Follow
Rukiye SÖNMEZ
Title
Cited by
Cited by
Year
Emotional intelligence characteristics of students studying at various faculties and colleges of universities
N Yelkikalan, G Hacioglu, A Kıray, B Ezilmez, E Soylemezoglu, H Cetin, ...
European Scientific Journal, April edition 8 (8), 1857-7881, 2012
492012
Sürdürülebilir Rekabet Avantajının Kaynağı: Endüstri Temelli Teori Ve Kaynak Temelli Teori Çerçevesinde
R Sönmez, M Kasımoğlu
İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2014
232014
Çalışmaya Tutkunluk ve İş Yaşam Dengesi Arasındaki İlişki: Banka Çalışanları Üzerine
EÖ TOPALOĞLU, R SÖNMEZ, AE YAZGAN
Journal of BRSA Banking and Financial Markets 13 (1), 2019
142019
Clustering Approach as a Regional Development Tool
N Yelkikalan, E Söylemezoğlu, A Kıray, R Sönmez, B Ezilmez, M Altun
Procedia-Social and Behavioral Sciences 58, 503-513, 2012
142012
HAVAYOLU SEKTÖRÜNDE REKABETÇİ HAMLELERİN BELİRLENMESİ: SEKTÖRE ÖZGÜ BİR TİPOLOJİ ÖNERİSİ
R SÖNMEZ, U EROĞLU
Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi 12 (1), 52-69, 2020
72020
Firmalar Arası Rekabetçi Etkileşim: Rekabetçi Hamlelerin Özellikleri ve Misilleme Arasındaki İlişki
R Sönmez, U Eroğlu
Yönetim Araştırmaları Dergisi 13 (1-2), 41-69, 2018
72018
Stratejik İttifakların Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Edilmesindeki Rolü: Mobil İletişim Sektöründe Bir Araştırma
R SÖNMEZ, M KASIMOĞLU
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi 10 (1), 53-77, 2015
52015
Value Creation through Social Alliances: Theoretical Considerations in Partnership Relationships
R Sönmez
Handbook of Research on Managerial Solutions in Non-Profit Organizations …, 2017
42017
İŞBİRLİKÇİ REKABET AĞI İÇERİSİNDE FİRMALARIN REKABETÇİ DAVRANIŞLARI
R SÖNMEZ
Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2016
42016
REKABETÇİ İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARINDA İŞBİRLİKÇİ PROFİLİNİN SEKTÖREL DÜZEYDE ANALİZİ
R SÖNMEZ
Journal of Awareness (JoA) 3 (Special), 377-384, 2018
22018
Sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmede stratejik ittifakların rolü
R Sönmez
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
22011
TÜRK HAVAYOLU SEKTÖRÜNDE RAKİP FİRMALAR ARASINDAKİ REKABETÇİ İŞBİRLİĞİ İLİŞKİLERİ
R Sönmez, U Eroğlu
Uludag Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi 39 (2), 171-193, 2020
12020
İşbirliği ve rekabet ikilemi: Rekabetçi işbirliğinin firmaların rekabetçi davranışlarına etkisi üzerine Türkiye havayolu sektöründe bir araştırma
R Sönmez
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2017
12017
Rekabetçi Çevrede Rekabetçi Hamlelerin Özellikleri ve Misillemenin Belirlenebilirliği Üzerine Bir Araştırma”, 23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi
R SÖNMEZ, U EROĞLU
23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 2015
12015
Dijitalleşmenin çevresel belirsizlik ortamında çevikliğe etkisi
Ü Güler, R Sönmez
JOURNAL OF LIFE ECONOMICS 10 (4), 233-245, 2023
2023
The Impact Of a Firm's Business Model Change on Its Competitiveness: From Atlasjet to Atlasglobal
R SÖNMEZ, A DÜZGÜN, ÖN Esra
Alanya Akademik Bakış 7 (2), 721-739, 2023
2023
Competitiveness and Value Creation in the “New Normal”
R Sönmez
Analyzing International Business Operations in the Post-Pandemic Era, 34-48, 2023
2023
Türkiye’nin Toplumsal, Kültürel ve Ekonomik Değişimi İçerisinde 1960’lardan Günümüze Uzanan Bir İşletmesi: Arzu Film
EÖ Topaloğlu, M Topaloğlu, Sönmez, R.
2.İşletme Tarihi Konferansı, Marmara Üniversitesi, 21 Mart, İstanbul., 2019
2019
Rekabetçi İşbirliğinin Firmaların Rekabetçi Davranışlarına Etkisi: Türkiye Havayolu Sektöründe Bir Araştırma
R Sönmez, U Eroğlu
26.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 2018
2018
Strateji Oluşturma Sürecinde Rekabetçi Hamle Agresifliğinin Rolü
R SÖNMEZ, E ÖZER
24. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20