Follow
Saadet Zümbül
Title
Cited by
Cited by
Year
Öğretmen adaylarının psikolojik iyi oluş düzeylerinde bilinçli farkındalık ve affetmenin yordayıcı rolleri
S Zümbül
Ege Eğitim Dergisi 20 (1), 20-36, 2019
612019
Bilinçli Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi: Bir İnceleme Çalışması
S ZÜMBÜL
İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 13 (1), 155-194, 2021
132021
Transaksiyonel Analiz Terapisine Kapsamlı Bakış: Bir Derleme Çalışması
SZ ZÜMBÜL
Anadolu University Journal of Education Faculty 5 (1), 51-80, 2021
62021
Öğretmen adaylarının psikolojik iyi oluş düzeylerinde bilinçli farkındalık ve affetmenin yordayıcı rolleri. Ege Eğitim Dergisi, 20 (1), 20-36
S Zümbül
Doi, 2019
52019
Romantik ilişkide bilinçli farkındalık ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
S Zümbül, S Okur
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 19 (1), 1-23, 2021
42021
Mindfulness and forgiveness as predictors of psychological well-being levels of teacher candidates
S Zümbül
Ege Journal of Education 20 (1), 20-36, 2019
42019
The mediating role of mindfulness in the relationship between emotional distress tolerance and coping styles in Turkish university students
S Zümbül, DY Kağnıcı
International Journal for the Advancement of Counselling 44 (3), 469-489, 2022
32022
Öğretmen Adaylarında Güvengenliğin Yordayıcıları Olarak Temel Psikolojik İhtiyaçların Doyumu ve Bilinçli Farkındalık
S ZÜMBÜL, Y SOYLU
Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi 12 (1), 116-132, 2021
22021
A track from attachment to resilience during the Covid 19 pandemic: Romantic relationship tendency
A Kaval, E Eken, M Gönültaş, S Zümbül, ŞT Ulu, ZB Şahin
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 14 (Ek 1), 192-202, 2022
12022
Başa Çıkma: Bütüncül Bir Gözden Geçirme
S ZÜMBÜL
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 (1), 109-143, 2021
1*2021
Duygusal sıkıntı toleransı ve başa çıkma stilleri arasındaki ilişkide bilinçli farkındalığın aracı rolü
S Zümbül
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019
12019
Ruminasyon Eğilimine Öğrenilmiş Pasiflik Yönünden Bakış: Koruyucu ve Otoriter Ebeveyn Tutumları ile Geleneksel Toplumsal Cinsiyet Rolü Algılarının Yordayıcı Rolleri
S ZÜMBÜL
Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi 4 (8), 298-319, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–12