Follow
Hacer Yıldırım Kurtuluş
Hacer Yıldırım Kurtuluş
Milli Eğitim Bakanlığı
Verified email at std.yildiz.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Okul öncesi dönemdeki 4-5 yaş grubu öğrencilerin benlik kavramı ve bağlanma stillerinin anne davranışları açısından incelenmesi
M Yukay Yüksel, H Yıldırım Kurtuluş
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 5 (2), 182-195, 2016
25*2016
Okul öncesi kuruma devam eden 4-5 yaş grubu öğrencilerin benlik kavramı ve bağlanma stillerinin anne davranışları açısından incelenmesi
H Yildirim Kurtuluş
Yüksek Lisans Tezi), İstanbul: Marmara Üniversitesi, 2016
152016
Evlilikte Suçu Affetme ve Yüklemenin Evlilik Doyumu Üzerindeki Yordayıcı Etkisi.
ME Deniz, G Uzun, H YILDIRIM KURTULUŞ
Ilkogretim Online 18 (2), 2019
142019
Self-Efficacy, Self-Love, and Fear of Compassion Mediate the Effect of Attachment Styles on Life Satisfaction: A Serial Mediation Analysis
ME Deniz, H Yıldırım-Kurtuluş
Psychological Reports, 1-26, 2023
122023
The Effect of Social Support on Work-Life Balance: The Role of Psychological Well-Being
E Kurtuluş, H Yıldırım-Kurtuluş, S Birel, H Batmaz
International Journal of Contemporary Educational Research 10 (1), 239-249, 2023
72023
School Belongingness and Internalizing and Externalizing Problems in Adolescents: Exploring the Influence of Meaningful School
M Yıldırım, H Yıldırım-Kurtuluş, E Kurtuluş, H Batmaz
Child Indicators Research, 2023
52023
Investigating the psychological well-being and social generativity levels of individuals in the middle adulthood period depending on different variables
M Yüksel, E Aydin, Y Kurtuluş, D Cetin
International Journal on New Trends in Education and Their Implications 6 (2 …, 2015
52015
Çocuk gözünden göç hikayesinin öyküsel terapi odağında incelenmesi: Suriyeli mülteci çocuklar
H Yıldırım, E Kurtuluş
HUMANITAS-Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 10 (19), 318-348, 2022
42022
Ergenlerin Benlik Saygısı ile Kariyer Kaygısı Arasındaki İlişki: Gelecek Beklentisinin Aracı Rolü
H Yıldırım-Kurtuluş, E Kurtuluş, KG Yaman
EKEV AKADEMİ DERGİSİ 26 (90), 282-302, 2022
4*2022
The Relationship Between Spirituality and Psychological Wellness: A Serial Multi-Mediation Analysis
H Yıldırım-Kurtuluş, K Meral, E Kurtuluş, H Kahveci
International Journal of Psychology and Educational Studies 9 (4), 1160-1172, 2022
32022
Ergenlerde Mutluluk Korkusu ile Gelecek Beklentisi ve Psikolojik Sağlamlık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
ME Deniz, H Yıldırım-Kurtuluş, G Uzun
Milli Eğitim Dergisi 51, 2397 - 2416, 2022
32022
A Study on The Counselors’ Levels of Professional Pride And Job Satisfaction According to Certain Variables
H YILDIRIM, FY ŞAHİN
Participatory Educational Research 8 (4), 1-23, 2021
32021
Positive affect, negative affect, and psychological resilience mediate the effect of self-compassion on mental toughness: A serial mediation analysis
A Eryılmaz, H Yıldırım-Kurtuluş, C Doenyas
Psychology in the Schools, 1-17, 2023
22023
Effectiveness of the Acceptance and Commitment Therapy-Based Intervention Program for Women
ZT Adiloğlu, HY Kurtuluş
Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal 13 (69), 240-255, 2023
22023
Yetişkinlerde Benlik Saygısı ve Affetme: Merhametin Aracı Rolünün İncelenmesi
H Yıldırım-Kurtuluş, H Batmaz, YA Özyurt, E Kurtuluş
Trakya Eğitim Dergisi 12 (2), 851-862, 2022
2*2022
Covid-19 Pandemisi Sürecinde Ortaokula Devam Eden ve Covıd-19 Geçiren Çocukların Duygu ve Düşünceleri
ME Deniz, H Yıldırım-Kurtuluş, U Gülgün
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 24 (1), 46-59, 2022
22022
Psikolojik danışmanların süpervizörlerinin davranışları, etkili psikolojik danışman nitelikleri, mesleki kıvançları ve mesleki doyumları arasındaki ilişkilerin incelenmesi …
H Yıldırım-Kurtuluş
Yıldız Teknik University, İstanbul, 2021
22021
Predictors of happiness among teachers and school counselors: Job satisfaction and loneliness in the workplace
G Uzun, HY Kurtulus, CB Aydin, SG Zeren
The Journal of Academic Social Science Studies Year 13 (82), 113-130, 2020
22020
A Qualitative Overview of the Infertility Process in Women: Infertility Psychological Counseling
M Yüksel, H Yıldırım-Kurtuluş, G Uzun
International Journal of Psychology and Educational Studies 10 (2), 463-479, 2023
12023
Supervision of Group Counseling Practicum with Multiple Supervision Models: Opinions of Master Students
GU Hacer Yıldırım-Kurtuluş, Tuba Kalay Usta
IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, 560-585, 2022
12022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20