Follow
SAİT ÜNAL
SAİT ÜNAL
Yozgat Bozok Üniversitesi
Verified email at yobu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Öğretmenlerin teknolojik araçlarla eğitime yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi Yozgat ili örneği
G Çınarer, AH Yurttakal, S Ünal, İ Karaman
EEB 2016 Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu, 11-13, 2016
182016
Yapay Sinir Ağları Yöntemi ile Burs Analizi
S ÜNAL, G ÇINARER, İ KARAMAN, A HaşimYURTTAKAL
3*
Multiband absorber design and optimization with Lorenz chaotic attractor
AS Köksal, S Ünal
Physica Scripta 98 (11), 115522, 2023
2023
Meyve bahçelerinin sulama kontrolü amaçlı kablosuz sensör ağları tabanlı sistem tasarımı
S Ünal
Fen Bilimleri Enstitüsü, 0
Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Göğüs Kanserinin Teşhisi
İ KARAMAN, S ÜNAL, AH YURTTAKAL, G ÇINARER
Permütasyon Tipi Akış Çizelgeleme Probleminin Hibrit Karınca Kolonisi Algoritması ile Çözümü
A HaşimYURTTAKAL, İ KARAMAN, G ÇINARER, S ÜNAL
Öğretmenlerin Teknolojik Araçlarla Eğitime Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Yozgat İli Örneği
G ÇINARER, AH YURTTAKAL, S ÜNAL, İ KARAMAN
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–7