Takip et
Eren Erkılıç
Eren Erkılıç
erdogan.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Örgütsel Stresin Örgütsel Yabancılaşma Üzerine Etkisi: Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma / The effect of organizational stress on organizational alienation: A …
E Erkılıç
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği …, 2012
372012
Yerel Halkın Turizm Algısı ve Turizmin Gelişimine Yönelik Tutumları: Rize Örneği
E Erkılıç
Uluslararası Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi 3 (1), 66-82, 2019
162019
The Effect of Organizational Justice Perception on Organizational Commitment Among Healthcare Sector Employees
AÇ Güllüce, S Özer, E Erkılıç
Journal of Business and Management 4 (3), 16-25, 2015
142015
Organizational Justice Perceptions Of Hospitality Business Employees in The Scope Of Demographic Characteristics: A Study in Rize
E Erkılıç, C Gazeloğlu, E Aytekin
TOURISM HUMAN RIGHTS & SUSTAINABLE ENVIRONMENT, 19, 2018
72018
Otantik liderliğin örgütsel güven üzerindeki etkisi: Konaklama işletmeleri çalışanları üzerine bir araştırma
E Erkılıç, E Aydın
Business & Management Studies: An International Journal 7 (5), 2427-2446, 2019
62019
Transformational leadership and innovative work behaviour: The mediating role of knowledge sharing
E Aydın, E Erkılıç
Tourism and Recreation 2 (2), 106-117, 2020
52020
An Overview of Glamping Tourism Within The Context of The Middle East Tourism: The Case of Turkey
G Yıldırım, E Erkılıç
Journal of Recretaion and Tourism Research / JRTR 6 (4), 475-489, 2019
5*2019
Analysis of Organizational Silence Attitudes of Hotel Operations’ Employees by Structural Equation Model: Examplary of Rize Province
AC Gulluce, E Erkilic
European Scientific Journal, ESJ 12 (19), 2016
52016
The impact of religiosity on political skill: evidence from Muslim hotel employees in Turkey
YC Wang, CGQ Chi, E Erkılıç
International Journal of Contemporary Hospitality Management, 2021
42021
Bilimsel Araştırmalarda Temel Örnekleme Yöntemleri
C Gazeloğlu, E Erkılıç
Bilimsel Araştırmalarda Temel Örnekleme Yöntemleri, 2020
42020
Örgütsel vatandaşlık davranışı ile örgütsel sessizlik davranışı arasındaki karşılıklı etki derecelerinin yapısal eşitlik modeli ile incelenmesi:Rize ili otel işletmelerinde bir …
E Erkılıç
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017
42017
Investigating the Organizational Citizenship Behaviours of Hotel Business Employees through Structural Equation Modelling: A Study in Rize Province
AÇ Güllüce, E Erkılıç
Open Journal of Leadership 4 (01), 35, 2015
42015
Rize’deki konaklama işletmelerinin sosyal medya kullanımı üzerine bir araştırma
G Yıldırım, E Erkılıç
Journal of Tourism Theory and Research 5 (3), 380-395, 2019
32019
Investigation Of Organizational Dissent Behavior Via Structural Equatıon Modeling: A Research On Hospitality Business Employees
E Erkılıç, C Gazeloğlu, E Aytekin
Social Sciences Studies Journal 4 (25), 5355-5366, 2018
32018
Tourism Academicians’assesments On Advantages And Disadvantages Of All-Inclusive System Applied In Turkish Tourism Sector
E Pelit, E Erkılıç, N Ayduğan, İ Bozdoğan
Management and Education 7 (3), 117-124, 2011
32011
Determination of the Effect of Employees’ Trust Perceptions in a Manager on Their Organizational Identification Behavior: An Application on Hotel Employees
C Gazeloğlu, E Erkılıç, E Aytekin
Journal of Tourism Intelligence and Smartness 2 (2), 86-109, 2019
22019
Destinasyon Pazarlamasında Web Sayfalarının Rolü: Rize’deki Kamu Kurumlarının Web Siteleri Üzerine Bir İnceleme
E Erkılıç, E Güçer, E Pelit, E Aytekin
II. Rize Turizm Sempozyumu, 2016
22016
Ekoturizm Açısından Rize İli ve Çevresinin Değerlendirilmesi, I
E Erkılıç, FD Ergen
Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends, and …, 2015
22015
Otantik Liderliğin Örgütsel Vatandaşlık ve Örgütsel Adanmışlık Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Trabzon Örneği
E Erkılıç
İşletme Araştırmaları Dergisi 13 (2), 1512-1522, 2021
12021
YEŞİL YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNİN YEŞİL YÖNETİM VE UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME: MUĞLA ÖRNEĞİ
F ÇİLİNGİR, E ERKILIÇ
Journal of Tourism Intelligence and Smartness 4 (2), 218-238, 2021
12021
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20