Follow
Umut Turgut Yıldırım
Umut Turgut Yıldırım
Other namesUMUT TURGUT YILDIRIM, Yıldırım, Umut Turgut, YILDIRIM, Umut Turgut
Verified email at inonu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Kürdistan İşçi Partisi (PKK-Partiya Karkeren Kurdistane)
S BAKAN, UT YILDIRIM
Baharçiçek A., Tuncel, G., & Ağır, O.(Eds.), Terör ve Propaganda, 221-265, 2021
3*2021
Laiklik ve Din-Devlet İlişkisi Bağlamında Türkiye, Fransa ve Mısır: Karşılaştırmalı Bir Analiz
UT Yıldırım
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 41, 564-579, 2020
32020
Yeni Dünya Düzeninde Türk Dış Politikası Abdulkadir Baharçiçek, Ankara: Orion Kitabevi, 2020, 232 sayfa
UT Yıldırım
Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi 8 (2), 245-249, 2021
2*2021
Jeopolitik Risk Endeksinin Durağanlık Sınaması: Kırılmalı Fourier Panel Birim Kök Testi
G KONAT, Z AKDAĞ, UT YILDIRIM
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 667-685, 2021
22021
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin Eleştirileri: Türkiye’de Muhalefet Partileri Üzerinden Bir İnceleme
UT Yıldırım
The Journal of Academic Social Science Studies 13 (79), 509-524, 2020
22020
Çin Halk Cumhuriyeti ve Küba Cumhuriyeti’nin Karşılaştırılması: Değişen Düzende Anayasal Siyasal Sistem ve Ekonomi
UT YILDIRIM
Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi 5 (2), 469-482, 2022
12022
Siyasal Şiddetin Anlam Karmaşasının Temelleri Üzerine
UT Yıldırım
Jass Studies-The Journal of Academic Social Science Studies 15 (89), 477-486, 2022
12022
Türk Siyasal Hayatında Anayasa Yargısı-Siyaset İlişkisi: Türk Anayasa Mahkemesi
UT Yıldırım
Turkish Studies-Economics,Finance,Politics 16 (1), 571-587, 2021
12021
Türkiye’de siyaset-ekonomi ilişkisi: Devletçi ekonomi anlayışı üzerinden bir değerlendirme
UT YILDIRIM, C KATILMIŞ
Journal of Social and Humanities Sciences Research, 7 (62), 3635-3650, 2020
1*2020
An Analysis of Bülent Ecevit’s Policies, Decisions, and Attitudes Towards the European Union Membership Process of Türkiye
UT YILDIRIM
Abant Sosyal Bilimler Dergisi 23 (3), 1569-1584, 2023
2023
Askeri Müdahalelerin Türkiye’deki Siyasal İdeolojiler Üzerindeki Etkileri: Seçimler ve Partiler Üzerinden Bir Analiz
UT YILDIRIM
Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye'de Siyaset ve İdeolojiler Üzerine …, 2023
2023
Siyaset Felsefesinde Bir Eleştiri Olarak Anarşizm ve Eleştirinin Eleştirisi Üzerine
UT YILDIRIM
International Journal of Social Inquiry 15 (2), 593-610, 2022
2022
Anayasal Bilgi Edinme ve Denetim Yollarından Yazılı ve Sözlü Soru Önergeleri Işığında Yasama Organı ve Göç: TBMM Ne Soruyor?
UT YILDIRIM
İSLAM VE YORUM VI III. CİLT 3, 2022
2022
Uluslararası Örgütler ve Küresel Sorunlar
A Baharçiçek, UT Yıldırım
KÜRESEL SORUNLAR VE TÜRKİYE Göç, Terör, Yoksulluk, Çatışma, Rekabet 1, 93-115, 2022
2022
Demirel, Tanel. Türk Siyasetini Anlamak: Yaklaşımlar Hakkında Bir Deneme. Ankara: Liberte Yayınları, 2019, 274 s.
UT YILDIRIM
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 77 (3), 665-669, 2022
2022
IRAK VE ŞAM İSLAM DEVLETİ’NİN (IŞİD) TERÖR SALDILARI ÜZERİNE BİR ANALİZ
A BAHARÇİÇEK, UT Yıldırım
20. Uluslararası KAYFOR, 2021
2021
Saadet Partisi
UT Yıldırım
Milli Görüş Partileri, 201-232, 2021
2021
Anarşizm ve Devlet
UT Yıldırım
Siyaset, Devlet ve Uluslararası İlişkiler 1, 169-181, 2021
2021
CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ’NİN ELEŞTİRİLERİ: TÜRKİYE’DE MUHALEFET PARTİLERİ ÜZERİNDEN BİR İNCELEME
UT YILDIRIM
The Journal of Academic Social Science Studies, 509-524, 2020
2020
LAİKLİK VE DİN-DEVLET İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE, FRANSA VE MISIR: KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ
UT YILDIRIM
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 564-579, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20