Takip et
Serkan İzmirli
Serkan İzmirli
comu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
COVID-19 pandemi döneminde Türkiye’deki üniversitelerin uzaktan eğitim sistemlerinin incelenmesi
G Durak, S ÇANKAYA, S İzmirli
Necatibey Eğitim Fakültesi elektronik fen ve matematik eğitimi dergisi 14 (1 …, 2020
2142020
Küreselleşen dünyada akademisyen olmak
HF Odabaşı, M Fırat, S İzmirli, S Çankaya, ZA Mısırlı
Anadolu Üniversitesi, 2010
1122010
Examining the Turkish universities’ distance education systems during the COVID-19 pandemic
G Durak, S Çankaya, S İzmirli
Balıkesir Üniversitesi, 2020
732020
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ DERSİNE İLİŞKİN BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
AA Kurt, ÖŞ İzmirli, M Fırat, S İzmirli
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19-28, 2015
472015
The effects of captioning videos on academic achievement and motivation: Reconsideration of redundancy principle in instructional videos
M Ozdemir, S Izmirli, O Sahin-Izmirli
Journal of Educational Technology & Society 19 (4), 1-10, 2016
392016
The interactions between facilitator identity, conflictual presence, and social presence in peer-moderated online collaborative learning
K Xie, L Lu, SL Cheng, S Izmirli
Social Presence and Identity in Online Learning, 94-108, 2020
382020
Factors motivating preservice teachers for online learning within the context of ARCS motivation model
S Izmırlı, OS Izmırlı
Turkish Online Journal of Distance Education 16 (2), 56-68, 2015
382015
An evaluation of educational website designs from the perspective of visual perception theories: A study on scale development
SD Eristi, O Sahin-ızmirli, S Izmirli, M Fırat, HI Haseski
Contemporary Educational Technology 1 (4), 348-366, 2010
262010
Eş zamanlı sanal sınıf yazılımlarının incelenmesi
S İzmirli, Hİ Akyüz
Eğitimde Kuram ve Uygulama, 2017
232017
Opinions of Teachers on Using Internet Searching Strategies: An Elementary School Case in Turkey.
I Kabakci, M Firat, S Izmirli, EB Kuzu
Online Submission 1 (1), 49-61, 2010
212010
Social presence techniques and strategies in a blended course: Student satisfaction and suggestions.
S Izmirli, OS Izmirli
Educational Policy Analysis and Strategic Research 14 (4), 201-217, 2019
192019
Can we use Facebook groups to establish social presence in online courses?
S Izmirli
World Journal on Educational Technology: Current Issues 9 (4), 173-182, 2017
192017
Developing online teaching competencies of educators in Turkey
Ö KIRMACI, S İZMİRLİ
Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 11 (22), 38-52, 2017
182017
Effects of modality and pace on achievement, mental effort, and positive affect in multimedia learning environments
S Izmirli, AA Kurt
Journal of educational computing research 54 (3), 299-325, 2016
182016
Öğrenen ve sistem hızında ilerleyen farklı çoklu ortam sunum türlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
S İzmirli
PQDT-Global, 2012
182012
Öğretimin Değerlendirilmesinde Çoklu Ortam Kullanımına EleĢtirel Bir BakıĢ.
M Fırat, S Gmirli, EB Kuzu
Gaziantep University Journal of Social Sciences 9 (1), 2010
172010
Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar için tasarım tabanlı araştırma yaklaşımına dayalı eğitsel oyun tasarımı
SDB Erişti, M FIRAT, S İzmirli, B Ceylan
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 (1), 73-99, 2017
112017
Examining synchronous virtual classroom software
S İzmirli, Hİ Akyüz
Journal of Theory and Practice in Education 13 (4), 788-810, 2017
112017
Student experience in blog use for supplementary purposes in courses
AA Kurt, S Izmırlı, O Sahın-ızmırlı
Turkish Online Journal of Distance Education 12 (3), 78-96, 2011
102011
Evaluation of the student workbook in terms of purpose of use of pictures
ÖŞ İzmirli, I Kabakcı, S Izmirli
Journal of Theoretical and Applied İnformation Technology 17 (1), 87-93, 2009
102009
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20