Follow
Fikret Gülaçtı
Fikret Gülaçtı
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ ERZINCAN BINALI YILDIRIMUNIVERSITY
Verified email at erzincan.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
The effect of perceived social support on subjective well-being
F Gülaçtı
Procedia-Social and behavioral sciences 2 (2), 3844-3849, 2010
3372010
Benlik-kavramı ve benliğin gelişimi bilen benliğe gereksinim var mı?
Ö Yener, F GÜLAÇTI
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 12 (2), 20-38, 2010
1392010
Sosyal beceri eğitimine yönelik programın üniversite öğrencilerinin, sosyal beceri, öznel ve psikolojik iyi olma düzeylerine etkisi
F Gülaçtı
Yayınlanmamış Doktora tezi. Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü …, 2009
1212009
EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN CİNSİYET VE BRANŞA GÖRE AKADEMİK BAŞARI DURUMLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN İNCELENMESİ
HH BAHAR, Ö Yener, F GÜLAÇTI
Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES) 42 (1 …, 2009
108*2009
Eğitim bilimleri ve internet
Ö Yener, F GÜLAÇTI, Y ÇIKILI
Fırat Üniversitesi Doğu Araştırmaları Dergisi 3 (1), 52-57, 2004
482004
Lise Öğrencilerinin Sosyal Görünüş Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
B Çetinkaya, F Gülaçtı, Z Çiftci
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 10 (17), 904-922, 2019
422019
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SORUMLULUK DUYGUSU VE DAVRANIŞ DÜZEYLERİ İLE İÇ-DENETİMSEL SORUMLULUK İLE DIŞ-DENETİMSEL SORUMLULUK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Y Özen, F GÜLAÇTI, Y ÇIKILI
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 4 (2), 45-58, 2002
38*2002
DEMOKRATİK EĞİTİM POLİTİKASI (ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM)
Ö Yener, GÜL Abdulkadir, F GÜLAÇTI
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 (2), 111-130, 2007
322007
Duyuşsal Alan Öğrenilerinden Sevgi ve Sevgi Kuramları
Y Özen, F Gülaçtı
Sosyal Bilimler AraĢtrımalar Dergisi 1, 135-149, 2010
29*2010
SALDIRGANLIĞIN PSİKOLOJİK-KÜLTÜREL BOYUTU VE VANDALİZM
Ö Yener, F GÜLAÇTI, Y ÇIKILI
Fırat Üniversitesi Doğu Araştırmaları Dergisi 3 (1), 144-149, 2004
252004
Erken Çocukluk Eğitimi
F Gülaçtı, S Tümkaya
Pegem Yayınları, 2014
232014
Okul öncesi eğitim döneminde ailenin rolü ve önemi
S Tümkaya
Editörler: Songül Tümkaya, Fikret Gülaçtı). Erken Çocukluk Eğitimi. Ankara …, 2010
202010
Öğretmen adaylarının sosyal beceri ve psikolojik iyi oluş düzeylerinin incelenmesi
Y ÖZEN, F GÜLAÇTI
ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK VE BEŞERİ BİLİMLER DERGİSİ 1 (1), 2012
192012
Erken çocukluk eğitimi
S Tümkaya, F Gülaçtı
Nobel Yayın Dağıtım, 2010
192010
INVESTIGATING UNIVERSITY STUDENTS'PREDICTORS OF PSYCHOLOGICAL WELL-BEING.
F Gulacti
International Journal of Academic Research 6 (1), 2014
172014
GENEL LİSE VE İMAM HATİP LİSESİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKLERİ PRESTİJ YÖNÜNDEN ALGILAMALARI VE ALGILAMALARINI ETKİLEYEN BAZI FAKTÖRLER
Ö Yener, F GÜLAÇTI
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (2), 49-68, 2006
172006
Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin ve mesleki doyumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
B Çetinkaya, F Gülaçtı, Z Çiftçi, M Kağan
Trakya Eğitim Dergisi 9 (4), 809-823, 2019
152019
Üniversite öğrencilerinin algıladıkları anne baba tutumları ve flört kaygısı arasındaki ilişkinin incelenmesi.
Z Çiftci, F Gülaçtı
Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi-International Journal of Society …, 2019
152019
İLKÖĞRETİM BEŞİNCİ SINIFLAR SOSYAL BİLGİLER DERSİ “CUMHURİYETE NASIL KAVUŞTUK” ÜNİTESİNDEKİ “ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂPLARI” ADLI KONUNUN ALTI KÖŞELİ ŞAPKA DRAMA TEKNİĞİ İLE …
Ö Yener, GÜL Abdulkadir, F GÜLAÇTI
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10 (1), 155-170, 2008
152008
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Cinsiyet ve Kayıtlı Olunan Programa Göre Akademik Başarı Durumlarının ve Öğrenme Stillerinin İncelenmesi
HH Bahar, Y Özen, F Gülaçtı
XVI. Eğitim Bilimleri Kongresi, 2007
132007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20