Hüner Şencan
Hüner Şencan
Verified email at ticaret.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Güvenilirlik ve geçerlilik
H Şencan
Hüner Şencan, 2005
21562005
Reliability and validity in social and behavioral measurements
H Şencan
Ankara: Seçkin Publishing, 2005
1472005
Sosyal ve davranışsal ölçümlerde geçerlilik ve güvenirlik
H Şencan
Ankara: Seçkin Matbaası, 2005
992005
Davranişin sosyal psikolojisi
E Tekarslan
IÜ İşletme Fakültesi, 2000
712000
Örgüt kültürünün iş doyumu üzerindeki etkisinin otomotiv sanayide faaliyet gösteren farklı büyüklükteki iki işletmede araştırılması
T Erkmen, H Şencan
İÜ İşletme Fakültesi Dergisi 23 (2), 107-125, 1994
491994
Sosyal psikoloji
E Tekarslan, C Baysal, H Şencan, T Kılınç
İstanbul: Filiz Kitabevi, 1989
421989
Sosyal ve davranışsal bilimlerde bilimsel araştırma
H Şencan
Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2007
342007
Türkiye’de mesleki ve teknik eğitim, sorunlar-öneriler
H Şencan
MÜSİAD Araştırma Raporları 55, 2008
242008
İşletmelerde eğitim ihtiyacı analizi
H Şencan, N Erdoğmuş
Beta, 2001
242001
Orta büyüklükteki işletmeler ve bürokrasi
Ö Dinçer, H Şencan
Müsiad Yayınları, İstanbul, 1995
191995
Employees’ approaches to human resources from the asset–resource concepts perspective
H Şencan, O Bayraktar
Center for Promoting Ideas, 2017
92017
Monitoring of educational performance indicators in higher education: A comparison of perceptions
H Şencan, AT Karabulut
Edam, 2015
92015
THE EFFECT OF DECISION MAKING COMPETENCE ON MANAGERIAL PERFORMANCE
E Köse, H Şencan
International Journal of Commerce and Finance 2 (2), 1-12, 2016
82016
İşletmelerin sosyal sorumlulukları ve sosyal sorumluluk biriminin örgütlenmesi
H Şencan
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 2, 119-129, 1987
81987
Beş faktör kişilik özelliklerinin iş tatmini üzerindeki etkisi
S Kardaş
İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2018
72018
The Effect of Organizatonal Learning on Organizational Commitment in Accommodation Sector
Ö Yenidoğan, H Şencan
International Journal of Commerce and Finance 3 (1), 27-40, 2017
72017
LİKERT VERİLERİNİN KULLANILDIĞI KEŞFEDİCİ FAKTÖR ANALİZLERİNDE NORMALLİK VARSAYIMI VE FAKTÖR ÇIKARMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN SPSS, FACTOR VE PRELIS YAZILIMLARIYLA SINANMASI
H Şencan, Y Fidan
Business & Management Studies: An International Journal 8 (1), 640-687, 2020
62020
der. İş Hayatında İslam İnsanı (Homo-İslamicus)
H Şencan
İstanbul: MÜSİAD, 1994
61994
İşletmelerin farklılık yönetimi anlayışı ile işletme üyelerinin örgütsel bağlılık tutumlarına yönelik bir araştırma
İ Gider, H Şencan
İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2016
52016
Yönetici Geriliminde Kişilik-Başa Çıkma Süreçleri İlişkisi ve Metal Sanayinde Uygulamalı Bir Araştırma
H Şencan
İstanbul Üni. İşletme Fakültesi, Basılmamış Doktora Tezi. İstanbul, 1986
51986
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20