Takip et
Pelin Seçkin
Pelin Seçkin
ktu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Bağdaşıklık ve tutarlılık bakımından lise ve üniversite öğrencilerinin yazılı anlatım becerileri
P Seçkin, N Arslan, S Ergenç
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 3 (1), 340-353, 2014
352014
Anlama ve anlatma sürecinde “kip” ve “kiplik”
P Seçkin
DANIŞMA KURULU, 2014
252014
Türkçede dilsel bir kategori olarak olumsuzluk
P Seçkin
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018
92018
TOPLUMSAL YAPIDAKİ DEĞİŞİMİN GÖSTERGESİ: ANTİ-ATASÖZLERİ.
P Seçkin
Milli Folklor, 2017
82017
Türkçede Olumsuzluk Algısı
P Seçkin
62020
TÜRKÇEDE ALINTILARDAN KELİME TÜRETMEDE KULLANILAN EKLER
P SEÇKİN, A mevhibe COŞAR
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 6 (3), 1398-1442, 2017
52017
Dile Gelen Göç
P Seçkin
Zamanın İzleri: İşgal, Göç ve Muhacirlik, 187-195, 2016
42016
Eski Türkiye Türkçesinde kiplik
P Manap
Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
42013
OLASILIK KİPLİĞİNİN ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİNDEKİ GÖRÜNÜMÜ
P SEÇKİN
Gazi Türkiyat, 223-238, 2016
22016
Atasözlerinin Söz Edimi Kuramı Bağlamında Değerlendirilmesi
P Seçkin
Kün: Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi 3 (2), 2023
2023
DİJİTAL KANAAT ÖNDERLERİNİN DİL KULLANIMI
P SEÇKİN
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 24 (1), 369-386, 2022
2022
DEDE KORKUT KİTABI’NDA SÖYLEMSEL OLUMSUZLUK
P SEÇKİN
Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 63-79, 2021
2021
Yeni Bir Küresel Değiştirim Ögesi: Covid:19
P Seçkin
III. International Covid-19 and Current Issues Congress, 334-343, 2021
2021
ZAMANIN OLUMSUZU OLABİLİR Mİ?
P SEÇKİN
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 102-108, 2021
2021
Bir Kiplik İşaretleyicisi Olarak Olumsuzluk
P Seçkin
IX. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bildiri Kitabı, 735-744, 2018
2018
BAĞDAŞIKLIK VE TUTARLILIK BAKIMINDAN LİSE VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAZILI ANLATIM BECERİLERİ
P SEÇKİN, N ARSLAN, S ERGENÇ
International Journal of Turkish Literature, Culture, Education 3 (1), 2014
2014
Caner Kerimoğlu, KİPLİK İNCELEMELERİ VE TÜRKÇE, İzmir: Dinozor Kitabevi, 2011, 340 s.
P SEÇKİN
Türkbilig/Türkoloji Araştırmaları Dergisi 15 (27), 161-168, 2014
2014
Eski Anadolu Türkçesinde İsteme Kipliği
P SEÇKİN
VI. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 2013
2013
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–18