Follow
Ali Servet Öncü
Ali Servet Öncü
Atatürk Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler Doçenti
Verified email at atauni.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Avrupa Bütünleşmesi İçin Önemli Bir Adım:‘‘Avrupa Konseyi’’ve Türkiye’nin Konseye Üyeliği Meselesi
AS Öncü, E Cevizliler
Gazi Akademik Bakış 7 (13), 15-44, 2013
262013
İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ BEKLENMEYEN GELİŞME: 23 AĞUSTOS 1939 TARİHLİ ALMAN RUS PAKTI
AS Öncü, O Ekinci
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 182 (182), 241-264, 2014
222014
Değerler eğitimi bağlamında Ahmet Hamdi Tanpınar ve Oğuz Atayda değerler
A Öncü
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015
202015
Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa barışı için önemli bir adım: Locarno Konferansı
E Cevizliler, AS Öncü
Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi 5 (9), 2013
172013
Günümüz Türkiye’sinde Kültür Politikaları: Giriş ve Genel Bakış
A İnce, A Öncü, S Ada
Sivil Toplum Gözüyle Türkiye Kültür Politikası Raporu, 45-53, 2011
112011
Cultural policy in Turkey today: Introduction and overview
A Ince, A Öncü, S Ada
Turkish Cultural Policy Report. A Civil Perspective, 191-200, 2011
112011
Uzman sistem yaklaşımı ile web tabanlı öğretim değerlendirme sisteminin geliştirilmesi
A Öncü
PQDT-Global, 2006
102006
4-6 yaş Kur’an kurslarında öğreticileri etkileyen unsurlar (Denizli örneği)
A Öncü
Kocatepe İslami İlimler Dergisi 4 (2), 259-282, 2021
92021
İstanbul'da mütareke dönemi yedek subay teşkilatlanmaları
SA ÖNCÜ
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 341-356, 2009
72009
1923 Yılları Arasında Erzurum Vilayeti’nin İdari ve Sosyo-Ekonomik Durumu
AS ÖNCÜ
BDT,(Atatürk Üniv. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü), Erzurum, 2006
72006
İki savaş arası dönemde Türkiye-Çekoslovakya ilişkilerine genel bir bakış
A Öncü
Akademik İncelemeler Dergisi 9 (2), 159-181, 2014
62014
Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında Din Eğitimine Bakış (Halide Edip Adıvar Örneği)
A Öncü
PQDT-Global, 2009
62009
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞININ UZAKTAN KUR’AN ÖĞRETİMİ PROGRAMI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA (DENİZLİ ÖRNEĞİ)
A ÖNCÜ, T ONULUR
Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 8 (1), 417-443, 2021
52021
1991-1995 Yılları Arası Türkiye-Moldova İlişkileri ve Gagauzlar
AS Öncü
Gazi Türkiyat 1 (15), 87-104, 2014
52014
TEVFİK PAŞA HÜKÜMETİ’NİN PROGRAMI VE MECLİS-İ MEBUSAN’DAKİ MÜZAKERELERİ
A Öncü
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 261-279, 2013
52013
Erzurum valisi Mustafa Nazım bey’in vilayetteki çalışmalarına dair raporu (1905)
E Cevizliler, AS Öncü
History Studies 5 (1), 71-88, 2013
52013
Türkiye'de öğretmenliğin bir meslek olarak kabulü
M Küçükuğurlu, AS Öncü
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2010
52010
4-6 yaş Kur’an kursu öğreticilerinin teknoloji yeterlilikleri hakkında bir karma yöntem araştırması
Y İpek, A Öncü
Dinî araştırmalar 25 (62), 111-148, 2022
42022
Varlık gazetesi: 21 Ağustos 1921-31 Aralık 1923
AS Öncü
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2000
42000
Covid 19 Pandemi Sürecinde İlahiyat Arapça Hazırlık ve Lisans Öğrenimi Gören Öğrencilerin Deneyimleri Hakkında Bir Durum Çalışması
A Öncü, R Kırcı
Turkish Academic Research Review 6 (5), 1414-1446, 2021
32021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20