Follow
Hüner Şencan
Hüner Şencan
Verified email at ticaret.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Güvenilirlik ve geçerlilik
H Şencan
Hüner Şencan, 2005
37782005
Reliability and validity in social and behavioral measurements
H Şencan
Ankara: Seçkin Publishing, 2005
2612005
Sosyal ve davranışsal ölçümlerde geçerlilik ve güvenirlik
H Şencan
Ankara: Seçkin Matbaası, 2005
1972005
Örgüt kültürünün iş doyumu üzerindeki etkisinin otomotiv sanayide faaliyet gösteren farklı büyüklükteki iki işletmede araştırılması
T Erkmen, H Şencan
İÜ İşletme Fakültesi Dergisi 23 (2), 107-125, 1994
991994
Sosyal ve davranışsal bilimlerde bilimsel araştırma
H Şencan
Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2007
902007
Sosyal psikoloji
E Tekarslan, C Baysal, H Şencan, T Kılınç
İstanbul: Filiz Kitabevi, 1989
881989
İşletmelerde eğitim ihtiyacı analizi
H Şencan, N Erdoğmuş
Beta, 2001
692001
Likert Verilerinin Kullanildiği Keşfedici Faktör Analizlerinde Normallik Varsayimi Ve Faktör Çikarma Üzerindeki Etkisinin Spss, Factor Ve Prelis Yazilimlariyla Sinanmasi
H Şencan, Y Fidan
Business & Management Studies: An International Journal 8 (1), 640-687, 2020
472020
Bilimsel yazım
H Şencan
İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi Yayınları, 2002
462002
Türkiye'de mesleki ve teknik eğitim: sorunlar-öneriler
H Şencan
Hiperlink, 2008
442008
Orta büyüklükteki işletmeler ve bürokrasi
Ö Dinçer, H Şencan
Müsiad Yayınları, İstanbul 2, 1995
331995
THE EFFECT OF DECISION MAKING COMPETENCE ON MANAGERIAL PERFORMANCE
E Köse, H Şencan
International Journal of Commerce and Finance 2 (2), 1-12, 2016
252016
Beş faktör kişilik özelliklerinin iş tatmini üzerindeki etkisi
S Kardaş, H Şencan
İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 17 (33), 287-299, 2018
242018
Monitoring of Educational Performance Indicators in Higher Education: A Comparison of Perceptions.
H Sencan, AT Karabulut
Educational Sciences: Theory and Practice 15 (2), 359-376, 2015
232015
Employees’ approaches to human resources from the asset–resource concepts perspective
O Bayraktar, H Şencan
International Journal of Business and Social Science 8 (9), 116-127, 2017
172017
İş Hayatında İslam İnsanı: Homo Islamicus
H Şencan
İstanbul: MÜSİAD, 1994
161994
İşletmelerin sosyal sorumlulukları ve sosyal sorumluluk biriminin örgütlenmesi
H Şencan
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 2, 119-129, 1987
151987
İş tatmininin örgütsel bağlılığa etkisi: bir vakıf üniversitesi örneği
P Kosovali
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017
132017
İŞLETMELERİN FARKLILIK YÖNETİMİ ANLAYIŞI İLE İŞLETME ÜYELERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK TUTUMLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
İ Gider, H Şencan
İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15 (29), 189, 2016
132016
İşletmeciler ve iktisatçılar için rapor yazımı: tez-araştırma-rapor-iş mektubu-dilekçe-tutanak
H Şencan
İ Ü İşletme Fakültesi, 1995
101995
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20