMIC RESEARCH IN SOCIAL, HUMAN AND ADMINISTRATIVE SCIENCES-I, 73, 0
KARAYOLU TAŞIMACILIĞI OPTİMİZASYONU (VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE MERSİN İLİNDE BİR UYGULAMA)
A DEMİRCİ, DB TARHAN
Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi 4 (7), 112-131, 0
TÜRKİYE’DEKİ KÖMÜR İŞLETMECİLİĞİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ ve VERİ MADENCİLİĞİ İLE ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ ÖZET
F BAKIRCI, ÖGE YAKUT, A DEMİRCİ, ÖGM GÜNDÜZ
LEADERSHIP IN MUSIC TEACHING (THE CASE OF MERSIN PROVINCE)
A DEMİRCİ, A ÇALIŞKAN, Ç Taner
Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 3 (3), 128-139, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20