Şule Egüz
Şule Egüz
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Yardımcı Doçent Doktor
Verified email at inonu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Sosyal Bilgiler dersinde müze ile eğitimin öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi: Samsun ili örneği
E Şule, A Kesten
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13 (1), 81-104, 2012
382012
Üniversitede demokratik bir değer olarak hoşgörü
K Kıroğlu, C Elma, A Kesten, Ş Egüz
Journal of Social Studies Education Research 3 (2), 86-104, 2012
232012
Ortaokul öğrencilerinin “öğretmen” kavramına ilişkin kullandıkları metaforlar
E Şule, T Öntaş
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 5 (1), 79-91, 2018
162018
Tarih ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının tarih öğretiminde müzenin önemi hakkındaki tecrübe ve düşünceleri
A Yılmaz, Ş Egüz
Turkish Studies 10 (11), 1637-1650, 2015
132015
Topluma hizmet uygulamaları dersinin toplumsal bilinç kazandırmadaki etkisi
A Kesten, M Köçer, E Şule
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 27 (2), 393-410, 2014
122014
Sosyal bilgiler öğretmenliği öğrencilerinin sosyal medya algılarının metafor yoluyla belirlenmesi
E Şule, A Kesten
Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi 7 (3), 219-240, 2018
112018
Türkiye’de, sosyal bilgiler eğitimine ilişkin alan eğitimcilerinin sorunsal tespitleri
E KOÇOĞLU, E Şule
Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (1), 26-37, 2019
72019
A Global Education Application in Turkey: A Product Marketing Activity.
S Egüz, C Öztürk, A Kesten
Universal Journal of Educational Research 6 (4), 638-646, 2018
62018
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ KÜRESEL VATANDAŞLIK EĞİTİMİNE YÖNELİK ALGILARI
Ş EGÜZ
Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi 7 (24), 30-49, 2016
62016
Teachers and students’ opinions regarding learning with museum in social studies course: Case of Samsun
Ş Egüz, A Kesten
Inonu University of the Faculty of Education 13 (1), 81-103, 2012
52012
Availability of Virtual Museum Applications in Courses Based on the Views of Classroom Teachers.
S Eguz
Cypriot Journal of Educational Sciences 15 (2), 194-207, 2020
32020
TÜRK EĞİTİM TARİHİNDE SEKÜLERİZM.
M KÖÇER, Ş EGÜZ
Electronic Turkish Studies 9 (5), 2014
32014
Atatürk Dönemi Türkiye-Fransa Eğitim İlişkileri
M Köçer, Ş Egüz
Turkish Studies, International Periodical For the Languages, Literature and …, 2013
32013
Tolerance as a democratic value in higher education
K Kiroglu, C Elma, A Kesten, S Egüz
Journal of Social Studies Education Research 3 (2), 86-104, 2012
32012
Turgay (2018) Ortaokul Öğrencilerinin “Öğretmen” Kavramına İlişkin Kullandıkları Metaforlar
ŞÖ Egüz
MSKU Eğitim Fakültesi Dergisi, 0
2
Reflections of Political Education on Primary Education Classes.
T ONTAS, S EGUZ, E YILDIRIM
International Online Journal of Educational Sciences 12 (2), 2020
12020
Reflections of Political Education on Primary Education Classes
T Öntaş, Ş Egüz, E Yıldırım
International Online Journal of Educational Sciences 12 (2), 324-340, 2020
12020
Active citizenship from the perspective of pre-service social studies teachers
Ş Egüz, T Kafadar
12020
Technology-supported global education: A mixed method study
Ş Egüz, C Öztürk, A Kesten
Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi 9 (4), 1209-1244, 2019
12019
Sınıf ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Vatandaşlık Algıları, Politik Katılımları ve Politik İlgileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
E YILDIRIM, T ÖNTAŞ, E Şule
Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi 6 (2), 2018
12018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20