Takip et
Ece MUTLU SATIL
Ece MUTLU SATIL
Diğer adlarEce MUTLU
ikc.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The caregiver burden and the psychosocial adjustment of caregivers of cardiac failure patient
F Dirikkan, E Mutlu
Turk Kardiyoloji Dernegi Arsivi 46 (8), 692-701, 2018
212018
Professional values and professional quality of life among mental health nurses: A cross‐sectional study
C Başoğul, L Baysan Arabaci, E Mutlu Satıl, A Büyükbayram Aslan
Nursing & Health Sciences 23 (2), 362-371, 2021
192021
Turkish validity and reliability of Type-1 Diabetes Stigma Assessment Scale
E Mutlu Satil, L Baysan Arabaci
Northern Clinics of İstanbul 9 (6), 654–662, 2022
6*2022
Miyokart infarktüsü geçiren hastalara bakım verenlerin bakım verme yükü ve psikososyal uyumları arasındaki ilişki
D Önal, L Baysan Arabacı, E Mutlu
Turk J Cardiovasc Nurs 10 (23), 105-113, 2019
42019
Etik İlkeler Işığında Geçmişten Günümüze Psikiyatri
L Baysan Arabacı, E Mutlu
Turkiye Klinikleri J Med Ethics 26 (3), 148-55, 2018
32018
Rogers’ ın Üniter Bakışı İle Anksiyete Yönetimi
A Dönmez, T Durmuş, E Mutlu Satıl
Hemşirelik Bilimi Dergisi 3 (3), 33-37, 2020
2*2020
Yoğun Bakımda Yatan Hastaların Yakınlarının Bakım Verme Yükü ve Psikososyal Uyumları Arasındaki İlişki
A Kılıçkaya Ergin, L Baysan Arabacı, E Mutlu Satıl
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 5 (3 …, 2020
22020
Tip 1 Diyabet Damgalama Değerlendirme Ölçeği’nin Türkçe Geçerlilik Ve Güvenirliği
E Mutlu, L Baysan Arabacı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2019
22019
Teknoloji Bağımlılığının Psikososyal Gelişime Etkisi
E Mutlu Satıl, L Baysan Arabacı
OYUNUN HASTANE ORTAMINDAKİ İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜ: TERAPÖTİK OYUN 1, 2023
2023
Çocuklarda Psikolojik İlk Yardım İlkeleri
E Mutlu Satıl, L Baysan Arabacı
Afetlerde Çocuk Merkezli Psikososyal Müdahale 1, 36-42, 2023
2023
Yoğun bakım hastasına psikososyal yaklaşım
L Baysan Arabacı, E Mutlu Satıl
Yoğun Bakım Hemşireliği, 596-608, 2023
2023
Tip 1 Diyabette Damgalama İçin Bir Model Önerisi: Roy Adaptasyon Modeli
E Mutlu Satıl, Ş Dülgerler
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 39 (1), 125-133, 2023
2023
Yoğun Bakımda Yatan Hastaların Yakınlarının Bakım Verme Yükü ve Psikososyal Uyumları Arasındaki İlişki
LB ARABACI, ECEM SATIL
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2022
2022
Özel Gereksinimi Olan Çocuğun Ailesi Olmak
L Baysan Arabacı, E Mutlu Satıl
ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİR ÜYESİ OLAN AİLELER: YAŞAMA BAKIŞ, 51-66, 2021
2021
Görme Yetersizliği Olan Çocuklarla İletişim
L Baysan Arabacı, E Mutlu Satıl
Özel Gereksinimli Çocuğu Olan Anne - Baba El Kitabı Serisi: Görme …, 2021
2021
Nitel Araştırma ve Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğinin Felsefi Boyutu ve Karakteristik Özellikleri
MO Çam, E Mutlu Satıl
Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi 4 (3), 436-441, 2021
2021
Konsültasyon ve Liyezon Psikiyatri (KLP) Hemşireliği
L Baysan Arabacı, E Mutlu Satıl
Ruh Sağlığı ve Hastalıklarında Temel Hemşirelik Bakımı, 591-600, 2020
2020
Fiziksel Hastalıklarda Ruhsal Problemler
L Baysan Arabacı, E Mutlu Satıl
Ruh Sağlığı ve Hastalıklarında Temel Hemşirelik Bakımı, 573-590, 2020
2020
Psikiyatride Hasta Hakları, Etik ve Yasal Konular
L Baysan Arabacı, E Mutlu Satıl
Ruh Sağlığı ve Hastalıklarında Temel Hemşirelik Bakımı, 531-572, 2020
2020
Psikoseksüel Bozukluklar ve Hemşirelik Bakımı
L Baysan Arabacı, E Mutlu Satıl
Ruh Sağlığı ve Hastalıklarında Temel Hemşirelik Bakımı, 391-420, 2020
2020
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20