Mesut Bostan
Mesut Bostan
Radyo Televizyon ve Sinema Araştırma Görevlisi, Marmara Üniversitesi
Verified email at marmara.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Patron Babamız ve Tatlı Sert Halleri: Hulusi Kentmen
M Bostan
Türk Sineması Araştırmaları, http://www. tsa. org. tr/yazi/yazidetay/181 …, 2016
22016
“C. Wright Mills’ in Sosyoloji Anlayışı
M Bostan, İ Coşkun
Danışman: Prof. Dr. İsmail Coşkun, İstanbul, İstanbul Üniversitesi SBE …, 2012
12012
“Popülist Akıl” kavramı çerçevesinde 1960’Lar Türk sinemasında Ideoloji
M Bostan
PQDT-Global, 2020
2020
İsmail Arda Odabaşı, Milli Sinema: Osmanlı’da Sinema Hayatı ve Yerli Üretime Geçiş, İstanbul: Dergah Yayınları, 2017, 216 s.
M Bostan
Insan ve Toplum 9 (1), 190-197, 2019
2019
“Milli Sinema”dan “Rüya Sineması”na: 1980-2000 Arası İslamcı Dergilerde Türk Sineması Tartışmaları
M Bostan
Bir Başka Hayata Karşı 3, 83-116, 2019
2019
40 Soruda Türk Sineması
M Bostan
2019
Patron Babamızın Tatlı Sert Halleri
M Bostan
Biraz Mağrur Biraz Mağdur: Türk Sinemasında Kahramanlar, 2017
2017
Oh Lovely Istanbul and Urban Conservatism
M BOSTAN
Timeless Movies, 105-107, 2017
2017
Yeşilçam’da Bir “Romancı” Yönetmen: Lütfi Akad
M BOSTAN
Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi 19 (37), 147-164, 0
Sinemada Dijital Dönüşüm
M BOSTAN
TRT Akademi 6 (12), 660-665, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–10