Hüner Şencan
Hüner Şencan
Verified email at ticaret.edu.tr
TitleCited byYear
Güvenilirlik ve geçerlilik
H Şencan
Hüner Şencan, 2005
14122005
Reliability and validity in social and behavioral measurements
H Şencan
Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2005
872005
Sosyal ve davranışsal ölçümlerde geçerlilik ve güvenirlik
H Şencan
Ankara: Seçkin Matbaası, 2005
642005
Davranişin sosyal psikolojisi
E Tekarslan
IÜ İşletme Fakültesi, 2000
402000
Örgüt kültürünün iş doyumu üzerindeki etkisinin otomotiv sanayide faaliyet gösteren farklı büyüklükteki iki işletmede araştırılması
T Erkmen, H Şencan
İÜ İşletme Fakültesi Dergisi 23 (2), 107-125, 1994
321994
Sosyal psikoloji
E Tekarslan, C Baysal, H Şencan, T Kılınç
Filiz Kitapevi, İstanbul, s 107, 1989
251989
Sosyal ve davranışsal bilimlerde bilimsel araştırma
H Şencan
Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2007
202007
Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitim, Sorunlar-Öneriler
H Şencan
MÜSİAD Araştırma Raporları. İstanbul: MÜSİAD, 2008
192008
İşletmelerde eğitim ihtiyacı analizi
H Şencan, N Erdoğmuş
Beta, 2001
182001
Orta Büyüklükteki İşletmeler ve Bürokrasi
Ö Dinçer, H Şencan
Müsiad Yayınları, İstanbul, 1995
141995
İş Hayatında İslam İnsanı: Homo Islamicus
H Şencan
İslâmi Duyarlılıkla Yönetilen Firmalarda Örgütsel Davranış Biçimleri, Müsiad …, 1994
61994
CSR Comparison Between Family Businesses and Non-Family Business
Ö YAZICI, D MCWILLIAMS, S ERCAN
Business & Management Studies: An International Journal 6 (1), 256-280, 2018
22018
Tez Yazım Kılavuzu
H Şencan
hÜNER şENCAN, 2018
22018
Beş faktör kişilik özelliklerinin iş tatmini üzerindeki etkisi
S Kardaş
İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2018
22018
Tersine lojistikte karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri-Türk gıda sektörü örneği
G Eyüboğlu, M Bastı
İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2017
22017
İş tatmininin örgütsel bağlılığa etkisi: bir vakıf üniversitesi örneği
P Kosovalı
İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2017
22017
THE EFFECT OF DECISION MAKING COMPETENCE ON MANAGERIAL PERFORMANCE
E Köse, H Şencan
International Journal of Commerce and Finance 2 (2), 1-12, 2016
22016
İşletmelerin farklılık yönetimi anlayışı ile örgütsel bağlılık tutumları arasındaki ilişki
İH Gider
İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2016
22016
The Effect of Organizatonal Learning on Organizational Commitment in Accommodation Sector
Ö Yenidoğan, H Şencan
International Journal of Commerce and Finance 3 (1), 27-40, 2017
12017
Eğitim Yöneticilerinin Bireysel Girişkenlik ve Etkin İletişim Davranışlarının Öğretmenlerin Dağıtık Liderlik Algısına Etkisi/The Effect of Individual Assertiveness and …
O Bayraktar, Y Fidan, H Şencan
Journal of History Culture and Art Research 7 (5), 396-420, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20