emel yesilkayali
emel yesilkayali
Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
izu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
İlkokul 4. sınıf sosyal bilgiler dersinde problem çözme yönteminin öğrencilerin okul başarıları ve duyuşsal özellikleri üzerindeki etkisi
E Yeşilkayalı
Unpublished master’s thesis. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 1996
401996
Ebeveynlerin Çocuk Haklarına İlişkin Tutumları İle İlköğretim Öğrencilerinin Hoşgörü Eğilimleri Arasındaki İlişki
E Yeşilkayalı, V Yıldız Demirtaş
Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 12-25, 2013
13*2013
SOSYAL ÇALIŞMADA MANEVİYATA DUYARLI MÜDAHALE
E Yeşilkayalı
The Journal of Academic Social Science Studies, 227-237, 2016
112016
Ebeveynlerin çocuk haklarına yönelik tutumları ile ilköğretim öğrencilerinin ahlaki olgunluk ve hoşgörü eğilimleri arasındaki ilişki
E Yeşilkayalı
Yayımlanmamış Doktora Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi EBE, 2014
82014
Animal assisted interventions in social work practices Sosyal çalışma uygulamalarında hayvan destekli müdahaleler
E Yeşilkayalı, A Ofluoğlu
Journal of Human Sciences 15 (4), 1874-1892, 2018
62018
Okul Sosyal Hizmeti Uygulamasında Yaklaşım ve Model Örnekleri
E Yeşilkayalı
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18 (1), 135-152, 2016
52016
AİLE DEĞERLENDİRMELERİNDE BİR ALT SİSTEM OLARAK EVCİL HAYVAN: GENEL BİR ÇERÇEVE.
E YEŞİLKAYALI, A OFLUOĞLU
Electronic Turkish Studies 13 (26), 2018
42018
Bir ortaokul özelinde okul sosyal hizmeti ihtiyacının belirlenmesi
E Yeşilkayalı, S Meydan
Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi; Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık, 2017
42017
İlköğretim öğrencilerinin ebeveynlerinin çocuk haklarına yönelik tutumları
E YEŞİLKAYALI, VY DEMİRTAŞ
Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi 7 (13), 119-140, 2016
42016
SOSYAL ÇALIŞMA UYGULAMALARINDA MANEVİ DEĞERLENDİRMENİN YERİ VE ÖNEMİ: DAVİD R. HODGE’IN ÇALIŞMALARI ÇERÇEVESİNDE GENEL BİR BAKIŞ
E YEŞİLKAYALI
Tarih Okulu Dergisi 11 (36), 88-103, 2018
22018
The review of substance abuse prevention programs in children and youth from the social work perspective
T Bulut, E Yeşi̇lkayali
Turkish journal of social work 4 (1), 27-32, 2020
2020
Okul Sosyal Hizmetinde Okul Bağlantili Hizmetler
E Yeşilkayali
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15 (3), 169-187, 2017
2017
EBEVEYNLERİN ÇOCUK HAKLARINA YÖNELİK TUTUMLARI İLE İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN AHLAKİ OLGUNLUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ.
E YEŞİLKAYALI, VY DEMİRTAŞ
Journal of Society & Social Work 27 (1), 2016
2016
Animal assisted interventions in social work practices
E Yeşilkayalı, A Ofluoğlu
Sciences 15 (4), 1874-1892, 1875
1875
Çocuk ve Gençlerde Madde Bağımlılığının Önlenmesine Yönelik Programların İncelenmesi
T BULUT, E YEŞİLKAYALI
Çocuk ve Gençlerde Madde Bağımlılığının Önlenmesine Yönelik Programların Sosyal Çalışma Perspektifinden İncelenmesi
T BULUT, E YEŞİLKAYALI
Sosyal Çalışma Dergisi 4 (1), 27-32, 0
EBEVEYNLERİN ÇOCUK HAKLARINA İLİŞKİN TUTUMLARI İLE İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN...
E Yeşilkayalı
Maneviyat Odaklı Sosyal Çalışma Müdahalesinde Değerlendirme
E Yeşilkayalı
ICHACS, 74, 0
ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ EKİBİNİN BİR PARÇASI OLARAK OKUL SOSYAL ÇALIŞMACILARI Öz
E YEŞİLKAYALI, ÖGHD BÖLÜKBAŞI
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–19