Follow
Mahmut Selvi
Mahmut Selvi
Verified email at gazi.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Adaptation of STEM attitude scale to Turkish
B Yıldırım, M Selvi
1772015
Sublethal cyfluthrin toxicity to carp (Cyprinus carpio L.) fingerlings: biochemical, hematological, histopathological alterations
A Sepici-Dinçel, AÇK Benli, M Selvi, R Sarıkaya, D Şahin, IA Özkul, ...
Ecotoxicology and Environmental Safety 72 (5), 1433-1439, 2009
1702009
STEM uygulamaları ve tam öğrenmenin etkileri üzerine deneysel bir çalışma
B Yıldırım, M Selvi
Eğitimde Kuram ve Uygulama, 2017
1622017
Acute toxicity, behavioral changes, and histopathological effects of deltamethrin on tissues (gills, liver, brain, spleen, kidney, muscle, skin) of Nile tilapia (Oreochromis …
MZ Yildirim, AÇK Benlı, M Selvı, A Özkul, F Erkoc, O Kocak
Environmental Toxicology: An International Journal 21 (6), 614-620, 2006
1472006
Evaluation of potential genotoxicity of five food dyes using the somatic mutation and recombination test
R Sarıkaya, M Selvi, F Erkoç
Chemosphere 88 (8), 974-979, 2012
1202012
Examination of the effects of STEM education integratedas a part of science technology society and environmentcourses
B Yildirim, M Selvi
Journal of human sciences 13 (3), 2016
1172016
Investigation of acute toxicity of permethrin on guppies Poecilia reticulata
S Başer, F Erkoç, M Selvi, O Koçak
Chemosphere 51 (6), 469-474, 2003
922003
An experimental research on effects of STEM applications and mastery learning
B Yildirim, M Selvi
Journal of Theory and Practice in Education 13 (2), 183-210, 2017
792017
Investigation of acute toxicity of chlorpyrifos-methyl on guppy Poecilia reticulata
M Selvi, R Sarıkaya, F Erkoç, O Koçak
Chemosphere 60 (1), 93-96, 2005
632005
Öz düzenleme faaliyetleri ile zenginleştirilmiş araştırma-sorgulamaya dayalı öğretim stratejisinin kavramsal anlamaya ve akademik öz yeterliğe etkisi
K Kayacan, M Selvi
Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (5), 1771-1786, 2017
562017
Investigation of acute toxicity of (2, 4-dichlorophenoxy) acetic acid (2, 4-D) herbicide on crayfish (Astacus leptodactylus Esch. 1823)
AÇK Benli, R Sarıkaya, A Sepici-Dincel, M Selvi, D Şahin, F Erkoç
Pesticide Biochemistry and Physiology 88 (3), 296-299, 2007
512007
Ortaokul öğrencilerinin STEM uygulamalarına yönelik görüşlerinin incelenmesi
B YILDIRIM, M Selvi
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (STEMES’18), 47-54, 2018
452018
Investigation of acute toxicity of fenitrothion on peppered corydoras (Corydoras paleatus)(Jenyns, 1842)
R Sarikaya, M Selvı, F Erkoç
Chemosphere 56 (7), 697-700, 2004
452004
Investigation of acute toxicity of cadmium chloride (CdCl2· H2O) metal salt and behavioral changes it causes on water frog (Rana ridibunda Pallas, 1771)
M Selvi, A Gül, M Yılmaz
Chemosphere 52 (1), 259-263, 2003
422003
Fen eğitiminde probleme dayalı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin akademik başarısı ile fen ve teknoloji dersine yönelik tutumlarına etkisi
E Çelik, B Eroğlu, M Selvi
Kastamonu Eğitim Dergisi 20 (1), 187-202, 2012
362012
V Diyagramlarının Hayvan Fizyolojisi Laboratuvarı Konularını Öğrenme Başarısı Üzerine Etkisi
R SARIKAYA, M SELVİ, M SELVİ, M YAKIŞAN
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 24 (3), 2004
352004
Sublethal propoxur toxicity to juvenile common carp (Cyprinus carpio L., 1758): biochemical, hematological, histopathological, and genotoxicity effects
A Gül, AÇK Benli, A Ayhan, BK Memmi, M Selvi, A Sepici‐Dinçel, ...
Environmental toxicology and chemistry 31 (9), 2085-2092, 2012
342012
STEM Öğretme-Öğrenme Modelleri: 5E Öğrenme Modeli, ProjeTabanlı Öğrenme ve STEM SOS Modeli
M Selvi, B YILDIRIM
Pegem Yayıncılık, 2017
312017
Sublethal toxicity of esbiothrin relationship with total antioxidant status and in vivo genotoxicity assessment in fish (Cyprinus carpio L., 1758) using the …
M Selvi, T Çavaş, A Cağlan Karasu Benli, B Koçak Memmi, N Çinkılıç, ...
Environmental toxicology 28 (11), 644-651, 2013
312013
The effect of L-NAME administrations after oral mucosal incision on wound NO level in rabbit
Ş Coşkun, F Karataş, F Acartürk, H Olmuş, M Selvi, D Erbaş
Molecular and cellular biochemistry 278, 65-69, 2005
312005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20