Diğdem Erdener
Diğdem Erdener
Bilinmeyen bağlantı
comu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Spectroscopic study, antimicrobial activity and crystal structures of N-(2-hydroxy-5-nitrobenzalidene) 4-aminomorpholine and N-(2-hydroxy-1-naphthylidene) 4-aminomorpholine
M Yıldız, H Ünver, B Dülger, D Erdener, N Ocak, A Erdönmez, TN Durlu
Journal of molecular structure 738 (1-3), 253-260, 2005
502005
Tautomeric properties and crystal structure of N‐[2‐hydroxy‐1‐naphthylidene] 2, 5‐dichloroaniline
M Yıldız, H Ünver, D Erdener, N Ocak, A Erdönmez, T Nuri Durlu
Crystal Research and Technology: Journal of Experimental and Industrial …, 2006
352006
Synthesis, spectroscopic studies and crystal structure of (E)-2-(2, 4-dihydroxybenzylidene) thiosemicarbazone and (E)-2-[(1H-indol-3-yl) methylene] thiosemicarbazone
M Yıldız, H Ünver, D Erdener, A Kiraz, NO İskeleli
Journal of Molecular Structure 919 (1-3), 227-234, 2009
282009
Synthesis, characterization and catalytic, cytotoxic and antimicrobial activities of two novel cyclotriphosphazene‐based multisite ligands and their Ru (II) complexes
D Erdener Çıralı, Z Uyar, İ Koyuncu, N Hacıoğlu
Applied Organometallic Chemistry 29 (8), 536-542, 2015
222015
A new phosphazene derivative, spiro-N3P3 [(O2C12H8) 2 (OC6H6N-3) 2], and its Ru (II) complex: Syntheses, crystal structure, catalytic activity and antimicrobial activity studies
DE Çıralı, O Dayan, N Özdemir, N Hacıoglu
Polyhedron 88, 170-175, 2015
182015
Synthesis and characterization of phenoxyphosphazenes. Structure of 2, 2-[2, 2′-metheylenebis (4-chlorophenoxy)]-4, 4, 6, 6-tetrachlorocyclo-2λ5, 4λ5, 6λ5-triphosphazatriene …
M Yıldız, D Erdener, H Ünver, NO İskeleli
Journal of molecular structure 753 (1-3), 165-172, 2005
172005
Synthesis, characterization, and optimum reaction conditions of oligo‐2‐[(pyridine‐2‐yl‐methylene) amino] phenol
İ Kaya, F Moral, D Erdener
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry 42 (11), 2717-2724, 2004
112004
A Schiff base based on triphenylamine and thiophene moieties as a fluorescent sensor for Cr (III) ions: Synthesis, characterization and fluorescent applications
F Kolcu, D Erdener, İ Kaya
Inorganica Chimica Acta 509, 119676, 2020
62020
Spectroscopic Studies and Crystal Structure of 4-(2-Hydroxy-3-Methoxybenzylideneamino)-N-(5-Methylisoxazol-3-yl) Benzenesulfonamide
M Yıldız, H Ünver, D Erdener, NO İskeleli
Journal of Chemical Crystallography 40 (8), 691-695, 2010
52010
Synthesis, Characterization, and Cytotoxic Activities of a Schiff Base Ligand and Its Binuclear Copper (II) and Manganese (III) Complexes
U Zafer, D Erdener, İ Koyuncu, Ü Arslan
Journal of the Turkish Chemical Society Section A: Chemistry 4 (3), 963-980, 2017
42017
Synthesis of Tetranuclear Ruthenium (Ii) Complex of Pyridyloxy-Substituted 2, 2′-Dioxybiphenyl-Cyclotriphosphazene Platform and its Catalytic Application in the Transfer …
DE Çıralı, O Dayan
Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements 190 (7), 1100-1107, 2015
32015
Synthesis, DFT computations and antimicrobial activity of a Schiff base derived from 2-hydroxynaphthaldehyde: Remarkable solvent effect
M Tercan, N Özdemir, FA Özdemir, Z Şerbetçi, D Erdener, B Çetinkaya, ...
Journal of Molecular Structure 1209, 127980, 2020
22020
Synthesis and spectroscopic properties of spiro, ansa and bino Phosphazenes
D Erdener, M Yildiz
12012
Synthesis and characterization of a highly selective turn-on fluorescent chemosensor for Sn2+ derived from diimine Schiff base
F Kolcu, D Erdener, İ Kaya
Synthetic Metals 272, 116668, 2021
2021
Synthesis and spectroscopic properties of geminal-bis (tert-butylamino) cyclotriphosphazenes obtained by the reaction of spiro and ansa phenoxycyclotriphosphazenes with the …
D Erdener, M Yildiz, H Ünver, NO Iskeleli, TN Durlu
Journal of the Serbian Chemical Society 76 (6), 2011
2011
Synthesis and spectroscopic properties of geminal-bis (tert-butylamino) cyclotriphosphazenes obtained by the reaction of spiro and ansa phenoxycyclotriphosphazenes with the …
D Erdener, M Yildiz, H Ünver, NO Iskeleli, TN Durlu
Journal of the Serbian Chemical Society 76 (6), 2011
2011
Synthesis and characterization of phenoxyphosphazenes. Structure of 2, 2-(2,-metheylenebis (4-chlorophenoxy))-4, 4, 6, 6-tetrachlorocy-clo-,-triphosphazatriene (spiro)
M lz, D Erdener, H Unver, NO # 304skeleli
Journal of Molecular Structure 753 (1), 165-172, 2005
2005
Synthesis and spectroscopic properties of geminal-bis (tert-butylamino) cyclotriphosphazenes obtained by the reaction of spiro and ansa phenoxycyclotriphosphazenes with the …
D ERDENER, M YILDIZ, H ÜNVER, NO İSKELELİ, TN DURLU
2-Hidroksi Schiff bazlarında tautomeri spektroskopik ve kristallografik yöntemlerle çalışılmaktadır. Bu çalışmada N-[2-okso-1-naftalidenemetilamino] 2, 3, 5, 6-tetrametil-p …
M Yıldız, H Ünver, D Erdener, ÇOMÜ Fen-Edebiyat, FKB Çanakkale
SPİRO FOSFAZEN BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ VE YAPILARININ İNCELENMESİ
D Erdener, M Yıldız
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20