Follow
Bilal Ferhat Karadağ
Bilal Ferhat Karadağ
Türkçe Eğitimi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Verified email at erzincan.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkçe öğretiminde Web 2.0 uygulaması olarak Learningapps’ ın kullanımı
BF KARADAĞ, S GARİP
Çocuk Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi 4 (1), 21-40, 2021
202021
TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE DRAMA YÖNTEMİNİN AKICI KONUŞMA ÜZERİNDEKİ ROLÜ
BF KARADAĞ, A GÖÇER
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 7 (1), 431-446, 2018
142018
Use of learningapps as a web 2.0 application in turkish teaching
BF Karadağ, S Garip
Journal of Child, Literature and Language Education 4 (1), 21-40, 2021
92021
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Görev Temelli Öğrenme Yönteminin Dilin İletişimsel İşlevi Açısından Önemi
A GÖÇER, BF KARADAĞ
Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2), 58-73, 2020
62020
Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin anlama-anlatma becerilerine yönelik bir eylem araştırması
BF Karadağ
Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2017
52017
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Whatsapp Uygulamasının Kullanımının Sözcük Öğretimi Bakımından İşlevselliği
A GÖÇER, BF KARADAĞ
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 17 (46), 322-340, 2020
32020
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde İletişimsel Becerilerin Geliştirilmesi Durumunun İncelenmesi
A GÖÇER, BF Karadağ
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7 (2), 71-80, 2020
32020
Türk dili ve edebiyatı öğretmen adaylarının pedagojik formasyon eğitimi programında yer alan özel öğretim yöntemleri dersinin niteliğine ilişkin görüşleri
O Yılmaz, BF Karadağ
Turkish Studies, 2016
32016
Türkçenin ikinci dil olarak öğretiminde görev temelli öğretim yönteminin iletişimsel beceriler bağlamında kullanımı
BF Karadağ
Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2021
22021
Yazma Becerisini Ölçmek İçin Ayrılan Sınav Süresinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
BF KARADAĞ
Çocuk, Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi 1 (1), 20-38, 2018
22018
Türkçenin İkinci Dil Olarak Öğretiminde Telaffuz Becerisi Açısından Karaokenin Kullanılması
BF KARADAĞ, M DINCER
Aydın Tömer Dil Dergisi 7 (1), 91-116, 2022
12022
İstasyon Tekniğinin Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kullanımı
BF Karadağ
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 (2), 560-578, 2020
12020
İkinci Dil Öğretiminde Konuşma Dilinin Yeri: Öğreticiler Ne Düşünüyor?
BF KARADAĞ, M AKYURT
Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 951-970, 2023
2023
Türkçenin İkinci Dil Olarak Öğretiminde Konuşma Becerisinin Görev Temelli Öğretim Yöntemi ile Geliştirilmesi
BF Karadağ, A Göçer
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 24 (3), 469-482, 2022
2022
The Use of Monologues with Supporting Paralinguistic Elements in the Development of Speaking Skills in Teaching Turkish as a Second Language
A Göçer, BF Karadağ
Teaching Turkish and Turkic Languages During the Pandemic: Past, Present and …, 2022
2022
A Study On Developing Fluency And Accuracy Skills In Teaching Turkish As A Second Language
BF KARADAĞ, M ERCAN
Sakarya University Journal of Education 12 (4), 886-904, 2022
2022
ÇOCUKLARA KÖK DEĞERLERİN KAZANDIRILMASINDA İZLEME METİNLERİNİN YERİ: 120 FİLMİ ÖRNEĞİ
S GARİP, BF KARADAĞ
2022
Türkçenin İkinci Dil Olarak Öğretiminde Gerçek Yaşam Becerilerinin Görev Temelli Öğretim Yöntemi ile Kazandırılması
BF KARADAĞ, A GÖÇER
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (3), 780-798, 2022
2022
Türkçenin İkinci Dil Olarak Öğretiminde Söz Varlığının Sözlük Okuma Yoluyla Geliştirilmesi Üzerine Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi
A GÖÇER, BF KARADAĞ
Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi 10 (4), 1672-1695, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–19