Follow
Hüner Şencan
Hüner Şencan
Verified email at ticaret.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Güvenilirlik ve geçerlilik
H Şencan
Hüner Şencan, 2005
28062005
Reliability and validity in social and behavioral measurements
H Şencan
Ankara: Seçkin Publishing, 2005
1952005
Sosyal ve davranışsal ölçümlerde geçerlilik ve güvenirlik
H Şencan
Ankara: Seçkin Matbaası, 2005
1552005
Örgüt kültürünün iş doyumu üzerindeki etkisinin otomotiv sanayide faaliyet gösteren farklı büyüklükteki iki işletmede araştırılması
T Erkmen, H Şencan
İÜ İşletme Fakültesi Dergisi 23 (2), 107-125, 1994
741994
Sosyal psikoloji
E Tekarslan, C Baysal, H Şencan, T Kılınç
İstanbul: Filiz Kitabevi, 1989
571989
Sosyal ve davranışsal bilimlerde bilimsel araştırma
H Şencan
Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2007
552007
İşletmelerde eğitim ihtiyacı analizi
H Şencan, N Erdoğmuş
Beta, 2001
442001
Türkiye’de mesleki ve teknik eğitim, sorunlar-öneriler
H Şencan
MÜSİAD Araştırma Raporları 55, 2008
342008
Orta büyüklükteki işletmeler ve bürokrasi
Ö Dinçer, H Şencan
Müsiad Yayınları, İstanbul, 1995
271995
Beş faktör kişilik özelliklerinin iş tatmini üzerindeki etkisi
S Kardaş
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018
182018
Likert Verilerinin Kullanildiği Keşfedici Faktör Analizlerinde Normallik Varsayimi Ve Faktör Çikarma Üzerindeki Etkisinin Spss, Factor Ve Prelis Yazilimlariyla Sinanmasi
H Şencan, Y Fidan
Business & Management Studies: An International Journal 8 (1), 640-687, 2020
162020
THE EFFECT OF DECISION MAKING COMPETENCE ON MANAGERIAL PERFORMANCE
E Köse, H Şencan
International Journal of Commerce and Finance 2 (2), 1-12, 2016
152016
Employees’ approaches to human resources from the asset–resource concepts perspective
O Bayraktar, H Şencan
International Journal of Business and Social Science 8 (9), 116-127, 2017
142017
Monitoring of educational performance indicators in higher education: A comparison of perceptions
H Şencan, AT Karabulut
Educational Sciences: Theory & Practice 15 (2), 2015
142015
der. İş Hayatında İslam İnsanı (Homo-İslamicus)
H Şencan
İstanbul: MÜSİAD, 1994
131994
İşletmelerin sosyal sorumlulukları ve sosyal sorumluluk biriminin örgütlenmesi
H Şencan
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 2, 119-129, 1987
111987
İş tatmininin örgütsel bağlılığa etkisi: bir vakıf üniversitesi örneği
P Kosovalı
İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2017
102017
The effect of organizatonal learning on organizational commitment in accommodation sector
Ö Yenidoğan, H Şencan
International Journal of Commerce and Finance 3 (1), 27-40, 2017
82017
İŞLETMELERİN FARKLILIK YÖNETİMİ ANLAYIŞI İLE İŞLETME ÜYELERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK TUTUMLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
İ Gider, H Şencan
İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 189, 2016
82016
Beş temel iş faktörü ve iş başarısı
H Şencan
Yaşadıkça Eğitim 80, 19-22, 2003
82003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20