Takip et
Canan Ceylan
Canan Ceylan
Associate Professor, Nisantasi University, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences
nisantasi.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Knowledge workers' creativity and the role of the physical work environment
J Dul, C Ceylan, F Jaspers
Human resource management 50 (6), 715-734, 2011
4112011
Work environments for employee creativity
J Dul, C Ceylan
Ergonomics 54 (1), 12-20, 2011
3292011
The Impact of a creativity‐supporting work environment on a firm's product innovation performance
J Dul, C Ceylan
Journal of Product Innovation Management 31 (6), 1254-1267, 2014
2062014
Commitment-based HR practices, different types of innovation activities and firm innovation performance
C Ceylan
The International Journal of Human Resource Management 24 (1), 208-226, 2013
1992013
Can the office environment stimulate a manager's creativity?
C Ceylan, J Dul, S Aytac
Human Factors and ergonomics in Manufacturing & service Industries 18 (6 …, 2008
1532008
MESLEKİ BAĞLILIĞIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE ÖRGÜTTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN DÜZENLEYİCİ DEĞİŞKENLİ ÇOKLU REGRESYON İLE ANALİZİ
C Ceylan, N Bayram
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 20 (1), 105-120, 2006
872006
Mentorluk ilişkilerine farklı bir yaklaşım: Kariyere uyarlı mentorluk
C Ceylan
Isguc The Journal of Industrial Relations And Human Resources 6 (1), 2004
612004
Yönetsel ve organizasyonel açıdan koçluk yaklaşımı ve bir uygulama
C Ceylan
Uludağ Üniversitesi, 2002
222002
Ergonomi: ne, neden, nasıl?
J Dul, BA Weerdmeester, M Yavuz, N Kahraman, C Ceylan
Seçkin Yayıncılık, 2007
192007
Enhancig organizational creativity from an ergonomics perspective: the Creativity Development model
J Dul, C Ceylan
182006
A practical instrument to measure the creativity potential of the work environment
J Dul, C Ceylan, HM Hendriks
92007
Algılanan bağlılık tabanlı insan kaynakları sisteminin algılanan gelişim kültürü ve yenilikçi iş davranışına etkisi
C Ceylan
ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources 15 (1), 40-58, 2013
82013
Expert opinions on human resources practices for creativity stimulating work environments for innovation in Turkey, the Netherlands, and Brazil
C Ceylan, J Dul
9th International HRM Conference, Tallinn, Estonia, 2007, 2007
62007
Empirical evidence of the relationship between the physical work environment and creativity
C Ceylan, J Dul, S Aytac
16th World Congress on Ergonomics (IEA 2006), Maastricht, the Netherlands., 2006
32006
Konaklama işletmelerinde personel verimliliği ve hizmet kalitesini artırma yöntemleri ve bir uygulama
C Ceylan
Uludağ Üniversitesi, 1996
31996
Environmental effects on creative behavior and the role of person-environment fit
J Dul, C Ceylan, F Jaspers
University of Liverpool, 2009
22009
The effect of the work environment on employee creativity for innovation. Model and evidence
C Ceylan, J Dul
22007
A cross-national comparison of the organizational climate for creativity
J Dul, C Ceylan
European Academy of Management (EURAM2008) Annual Conference, Ljubljana and …, 2008
12008
Cross-cultural differences in creativity stimulating work environments
C Ceylan, J Dul
Eastern Academy of Management International Conference, Amsterdam, the …, 2007
12007
The Place to Be: Organizational Culture and Organizational Climate for Creativity
C Ceylan, J Dul
Homo Creativus, 137-171, 2022
2022
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20