Takip et
Münir Şahin
Münir Şahin
Dr. Öğretim Üyesi Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
gop.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Üniversitelerde Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Akademik Başarı Düzeyleri, Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri
M Şahin, H Demirtaş
Milli Eğitim Dergisi 43 (204), 88-113, 2014
42*2014
Avrupa Birliği ülkelerinde ve Türkiye'de öğretmen yetiştirme sistemlerinin karşılaştırılması
M Şahin
292006
2009 Pisa Başarılarına Göre Ülkelerin Genel ve İnsani Gelişmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki/According To Pisa 2009 Relationship between Countries' General and Human …
C Korkmaz, M Şahin
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (22), 225-247, 2013
222013
Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye İlişkin Okul Müdürlerinin Görüşleri/The School Principals' Views about the 652 …
M Şahin, M Üstüner
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (25), 2014
9*2014
LİSELERE KAYIT SİSTEMİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
C KORKMAZ, M ŞAHİN
Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 3 (4), 9-20, 2019
72019
Writing self-efficacy of international students learning Turkish as a second language
M Sahin, B Genc
The Reading Matrix: An International Online Journal 15 (2), 210-217, 2015
72015
Opinions of university students on effects of distance learning in Turkey during the Covid-19 pandemic
M Şahin
The African Educational Research Journal 9 (2), 526-543, 2021
62021
Dünyada Ve Türkiye'de Yükseköğretimde Uzaktan Eğitimin Tarihi Ve Gelişim Süreci
M ŞAHİN
Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 5 (7), 91-113, 2021
52021
Sosyal Medyaya İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri
M Şahin, M Üstüner
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (1), 335-355, 2018
52018
Okulun çevre unsuru olarak sosyal medyaya ilişkin yönetici, öğretmen ve veli görüşleri
M Şahin
İnönü Üniversitesi Eğitimi Bilimleri Enstitüsü, 2017
4*2017
The effects of nomophobic behavior of university students on their intellectual thinking tendency
M Şahin, S Bülbüloğlu
African Educational Research Journal 9 (1), 197-204, 2021
32021
Authentic Leadership
M Şahin
Journal of Current Researches on Social Sciences 9 (1), 39-60, 2019
32019
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNE GÖRE İDEAL DİL ÖĞRENME YAŞI VE DİL SINIFI MEVCUDU
M Şahin, M Üstüner, C Korkmaz
International Journal of Language Academy 6 (2), 281-301, 2018
32018
19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI HAKKINDA BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ
M Şahin, B Dönmez
Milli Eğitim Dergisi 44 (202), 193-214, 2014
32014
Social media in the eye of parents
M Şahin
Education Quarterly Reviews 4 (3), 2021
22021
İngilizce Derslerinde Anadil Kullanımı Üzerine Bir Araştırma (Malatya İli Örneği)
M Şahin, T Şahin
IBAD Sosyal Bilimler Dergisi/Journal of Social Sciences 3 (5), 379-396, 2019
2*2019
Eğitimde Oturma Düzeninin Önemi
M Şahin
Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi 4 (1), 73-101, 2019
2*2019
The Opinions of School Administrators, Teachers and Parents about how Social Media Supports and Obstructs Education
M Şahin, M Üstüner
Journal of Current Researches on Social Sciences 8 (1), 83-104, 2018
12018
Okul Yöneticilerinin İnsan Haklarına İlişkin Görüşleri.
M Şahin, M Üstüner
Ilkogretim Online 13 (3), 2014
12014
Okul Yönetiminde İletişim Becerisinin Önemi
M Şahin
Eğitim Bilimleri Alanında Uluslararası Araştırmalar 1, 49-74, 2022
2022
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20