Ömer ZÜLFE
Ömer ZÜLFE
Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde Profesör
marmara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
On Altıncı Yüzyıl Şairi Selîkî ve Şiirleri
Ö Zülfe
İstanbul: Edebiyât Yayınevi, 2006
272006
Biyografik Bilgiler Açısından İki Nazire Mecmuası
Ö Zülfe
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 18, 151-169, 2011
202011
Naşid (1749-1791) Divan
Ö Zülfe
Marmara Üniversitesi, 1998
141998
Şiirin izinde sözün gölgesinde: Osmanlı şiirinden kelimeler, kavramlar, deyimler
Ö Zülfe
Bilge Kültür Sanat, 2011
122011
Yakini [ö. 1568] Divan: tenkitli metin-tetkik-dizin
Ö Zülfe
Marmara Üniversitesi, 2004
122004
Seyyid Nesîmî’nin Tuyuğlarına Ek
Ö Zülfe
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi 2 (4), 121-135, 2005
112005
Yakînî: Dîvân (İnceleme-Metin ve Çeviri-Açıklamalar-Sözlük)
Ö Zülfe
Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay, 2009
82009
Emrî Divanında Harf Oyunları
Ö Zülfe
Kültür Tarihimizde Gizli Diller ve Şifreler, 265-276, 2008
72008
Nev ‘î’nin Münâzara-i Tûtî vü Zağ Adlı Mesnevîsi
H Taş, Ö Zülfe
Turkish Studies= Türkoloji Araştırmaları: International Periodical for the …, 2007
72007
Hecrî Kara Çelebî Muhyiddin Mehmed Dîvân
Ö ZÜLFE
Ankara, 2009
62009
Hecrî Dîvân
Ö Zülfe
Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2010
52010
Şiir Dilinde Anlam Çağrışımları
Ö ZÜLFE
Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi 9 (9), 151-166, 2012
42012
Türkçe Dîvân’daki LXVI. Gazel Fuzulî’nin mi?
Ö Zülfe
Turkish Studies/Türkoloji Dergisi 2, 227-236, 2006
32006
Aruz vezinlerinin gösterilmesi üzerine bazı teklifler
Ö Zülfe
Modern Türklük, 52-66, 2011
22011
Deli Birader Gazâlî‟ nin cerr-nâmesi
Ö Zülfe
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, S 18, 123-140, 2008
22008
" Üsküf" Üzerine
Ö Zülfe
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, 167-190, 2005
22005
Muģammed bin Aģmed’in Ebū’n-Naŝāyiģ’i
MS Kaçalin, Ö Zülfe
Osmanlı Araştırmaları 38 (38), 192-212, 2011
12011
XVI. Yüzyıla Ait Divan Neşirleri
Ö Zülfe
Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Eski Türk Edebiyatı Tarihi I …, 2007
12007
Mu’allim Nâcî’nin Aruza Dair Eseri: ARÛZ NÜMÛNESİ
Ö Zülfe
Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi 6 (6), 189-208, 2006
12006
İçindekiler/Contents
İ ABALI, A AKGÜL, F BAŞ, S BEKKİ, C BOZKURT, S ÇALDAK, H ÇEÇEN
Journal of Turkish Language and Literature 2 (1), 2016
2016
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20