Hüner Şencan
Hüner Şencan
Verified email at ticaret.edu.tr
TitleCited byYear
Güvenilirlik ve geçerlilik
H Şencan
Hüner Şencan, 2005
12412005
Reliability and validity in social and behavioral measurements
H Şencan
Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2005
752005
Sosyal ve davranışsal ölçümlerde geçerlilik ve güvenirlik
H Şencan
Ankara: Seçkin Matbaası, 2005
482005
Örgüt kültürünün iş doyumu üzerindeki etkisinin otomotiv sanayide faaliyet gösteren farklı büyüklükteki iki işletmede araştırılması
T Erkmen, H Şencan
İÜ İşletme Fakültesi Dergisi 23 (2), 107-125, 1994
321994
Davranişin sosyal psikolojisi
E Tekarslan
IÜ İşletme Fakültesi, 2000
282000
Sosyal psikoloji
E Tekarslan, C Baysal, H Şencan, T Kılınç
Filiz Kitapevi, İstanbul, s 107, 1989
211989
İşletmelerde eğitim ihtiyacı analizi
H Şencan, N Erdoğmuş
Beta, 2001
202001
Sosyal ve davranışsal bilimlerde bilimsel araştırma
H Şencan
Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2007
192007
Orta Büyüklükteki İşletmeler ve Bürokrasi
Ö Dinçer, H Şencan
Müsiad Yayınları, İstanbul, 1995
111995
Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitim, Sorunlar-Öneriler
H Şencan
MÜSİAD Araştırma Raporları. İstanbul: MÜSİAD, 2008
82008
İş Hayatında İslam İnsanı: Homo Islamicus
H Şencan
İslâmi Duyarlılıkla Yönetilen Firmalarda Örgütsel Davranış Biçimleri, Müsiad …, 1994
61994
Tersine lojistikte karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri-Türk gıda sektörü örneği
G Eyüboğlu, M Bastı
İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2017
32017
Tez Yazım Kılavuzu
H Şencan
hÜNER şENCAN, 2018
22018
CSR Comparison Between Family Businesses and Non-Family Business
Ö YAZICI, D MCWILLIAMS, S ERCAN
Business & Management Studies: An International Journal 6 (1), 256-280, 2018
12018
İş tatmininin örgütsel bağlılığa etkisi: bir vakıf üniversitesi örneği
P Kosovalı
İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2017
12017
THE EFFECT OF DECISION MAKING COMPETENCE ON MANAGERIAL PERFORMANCE
E Köse, H Şencan
International Journal of Commerce and Finance 2 (2), 1-12, 2016
12016
İşletmelerin farklılık yönetimi anlayışı ile örgütsel bağlılık tutumları arasındaki ilişki
İH Gider
İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2016
12016
Eğitim Yöneticilerinin Bireysel Girişkenlik ve Etkin İletişim Davranışlarının Öğretmenlerin Dağıtık Liderlik Algısına Etkisi/The Effect of Individual Assertiveness and …
O Bayraktar, Y Fidan, H Şencan
Journal of History Culture and Art Research 7 (5), 396-420, 2018
2018
Cinsiyet Değişkenine Göre
H Şencan, Y Fidan, O Bayraktar
Özellik Temelli Duygusal Zekânın Öz-Saygınlık Faktörü Üzerine Etkisi, BMIJ …, 2018
2018
Beş faktör kişilik özelliklerinin iş tatmini üzerindeki etkisi
S Kardaş
İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20