Takip et
Emel GÜVEY AKTAY
Emel GÜVEY AKTAY
mu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
İlköğretim 1-5. Sınıf Öğretim Programlarında Yer Alan Proje ve Performans Görevlerine İlişkin Öğretmen ve Veli Görüşleri (Eskişehir İli Örneği)
E GÜVEY
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
432009
İlk Okuma Yazma Öğretiminde Dikte Çalışmaları
M GÜLTEKİN, E GÜVEY AKTAY
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (2), 19-44, 2014
272014
İlköğretim Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri Alanlarındaki Hizmetiçi Eğitim Gereksinimleri
A HAKAN, M SAĞLAM, Ş YAŞAR, M GÜLTEKİN, H DEVECİ, D KÜRÜM, ...
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, 2011
272011
Okuma Becerisi Açısından Cümle Yöntemi ve Ses Temelli Cümle Yöntemi
Ş YAŞAR, E GÜVEY AKTAY
Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and …, 2015
182015
Akran İşbirliği ve İlk Okuma Yazma Öğretimi
E GÜVEY AKTAY, M GÜLTEKİN
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 17 (1), 291-309, 2015
17*2015
İlkokullarda Teknoloji Eğitimi
S AKTAY, E GÜVEY AKTAY
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (19), 17-44, 2015
162015
İlköğretim 1-5
E Güvey
Sınıf Öğretim Programında Yer Alan Proje ve Performans Görevlerine İlişkin …, 2009
162009
İlköğretimde Mesleki Çalışma (Seminer) Dönemi Uygulamaları
M GÜLTEKİN, E GÜVEY AKTAY, I GÜLTEKİN
III. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2014
15*2014
İlk Okuma Yazma Öğretiminde Akran İşbirliği
E GÜVEY AKTAY
Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2015
13*2015
Improving the speaking skill of primary school students instructed in a multigrade class through cartoons
C Duran, EG Aktay, O Kuru
Participatory Educational Research 8 (4), 44-63, 2021
112021
Writing a Folktale as an Activity of Written Expression: Digital Folktales with StoryJumper.
E Güvey Aktay
Educational Policy Analysis and Strategic Research 15 (3), 159-185, 2020
92020
Sınıf öğretmeni adaylarının diksiyona ilişkin görüşleri
EG Aktay
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20, 431-449, 2019
82019
Sınıf öğretmeni adaylarının konuşma kaygıları
K Tolun, EG Aktay
Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi 6 (1), 86-98, 2020
72020
Dictation activities in reading and writing instruction
M Gultekin, EG Aktay
Inonu University Journal of the Faculty of Education 15 (2), 19-44, 2014
72014
İlköğretimde Proje Çalışmaları: Sınıf Öğretmenlerinin Velilerden Beklentileri
A ERSOY, Ö GÜRDOĞAN BAYIR, E GÜVEY
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 (3), 157-170, 2010
72010
Primary school teacher candidates and nomophobia
EG Aktay, HP Kuscu
International Technology and Education Journal 3 (1), 16-24, 2019
52019
Türkiye'de Okuma Alanına İlişkin Yapılan Tezlerin İncelenmesi
Ş YAŞAR, E GÜVEY AKTAY
X. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 2011
42011
İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DİNLEME VE KONUŞMA BECERİLERİNE İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI.
F MERMİ, E GÜVEY AKTAY
International Journal of Language Academy 8 (3), 2020
22020
CHAPTER SIX GROUP WORK SKILLS IN THE FIRST LITERACY EMEL GÜVEY AKTAY
EG AKTAY
The Skill Approach in Education: From Theory to Practice, 76, 2018
2018
Sınıf Öğretmeni Adayları ve Diksiyon
E GÜVEY AKTAY
XV. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 2016
2016
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20