Follow
Ali Servet Öncü
Ali Servet Öncü
Atatürk Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler Doçenti
Verified email at atauni.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Avrupa Bütünleşmesi İçin Önemli Bir Adım:‘‘Avrupa Konseyi’’ve Türkiye’nin Konseye Üyeliği Meselesi
AS Öncü, E Cevizliler
Gazi Akademik Bakış 7 (13), 15-44, 2013
232013
İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ BEKLENMEYEN GELİŞME: 23 AĞUSTOS 1939 TARİHLİ ALMAN RUS PAKTI
AS Öncü, O Ekinci
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 182 (182), 241-264, 2014
222014
Değerler eğitimi bağlamında Ahmet Hamdi Tanpınar ve Oğuz Atayda değerler
A Öncü
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015
192015
Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa barışı için önemli bir adım: Locarno Konferansı
E Cevizliler, AS Öncü
Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi 5 (9), 2013
152013
Uzman sistem yaklaşımı ile web tabanlı öğretim değerlendirme sisteminin geliştirilmesi
A Öncü
PQDT-Global, 2006
102006
Günümüz Türkiye’sinde Kültür Politikaları: Giriş ve Genel Bakış
A İnce, A Öncü, S Ada
Sivil Toplum Gözüyle Türkiye Kültür Politikası Raporu, 45-53, 2011
92011
4-6 Yaş Kur’an Kurslarında Öğreticileri Etkileyen Unsurlar (Denizli Örneği)
Ö Ali
Kocatepe İslami İlimler Dergisi 4 (2), 259-282, 2021
82021
Cultural policy in Turkey today: Introduction and overview
A İnce, A Öncü, S Ada
Turkish Cultural Policy Report. A Civil Perspective, 191-200, 2011
82011
İki savaş arası dönemde Türkiye-Çekoslovakya ilişkilerine genel bir bakış
Ö Ali
Akademik İncelemeler Dergisi 9 (2), 159-181, 2014
72014
İki savaş arası dönemde Türkiye-Çekoslovakya ilişkilerine genel bir bakış
Ö Ali
Akademik İncelemeler Dergisi 9 (2), 159-181, 2014
72014
1923 Yılları Arasında Erzurum Vilayeti’nin İdari ve Sosyo-Ekonomik Durumu
AS ÖNCÜ
BDT,(Atatürk Üniv. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü), Erzurum, 2006
72006
İstanbul'da mütareke dönemi yedek subay teşkilatlanmaları
SA ÖNCÜ
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 341-356, 2009
62009
1991-1995 Yılları Arası Türkiye-Moldova İlişkileri ve Gagauzlar
AS Öncü
Gazi Türkiyat 1 (15), 87-104, 2014
52014
Erzurum valisi Mustafa Nazım bey’in vilayetteki çalışmalarına dair raporu (1905)
E Cevizliler, AS Öncü
History Studies 5 (1), 71-88, 2013
52013
TEVFİK PAŞA HÜKÜMETİ’NİN PROGRAMI VE MECLİS-İ MEBUSAN’DAKİ MÜZAKERELERİ
Ö Ali
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 261-279, 2013
52013
Türkiye'de öğretmenliğin bir meslek olarak kabulü
M Küçükuğurlu, AS Öncü
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2010
52010
Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında Din Eğitimine Bakış (Halide Edip Adıvar Örneği)
A Öncü
PQDT-Global, 2009
52009
4-6 Yaş Kur’an Kursu Öğreticilerinin Teknoloji Yeterlilikleri Hakkında Bir Karma Yöntem Araştırması
İ Yasemin, Ö Ali
Dini Araştırmalar 25 (62), 111-148, 2022
42022
Varlık gazetesi: 21 Ağustos 1921-31 Aralık 1923
AS Öncü
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2000
42000
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVUSTURYA CUMHURİYETİ ARASINDA 28 OCAK 1924 TARİHİNDE İMZALANAN DOSTLUK ANTLAŞMASI, İKAMET VE TİCARET MUKAVELELERİ.
AS Öncü, E Cevizliler
Electronic Turkish Studies 8 (5), 2013
32013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20