Serkan İzmirli
Serkan İzmirli
Verified email at comu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Küreselleşen dünyada akademisyen olmak
HF Odabaşı, M Fırat, S İzmirli, S Çankaya, ZA Mısırlı
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 (3), 127-142, 2010
472010
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ DERSİNE İLİŞKİN BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
AA KURT, ÖŞ İZMİRLİ, M FIRAT, S İzmirli
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19-28, 2011
312011
The effects of captioning videos on academic achievement and motivation: reconsideration of redundancy principle in instructional videos
M Ozdemir, S Izmirli, O Sahin-Izmirli
Journal of Educational Technology & Society 19 (4), 1-10, 2016
152016
Factors Motivating Preservice Teachers for Online Learning within the Context of ARCS Motivation Model.
S Izmirli, O Sahin Izmirli
Turkish Online Journal of Distance Education 16 (2), 56-68, 2015
152015
An evaluation of educational website designs from the perspective of visual perception theories: A study on scale development
SD Eristi, O Sahin-Izmirli, S Izmirli, M Fırat, HI Haseski
Contemporary Educational Technology 1 (4), 348-366, 2010
142010
Opinions of Teachers on Using Internet Searching Strategies: An Elementary School Case in Turkey.
I Kabakci, M Firat, S Izmirli, EB Kuzu
Online Submission 1 (1), 49-61, 2010
112010
Öğretimin Değerlendirilmesinde Çoklu Ortam Kullanımına EleĢtirel Bir BakıĢ.
M Fırat, S Gmirli, EB Kuzu
Gaziantep University Journal of Social Sciences 9 (1), 2010
112010
The interactions between facilitator identity, conflictual presence, and social presence in peer-moderated online collaborative learning
K Xie, L Lu, SL Cheng, S Izmirli
Distance Education 38 (2), 230-244, 2017
102017
Effects of modality and pace on achievement, mental effort, and positive affect in multimedia learning environments
S Izmirli, AA Kurt
Journal of educational computing research 54 (3), 299-325, 2016
102016
The views of teacher candidates about the use of a scoring rubric for the evaluation of their products in the course of instructional technologies and material development
AA Kurt, S İzmirli
Procedia-Social and Behavioral Sciences 1 (1), 988-992, 2009
92009
Can We Use Facebook Groups to Establish Social Presence in Online Courses?.
S Izmirli
World Journal on Educational Technology: Current Issues 9 (4), 173-182, 2017
62017
Student Experience in Blog Use for Supplementary Purposes in Courses.
AA Kurt, S Izmirli, O Sahin-Izmirli
Turkish Online Journal of Distance Education 12 (3), 78-96, 2011
62011
Evaluation of the student workbook in terms of purpose of use of pictures
ÖŞ İzmirli, I Kabakçı, S İzmirli
Journal of Theoretical and Applied İnformation Technology 17 (1), 87-93, 2009
52009
Otizm Spektrum Bozukluğu olan Çocuklar için Tasarım Tabanlı Araştırma Yaklaşımına Dayalı Eğitsel Oyun Tasarımı
SDB ERİŞTİ, M FIRAT, S İZMİRLİ, B CEYLAN
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 (1), 73-99, 2017
42017
Öğrenen ve sistem hızında ilerleyen farklı çoklu ortam sunum türlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
S İzmirli
Anadolu Üniversitesi, 2012
42012
Dereceli puanlama anahtarı ile materyal değerlendirilmesine ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri
AA Kurt, S İzmirli
Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi 1 (3), 1-19, 2010
42010
Faculty Members’ Views About Opencourseware
O Sahin-Izmirli, S Izmirli, I Kabakci-Yurdakul
Problems of Education in the 21st Century 28, 106, 2011
32011
Activity module development for Moodle: a sample activity module, edugame
S Cankaya, S Izmirli
Proceedings of the international conference on Computational and information …, 2009
32009
Developing online teaching competencies of educators in Turkey
S Izmirli, O Kirmaci
Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 11 (22), 38-52, 2017
22017
Technology Metaphors of Prospective Teachers
OS Izmirli, S Izmirli
EdMedia+ Innovate Learning, 2560-2564, 2010
22010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20