Taner Acuner
Taner Acuner
ktu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Patient (customer) expectations in hospitals
S Bostan, T Acuner, G Yilmaz
Health policy 82 (1), 62-70, 2007
732007
Örgütsel yaratıcılığı belirleyen faktörler arası yapısal ilişkiler
E Cengiz, T ACUNER, B Baki
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007
412007
LİDERLERİN SAHİP OLDUKLARI DUYGUSAL ZEKANIN ÖRGÜTSEL YARATICILIK ÜZERİNE ETKİLERİ: BİR MODEL ÖNERİSİ
E Cengiz, T Acuner, B Birdoğan
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (1), 421-433, 2006
372006
Değişim sürecinde organizasyonel süreklilik
T Acuner
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (2), 1-10, 2000
372000
AİLE İŞLETMELERİ KURUCULARININ VE AİLE DEĞERLERİNİN AİLE İŞLETMELERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TRABZON ÖRNEĞİ.
N BİRİNCİOĞLU, T ACUNER
International Journal of Economic & Administrative Studies 7 (14), 2015
212015
Günümüzün etkin liderlik anlayışı: değişimci liderlik
T Acuner, G YILMAZ
Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler …, 2000
202000
Hastane işletmelerinde müşteri (hasta) beklentileri araştırması
S Bostan, T Acuner, G Yılmaz
Sağlık ve Hastane Yönetimi 2. Ulusal Kongresi, Bildiriler Kitabı, 2005
162005
Yaratıcı örgüt kültürü faktörlerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma: Trabzon yurdu müdürlüğü örneği
T Acuner, B Baki, E Cengiz
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 (2), 325-338, 2004
142004
Sağlıkta Dönüflüm Programının Hastaneler Üzerindeki Değişim Etkisi: Hastane Yöneticilerinin Görüflleri.
S Bostan, T Kılıç, T Acuner
TISK Academy/TISK Akademi 7 (14), 2012
132012
Toplam Kalite Yönetiminde Pazarlamanın Yeri
T Acuner, HD Keskin
Pazarlama Dünyası, Y 14, 29-32, 2000
122000
TKY İnsan Faktörü ve Bir Model Önerisi
T Acuner
Yayınlanmamış Doktora Tezi, KTÜ İşletme Fakültesi, 1998
121998
Türkiye’nin ve Avrupa’nın Büyük İşletmelerinin Misyon ve Vizyon Açıklamalarının İçerikleri Bakımından Karşılaştırılması
T Acuner, KY Genç
Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi İİ BF …, 2008
102008
KOBİ’lerin Stratejik Yönelimlerinin İncelenmesi
T ACUNER, KY GENÇ
4. KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi, 603, 2007
92007
Türk Toplumuna ve Liderlik Davranışlarına İlişkin Kültürel Bir Çözümleme
T Acuner, T İlhan
11. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, 22-24, 2003
82003
Toplam Hizmet Kalitesi Yönetimi ve Müşteri Memnuniyetini Sağlamadaki Rolü
T Acuner, AA Şebnem
Pazarlama Dünyası, Temmuz-Ağustos, 2001
82001
Entelektüel Sermayenin Ölçülebilirliği Üzerine Heuristic (Sezgisel) Bir Araştırma
T ACUNER, KT ŞAHİN
Akdeniz Üniversitesi İİ BF 10. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi …, 2002
72002
Toplam kalite yönetiminde insan faktörü ve bir model önerisi
T Acuner
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Trabzon, 1998
71998
Durumsal Değişkenler-Organizasyon Yapısı İlişkisinin Türkiye Çay Sektöründe Araştırılması
KY Genç, T Acuner
Osmangazi Üniversitesi 3, 729-738, 2004
62004
İnsan kaynakların yetiştirilmesi, geliştirilmesi ve hizmet sektöründe bir saha araştırması
T Acuner
Training and development of human resources: A field research in service …, 2001
62001
Liderlik sürecinde durumsallık yaklaşımı kapsamında izleyici kavramının teorik incelenmesi
T ACUNER, A TABAK
Kara Harp Okulu Bilim Dergisi 1, 2003
52003
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20