Suat Ünal
Suat Ünal
Trabzon Üniversitesi
ktu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Türkiye de fen bilimleri eğitimi alanındaki program geliştirme çalışmalarına genel bir bakış
Ü Suat, B Çoştu, FÖ Karataş
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 24 (2), 2004
1772004
Trends in Turkish science education
M Calik, S Unal, B Costu, FO Karatas
Essays in Education 24 (1), 4, 2008
1362008
Kavram yanilgilari ve olasi nedenleri: kaynama kavrami
B COŞTU, A Alipaşa, Ü Suat
Kastamonu Eğitim Dergisi 15 (1), 123-136, 2007
1252007
Günlük yaşamdaki olaylarin fen bilimleri öğretiminde kullanilmasi
B COŞTU, Ü Suat, A Alipaşa
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (1), 197-207, 2007
1202007
A review of chemical bonding studies: needs, aims, methods of exploring students’ conceptions, general knowledge claims and students’ alternative conceptions
S Ünal, M Çalık, A Ayas, RK Coll
Research in Science & Technological Education 24 (2), 141-172, 2006
942006
Facilitating conceptual change in students’ understanding of boiling concept
B Coştu, A Ayas, M Niaz, S Ünal, M Calik
Journal of Science Education and Technology 16 (6), 524-536, 2007
882007
Secondary school students’ misconceptions of covalent bonding
Ü Suat, B Coştu, A Alipaşa
Journal of Turkish Science Education 7 (2), 3-29, 2010
742010
Problematic issue for students: Does it sink or float?
S Ünal, B Coştu
Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching 6 (1), 1-16, 2005
712005
Fen öğretmen adaylarının çözelti hazırlama ve laboratuvar malzemelerini kullanma yeterliliklerinin belirlenmesi
B ÇOŞTU, A Alipaşa, M ÇALIK, Ü Suat, FÖ KARATAŞ
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 28 (28), 65-72, 2005
662005
Fen öğretmen adaylarının çözelti hazırlama ve laboratuvar malzemelerini kullanma yeterliliklerinin belirlenmesi
B ÇOŞTU, A Alipaşa, M ÇALIK, Ü Suat, FÖ KARATAŞ
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 28 (28), 65-72, 2005
662005
Atom ve molekülleri bir arada tutan kuvvetler konularının öğretiminde yeni bir yaklaşım: BDÖ ve KDM’nin birlikte kullanımının kavramsal değişime etkisi
S Ünal
Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, 2007
582007
Le-Chatelier prensibinin çalışma yaprakları ile öğretimi
AGB COŞTU, AGS ÜNAL
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (1), 2005
492005
Çözünme kavramıyla ilgili öğrenci kavramalarının tespiti: Bir yaşlar arası karşılaştırma çalışması
M Çalık, A Ayas, S Ünal
Gazi Üniversitesi Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 4 (3), 309-322, 2006
472006
Investigating the effectiveness of a constructivist-based teaching model on student understanding of the dissolution of gases in liquids
M Calık, A Ayas, RK Coll, S Ünal, B Coştu
Journal of Science Education and Technology 16 (3), 257-270, 2007
442007
First-year engineering students' views of the nature of engineering: implications for engineering programmes
FÖ Karataş, GM Bodner, S Unal
European Journal of Engineering Education 41 (1), 1-22, 2016
422016
First-year engineering students' views of the nature of engineering: implications for engineering programmes
FÖ Karataş, GM Bodner, S Unal
European Journal of Engineering Education 41 (1), 1-22, 2016
422016
Lise 1 ve 3 öğrencilerinin kimyasal bağlar konusundaki kavramları anlama seviyelerinin karşılaştırılması
S Ünal
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2003
402003
Lise 1 ve 3 öğrencilerinin kimyasal bağlar konusundaki kavramları anlama seviyelerinin karşılaştırılması
S Ünal
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2003
402003
Changing students’ misconceptions of floating and sinking using hands-on activities
S Unal
Journal of Baltic Science Education 7 (3), 134-146, 2008
372008
A HANDS-ON ACTIVITY TO PROMOTE CONCEPTUAL CHANGE ABOUT MIXTURES AND CHEMICAL COMPOUNDS.
B Costu, S Ünal, A Ayas
Journal of Baltic Science Education 6 (1), 2007
352007
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20