Follow
ABDULLAH BALIKÇI
ABDULLAH BALIKÇI
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Dr. Öğr. Üyesi
Verified email at istanbul.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
AN INVESTIGATION OF SCHOOL PRINCIPALSHIP IN THE CONTEXT OF BUREAUCRACY.
A BALIKÇI, A AYPAY
Electronic Turkish Studies 13 (11), 2018
692018
Okul yöneticisi ve öğretmen görüşlerine göre okul yöneticiliğinin meslekleşmesinin değerlendirilmesi
S AKBAŞLI, A BALIKÇI
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 (2), 366-377, 2013
292013
Dağıtımcı Liderlik Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması, dil geçerliği ve ön psikometrik incelenmesi
M Şahin, C Uğur, S Dinçel, A Balıkçı, E Karadağ
Eğitimde Politika Analizi 3 (2), 19-30, 2014
152014
OKUL YÖNETİCİLERİ VE ÖĞRETMENLERE GÖRE OKUL İKLİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: ORTAOKUL ÖRNEĞİ.
S TOFUR, A BALIKÇI
Electronic Turkish Studies 13 (11), 2018
132018
Bürokrasi ve gündelik hayat bağlamında okul müdürlüğünün incelenmesi (Yayınlanmamış doktora tezi)
A Balıkçı
Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir, 2016
102016
An Examination of Educational and Familial Factors in Leadership Development
A Balikçi
Universal Journal of Educational Research 6 (2), 265-271, 2018
72018
İlköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin değişime ilişkin algıları ve değişimin eğitim açısından değerlendirilmesi
A Balıkçı
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004
72004
An evaluation of the transition process from teaching to the academia
A Balıkçı, R Cansoy, H Parlar
International Journal of Contemporary Educational Research 5 (2), 113-123, 2018
52018
The Change Process at Schools Based on the Variables of School Administrators and Environment.
A Balikçi, S Akbasli, M Sahin, M Kiliç
Universal Journal of Educational Research 5 (12), 2178-2185, 2017
52017
Bürokrasi ve gündelik hayat bağlamında okul müdürlüğünün incelenmesi
A Balıkçı
ESOGÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2016
52016
OKUL MÜDÜRLERİNİN BÜROKRASİ GÜNDELİK HAYAT ETKİLEŞİMİ.
A BALIKÇI, A AYPAY
Electronic Turkish Studies 13 (10), 2018
42018
A Phenomenological Research on the Evaluation of Teacher Candidates from the Perspective of School Administrators.
A Balikçi
International Journal of Contemporary Educational Research 6 (2), 468-482, 2019
32019
Examining the educational sections of development plans in Turkey in the context of educational administration
A Balikçi
Journal of Theoretical Educational Science 14 (1), 1-19, 2021
22021
Okul yöneticileri ve öğretmenlere göre okulun anlamlandırılması
A BALIKÇI
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 16 (30), 2426-2447, 2020
22020
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE SOSYAL ETKİNLİK ANLAYIŞI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME.
A BALIKÇI, S TOFUR
Electronic Turkish Studies 13 (27), 2018
22018
According to school administrators contribution of critical thinking ability to school culture
A Balıkçı
Elementary Education Online 18 (4), 1700-1700, 2020
12020
Evaluation of Assistant Principal Roles and Jobs at School in the Context of Henry Mintzberg's Managerial Roles.
A Balikçi
Educational Policy Analysis and Strategic Research 15 (3), 372-393, 2020
12020
Contribution of Project-Based Studies to School Culture According to Principals.
A Balıkçı, E Kılıç
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 10 (4), 2019
12019
Okul Yöneticilerine Göre Eleştirel Düşünme Becerisinin Okul Kültürüne Katkısı.
A Balıkçı
Ilkogretim Online 18 (4), 2019
12019
Contribution of Project-Based Studies to School Culture According to Principals
A BALIKÇI, E KILIÇ
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 10 (4), 511-541, 2019
12019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20