Follow
Umut Turgut Yıldırım
Umut Turgut Yıldırım
Other namesUMUT TURGUT YILDIRIM, Yıldırım, Umut Turgut, YILDIRIM, Umut Turgut
Verified email at inonu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin Eleştirileri: Türkiye’de Muhalefet Partileri Üzerinden Bir İnceleme
UT Yıldırım
The Journal of Academic Social Science Studies 13 (79), 509-524, 2020
52020
Çin Halk Cumhuriyeti ve Küba Cumhuriyeti’nin Karşılaştırılması: Değişen Düzende Anayasal Siyasal Sistem ve Ekonomi
UT YILDIRIM
Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi 5 (2), 469-482, 2022
42022
Kürdistan İşçi Partisi (PKK-Partiya Karkeren Kurdistane)
S BAKAN, UT YILDIRIM
Baharçiçek A., Tuncel, G., & Ağır, O.(Eds.), Terör ve Propaganda, 221-265, 2021
4*2021
Laiklik ve Din-Devlet İlişkisi Bağlamında Türkiye, Fransa ve Mısır: Karşılaştırmalı Bir Analiz
UT Yıldırım
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 41, 564-579, 2020
42020
Jeopolitik Risk Endeksinin Durağanlık Sınaması: Kırılmalı Fourier Panel Birim Kök Testi
G KONAT, Z AKDAĞ, UT YILDIRIM
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 667-685, 2021
32021
Yeni Dünya Düzeninde Türk Dış Politikası Abdulkadir Baharçiçek, Ankara: Orion Kitabevi, 2020, 232 sayfa
UT Yıldırım
2*2021
Siyasal Şiddetin Anlam Karmaşasının Temelleri Üzerine
UT Yıldırım
Jass Studies-The Journal of Academic Social Science Studies 15 (89), 477-486, 2022
12022
Türk Siyasal Hayatında Anayasa Yargısı-Siyaset İlişkisi: Türk Anayasa Mahkemesi
UT Yıldırım
Turkish Studies-Economics,Finance,Politics 16 (1), 571-587, 2021
12021
Türkiye’de siyaset-ekonomi ilişkisi: Devletçi ekonomi anlayışı üzerinden bir değerlendirme
UT YILDIRIM, C KATILMIŞ
Journal of Social and Humanities Sciences Research, 7 (62), 3635-3650, 2020
1*2020
6 ŞUBAT 2023 KAHRAMANMARAŞ DEPREMLERİNİN DIŞ TİCARET ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: 11 İL ÖRNEĞİ
E Özsalman, UT Yıldırım
Akademik Yaklaşımlar Dergisi 15 (1-Deprem Özel Sayısı-), 598-617, 2024
2024
Public Policies against the Covid-19 Pandemic: The United Nations, The European Union and Türkiye
UT Yıldırım
Turkish Academic Research Review 8 (4), 1383-1406, 2023
2023
Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye’de Siyaset ve İdeolojiler Üzerine Tartışmalar
E OKTAY, A TURAN
2023
Türk siyasal hayatında ikinci adamlar
UT Yıldırım
İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023
2023
28 Şubat Post-Modern Darbesi
G TUNCEL, UT YILDIRIM
Türk Demokrasisinin Dönüm Noktaları- Olaylar ve Aktörler 1, 226-247, 2023
2023
An Analysis of Bülent Ecevit’s Policies, Decisions, and Attitudes Towards the European Union Membership Process of Türkiye
UT YILDIRIM
Abant Sosyal Bilimler Dergisi 23 (3), 1569-1584, 2023
2023
Askeri Müdahalelerin Türkiye’deki Siyasal İdeolojiler Üzerindeki Etkileri: Seçimler ve Partiler Üzerinden Bir Analiz
UT YILDIRIM
Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye'de Siyaset ve İdeolojiler Üzerine …, 2023
2023
Siyaset felsefesinde bir eleştiri olarak anarşizm ve eleştirinin eleştirisi üzerine
UT Yıldırım
International Journal of Social Inquiry 15 (2), 593-610, 2022
2022
ANAYASAL BİLGİ EDİNME VE DENETİM YOLLARINDAN YAZILI VE SÖZLÜ SORU ÖNERGELERİ IŞIĞINDA YASAMA ORGANI VE GÖÇ: TBMM NE SORUYOR?
UT YILDIRIM
İslam ve Yorum IV, 2022
2022
Uluslararası Örgütler ve Küresel Sorunlar
A Baharçiçek, UT Yıldırım
KÜRESEL SORUNLAR VE TÜRKİYE Göç, Terör, Yoksulluk, Çatışma, Rekabet 1, 93-115, 2022
2022
Demirel, Tanel. Türk Siyasetini Anlamak: Yaklaşımlar Hakkında Bir Deneme. Ankara: Liberte Yayınları, 2019, 274 s.
UT YILDIRIM
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 77 (3), 665-669, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20