Hüner Şencan
Hüner Şencan
Verified email at ticaret.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Güvenilirlik ve geçerlilik
H Şencan
Hüner Şencan, 2005
18882005
Reliability and validity in social and behavioral measurements
H Şencan
Ankara: Seçkin Publishing, 2005
1222005
Sosyal ve davranışsal ölçümlerde geçerlilik ve güvenirlik
H Şencan
Ankara: Seçkin Matbaası, 2005
792005
Davranişin sosyal psikolojisi
E Tekarslan
IÜ İşletme Fakültesi, 2000
602000
Örgüt kültürünün iş doyumu üzerindeki etkisinin otomotiv sanayide faaliyet gösteren farklı büyüklükteki iki işletmede araştırılması
T Erkmen, H Şencan
İÜ İşletme Fakültesi Dergisi 23 (2), 107-125, 1994
441994
Sosyal psikoloji
E Tekarslan, C Baysal, H Şencan, T Kılınç
İstanbul: Filiz Kitabevi, 1989
321989
Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitim, Sorunlar-Öneriler
H Şencan
MÜSİAD Araştırma Raporları 55, 2008
272008
Sosyal ve davranışsal bilimlerde bilimsel araştırma
H Şencan
Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2007
262007
İşletmelerde eğitim ihtiyacı analizi
H Şencan, N Erdoğmuş
Beta, 2001
232001
Orta büyüklükteki işletmeler ve bürokrasi
Ö Dinçer, H Şencan
Müsiad Yayınları, İstanbul, 1995
191995
Monitoring of educational performance indicators in higher education: A comparison of perceptions
H Şencan, AT Karabulut
Educational Sciences: Theory & Practice 15 (2), 2015
72015
İşletmelerin sosyal sorumlulukları ve sosyal sorumluluk biriminin örgütlenmesi
H Şencan
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 2, 119-129, 1987
71987
The effect of organizational learning on organizational commitment in accommodation sector
Ö Yenidoğan, H Şencan
İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2017
62017
İş Hayatında İslam İnsanı: Homo Islamicus
H Şencan
İstanbul: MÜSİAD, 1994
61994
Yönetici Geriliminde Kişilik-Başa Çıkma Süreçleri İlişkisi ve Metal Sanayinde Uygulamalı Bir Araştırma
H Şencan
İstanbul Üni. İşletme Fakültesi, Basılmamış Doktora Tezi. İstanbul, 1986
61986
THE EFFECT OF DECISION MAKING COMPETENCE ON MANAGERIAL PERFORMANCE
E Köse, H Şencan
International Journal of Commerce and Finance 2 (2), 1-12, 2016
52016
İşletmelerin farklılık yönetimi anlayışı ile işletme üyelerinin örgütsel bağlılık tutumlarına yönelik bir araştırma
İ Gider, H Şencan
İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2016
42016
İşletmelerin farklılık yönetimi anlayışı ile örgütsel bağlılık tutumları arasındaki ilişki
İH Gider
İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2016
42016
Beş faktör kişilik özelliklerinin iş tatmini üzerindeki etkisi
S Kardaş
İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2018
32018
İş tatmininin örgütsel bağlılığa etkisi: bir vakıf üniversitesi örneği
P Kosovalı
İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2017
32017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20