Follow
Doç.Dr. Mehmet Zeki DOĞAN
Doç.Dr. Mehmet Zeki DOĞAN
Other namesMehmet Zeki DOĞAN
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Verified email at yyu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Bilimsel Tefsir Açısından Kur’ân’ın İ ‘câzı
MZ Doğan
Yayımlanmamış Doktora Tezi), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi/Sosyal Bilimler …, 2020
132020
Kur’ân’ın Bilimsel İʻcâzı
MZ Doğan
İstanbul: Hiper Yayın, 2021
32021
Kur’ân-ı Kerîm’de Hz. Muhammed Dışındaki Peygamberlere Yapılan Uyarıların Analizi
MZ Doğan
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 102-135, 2021
22021
Kur’ân'ın İnanmayanlara Sunduğu Haklar
MZ Doğan
Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 68-86, 2020
22020
İ’râbu’l-Kur’ân ve Me’âni’l-Kur’ân Açısından Kalem Sûresi ve Tefsiri
MZ Doğan
Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2014
22014
Gaybî haberler yönüyle Kur’ân’ın i ‘câzı
MZ Doğan
Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, 2020
12020
TEFSİR TARİHİNE KISA BİR BAKIŞ
MZ DOĞAN, A GÜNEŞ
İlahiyat, 47-66, 2019
12019
Kur’ân-ı Kerîm’de Sıfatın İşlevi ve Manaya Katkısı
MZ DOĞAN
İslami İlimler Dergisi 17 (1), 155-182, 2022
2022
Abdülkerîm Müderris' in Mevâhibu'r-Rahmân fî Tefsîri'l-Kur'ân Adlı Tefsiri ve Müteşâbih Âyetlere Yaklaşımı
MZ DOĞAN
Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi 5 (2), 329-354, 2021
2021
KUR’ÂN ÂYETLERİ IŞIĞINDA EMBRİYO AŞAMALARI
MZ DOĞAN
Batman Akademi Dergisi 4 (2), 1-15, 2020
2020
İnsan Sağlığı: Kur’ânî Bir Perspektif
MZ DOĞAN
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 557-578, 2020
2020
GAYBÎ HABERLER YÖNÜYLE KUR’ÂN’IN İ ‘CÂZI
MZ DOĞAN
Batman Akademi Dergisi 4 (1), 53-64, 2020
2020
İ'RÂBU'L- KUR'ÂN VE ME'ÂNİ'L- KUR'ÂN AÇISINDAN KALEM SÛRESİ VE TEFSİRİ
MZ DOĞAN
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, 2014
2014
İ'RÂBU'L- KUR'ÂN VE ME'ÂNİ'L- KUR'ÂN AÇISINDAN KALEM SÛRESİ VE TEFSİRİ
MZ DOĞAN
van yüzüncü yıl üniversitesi sosyal bilimler, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–14