Follow
Fatih Demirel
Fatih Demirel
Verified email at uludag.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Osmanlı eğitim sisteminin modernleşmesi sürecinde hiyerarşi (Hierarchy In The Modernization Process Of Ottoman Educational SystemHierarchy In The Modernization Process Of …
F Demirel
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 (2), 2012
332012
II. Meşrutiyet'ten Sonra Osmanlı'da Orta Öğretim: Sultânîler
F Demirel
Tarih İncelemeleri Dergisi 27 (2), 339-358, 2012
292012
Mekteb-i İdâdî
F Demirel
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, Erzurum, 2010
152010
Osmanlı’da Sağır-Dilsiz ve Âmâların Eğitimi: Dilsiz ve Âmâ Mektebi
F Demirel
İdeal Kültür & Yayıncılık, 2013
62013
Dârülmuallimîn-i âliyede fenn-i terbiye dersi ve bir öğrenci isyanı
F DEMİREL
Belleten 79 (284), 319-334, 2015
42015
Batı Trakya’da Osmanlı modern eğitim kurumları
F Demirel
International Journal of History 6, 84-96, 2014
42014
School for Tribes (Aşiret Mektebi)
F Demirel, I Turan
History of Education and Children's Literature 8 (1), 271-294, 2013
4*2013
Osmanlı Devleti’nde Jandarma Eğitimi: Selanik Vilayeti Jandarma Mektepleri
F Demirel
Miras ve Değişim: OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E JANDARMA, 155-174, 2018
32018
Osmanlı Modern Eğitim Kurumlarında İşlenen Suçlar (Crimes Committed at Modern Ottoman Educational Institutions)
F Demirel
History Studies 5 (1), 2013
3*2013
Eğitim enstitülerinde yönetim
F Demirel, K Rukiye
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21 (2), 515-528, 2019
12019
MÜSTAKİL SANCAK MAÂRİF MÜDÜRLÜĞÜNE BİR ÖRNEK: İZMİD MEKTEB-İ İDÂDÎ MÜDÜRLÜĞÜ
F DEMİREL
12016
GÖÇMEN ÇOCUKLARIN OKULLARDA İLK KARŞILANMASI: İNGİLTERE ÖRNEĞİ
F DEMİREL, HM BİNGÖL
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 8 (3), 1882-1901, 0
1
Modern Ziraatin Tanıtımı İçin Selanik Sanayi Mektebinde Bir Halk Eğitimi Projesi
İC DÜZGÜN, F DEMİREL
MSGSÜ Sosyal Bilimler 1 (23), 296-306, 2021
2021
Osmanlı Ortaöğretim Kurumlarında Soruşturma Süreci (Örnek Bir Vaka Analizi).
F Demirel, SY Derin
History Studies (13094688) 11 (5), 2019
2019
Osmanlı Modernleşmesi Sürecinde SELANIK VILAYETINDE EĞITIM
Fatih Demirel, Çetin Aykurt, Fatma Kaya Doğanay, Mehmet Ali Yıldırım, Sabri ...
İDEAL KÜLTÜR YAYINCILIK, 2019
2019
Foreign schools in Thessaloniki from the perspective of the Ottoman State (1850-1912)
F Demirel
Foreign schools in Thessaloniki from the perspective of the Ottoman State …, 2018
2018
SELANİK VİLAYETİNDE MODERN EĞİTİM KURUMLARININ TEŞKİLİ VE GELİŞİMİ/ORGANİZATİON AND DEVELOPMENT OF MODERN EDUCATİON INSTITUTIONS IN THESSALONIKI PROVINCE
F Demirel
Yedinci Uluslararası Atatürk Kongresi 3, 1872-1893, 2015
2015
Kuruluşundan Günümüze Vefa Lisesi
F Demirel
Prof. Dr. Yahya Akyüze Armağan Türk Eğitim Tarihi Araştırmaları, Eğitim ve …, 2011
2011
Dini İnancın Kuvvetlendirilmesi İçin Sultan II. Abdülhamid'e Sunulan Bir Rapor
F Demirel
Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 248-259, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–19