Ali Servet Öncü
Ali Servet Öncü
Atatürk Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler Doçenti
Verified email at atauni.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Uzman sistem yaklaşımı ile web tabanlı öğretim değerlendirme sisteminin geliştirilmesi
A Öncü
PQDT-Global, 2006
92006
Avrupa Bütünleşmesi İçin Önemli Bir Adım:‘‘Avrupa Konseyi''ve Türkiye'nin Konseye Üyeliği Meselesi
AS Öncü, E Cevizliler
Gazi Akademik Bakış 7 (13), 15-44, 2013
82013
İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ BEKLENMEYEN GELİŞME: 23 AĞUSTOS 1939 TARİHLİ ALMAN RUS PAKTI
AS Öncü, O Ekinci
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 182 (182), 241-264, 2014
72014
Değerler Eğitim Bağlamında Ahmet Hamdi Tanpınar ve Oğuz Atay'da Değerler
A ÖNCÜ
Yayınlanmamış Doktora Tezi. İstanbul, 2015
62015
Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa barışı için önemli bir adım: Locarno Konferansı
E CEVİZLİLER, AS Öncü
Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi 5 (9), 2013
42013
Varlık Gazetesi (21 Ağustos 1921-31 Aralık 1923)
AS Öncü
Yüksek lisans tezi)/Danışman: Doç. Dr. S. Esin Dayı. Erzurum, 2000. Xll, 496 …, 2000
42000
İki Savaş Arası Dönemde Türkiye-Çekoslovakya İlişkilerine Genel Bir Bakış
Ö Ali
Akademik İncelemeler Dergisi 9 (2), 159-181, 2014
32014
İki Savaş Arası Dönemde Türkiye-Çekoslovakya İlişkilerine Genel Bir Bakış
Ö Ali
Akademik İncelemeler Dergisi 9 (2), 159-181, 2014
32014
Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında Din Eğitimine Bakış (Halide Edip Adıvar Örneği)
A Öncü
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler …, 2009
32009
TÜRKİYE'DE ÖĞRETMENLİĞİN BİR MESLEK OLARAK KABULÜ
M KÜÇÜKUĞURLU, AS ÖNCÜ
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 0
2
TEVFİK PAŞA HÜKÜMETİ’NİN PROGRAMI VE MECLİS-İ MEBUSAN’DAKİ MÜZAKERELERİ
AS Öncü
2
1991-1995 Yılları Arası Türkiye-Moldova İlişkileri ve Gagauzlar
AS Öncü
Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi 1 (15), 87-104, 2014
12014
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVUSTURYA CUMHURİYETİ ARASINDA 28 OCAK 1924 TARİHİNDE İMZALANAN DOSTLUK ANTLAŞMASI, İKAMET VE TİCARET MUKAVELELERİ.
AS ÖNCÜ, E CEVİZLİLER
Electronic Turkish Studies 8 (5), 2013
12013
İSTANBUL’DA MÜTAREKE DÖNEMİ YEDEK SUBAY TEŞKİLATLANMALARI
AS ÖNCÜ
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 16 (40), 341-355, 2009
12009
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞININ UZAKTAN KUR’AN ÖĞRETİMİ PROGRAMI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA (DENİZLİ ÖRNEĞİ)
Ö Ali, T ONULUR
Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 8 (1), 417-443, 2021
2021
İki Türk Diplomatının (Mehmet Emin Ali Türkgeldi ve Numan Menemencioğlu) Bakışıyla 1935 Yılının İlk Yarısında Avrupa’da Yaşanan Önemli Gelişmeler
AS ÖNCÜ
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 35 (3), 943-976, 2021
2021
Din Eğitiminde Sahih İletişimin İmkânı: Martin Buber Ekseninde Kuramsal Bir Öneri
A Öncü
Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 24 (2), 645-664, 2020
2020
Opportunity of Authentic Communication in Religious Education: A Theoretical Proposal on the Axis of the Martin Buber
A Öncü, O Taşkın
Cumhuriyet University, 2020
2020
Bir Türk Parlamenterin (Ali Rıza Türel) Avrupa İktisadi İşbirliği Konferansı ile İlgili Değerlendirmeleri
AS Öncü
Gazi Akademik Bakış 14 (27), 105-132, 2020
2020
Görünme, görme, gösterme: Hayy b. Yakzân çerçevesinde islam eğitim düşüncesine dair çeşitli mülahazalar
Ö Ali
Uluslararası İslam Eğitimi Kongresi 2019 Bildiriler Kitabı, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20