Sevim YOLCULAR
Sevim YOLCULAR
Ege Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü
ege.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Ni/Al2O3 catalysts and their activity in dehydrogenation of methylcyclohexane for hydrogen production
S Yolcular, Ö Olgun
Catalysis Today 138 (3-4), 198-202, 2008
762008
Hydrogen production for energy use in European Union countries and Turkey
S Yolcular
Energy Sources, Part A 31 (15), 1329-1337, 2009
352009
Liquid organic hydrides for hydrogen storage
S Yolcular, Ö Olgun
Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects 30 …, 2007
132007
Hydrogen storage in the form of methylcyclohexane
S Yolcular, Ö Olgun
Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects 30 …, 2007
112007
Geleceğin yakıtı hidrojen
A Ersöz, S Yolcular, Ö Olgun
Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, TMMOB, 12-13, 2001
112001
Activation of Al powder with NaCl-assisted milling for hydrogen generation
S Yolcular, S Karaoglu
Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects 39 …, 2017
82017
Hydrogen recovery from methylcyclohexane as a chemical hydrogen carrier using a palladium membrane reactor
S Yolcular
Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects 38 …, 2016
52016
Organic chemical hydride dehydrogenation over nickel catalysts supported with SiO2 for hydrogen recovery
S Yolcular
Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects 38 …, 2016
52016
Pd/Al2O3 Composite Membranes for the Production of Pure Hydrogen
S Yolcular, Ö Olgun
Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects 32 …, 2010
52010
ALÜMİNYUM KOROZYONUNUN SODYUM HİDROKSİT ÇÖZELTİSİNDE ARTTIRILMASI İLE HİDROJEN ÜRETİMİ
sevim Yolcular
Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 4 (2), 107-111, 2015
2015
Ni/Al2O3 Catalysts and Their Activity in Methylcyclohexane Dehydrogenation
S Yolcular, Ö Olgun
2. DENEYSEL ÇALIŞMA
S Yolcular, Ö Olgun
Preparation and characterisation of Pd/TiO2 composite membranes
S Yolcular, Ö Olgun
Pd MEMBRANLARIN ÇEVRE DOSTU YAKIT HİDROJENİN ÜRETİMİNDE KULLANILMASI
S Yolcular, Ö Olgun
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–14