Gizem Parlayandemir
Gizem Parlayandemir
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi
istanbul.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
BaşlıkAlıntı yapanlarYıl
Türk Sinemasının Endüstriyel Yapısının Amerikan Sinemasının Endüstriyel Yapısı ile Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
G Parlayandemir
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
32011
Yapıtsal/Bağlamsal Film Eleştirisi: Tür ve Auter Eleştirilerini Birlikte Düşünmek
YD Birincioğlu, G Parlayandemir
Tür(k) Sinemasında Auterler 2000 Sonrası Türk Sinemasında Türler ve …, 2016
2016
Popüler Filmlerle Karşıt Kültür Üretmek: Türk Sinemasında Müzikal Filmler ve Muhalif Bir Anlatıcı Olarak "Ezop"
G Parlayandemir
Tür(k) Sinemasında Auterler 2000 Sonrası Türk Sinemasında Türler ve …, 2016
2016
Yeşilçam'dan Uzak Avrupa'ya Yakın: 1970'lerden Çok Sonra, Henüz 1844'te
G Parlayandemir
Filmin Sonuna Yolculuk, 59-76, 2016
2016
Aşk Filmlerinden Divan Şiirine, Karpuz Kabuğundan Halk Şiirine Bakmak-Türk Sinemasında Sinemanın Merkez ve Çevredeki İki Farklı Temsili
G Parlayandemir
İstanbul: Kriter, 2016
2016
Yeni Medyanın "Bilgi Bolluğu (Information Glut)" ve Demokratikleşim Potansiyelleri Açısından Film Eleştirisi
G Parlayandemir
İletişim Çalışmaları, 281-290, 2015
2015
Türk Sineması'nda Fantastik Filmler
G Parlayandemir
Türlerle Türk Sineması, 131-141, 2015
2015
Milliyetçilik Ve Faillik Bağlamında Dedemin İnsanları
G Parlayandemir
sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi, 107-132, 2015
2015
Bağımsız Türk Sineması İçin Alternatif İzleyicilik Deneyimleri
G Parlayandemir
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015
2015
The Perception Of Truth In The Age Of Technological Reproduction
G Parlayandemir
International Communication Studies, 133-143, 2014
2014
MİLLİYETÇİLİK VE FAİLLİK BAĞLAMINDA DEDEMİN İNSANLARI
G Parlayandemir
sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi 6 (1), 107-132, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–11