M. Demet Okudan
M. Demet Okudan
Assistant Professor, Dept. of Occupational Health and Safety, Sağlık Bilimleri University
sbu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
A review of metal recovery from spent petroleum catalysts and ash
A Akcil, F Vegliò, F Ferella, MD Okudan, A Tuncuk
Waste Management 45, 420-433, 2015
1922015
Effect of parameters on vanadium recovery from by-products of the Bayer process
MD Okudan, A Akcil, A Tuncuk, H Deveci
Hydrometallurgy 152, 76-83, 2015
182015
Recovery of Gallium and aluminum from electrofilter dust of alumina calcination plant in Bayer process
MD Okudan, A Akcil, A Tuncuk, H Deveci
Separation Science and Technology 50 (16), 2596-2605, 2015
92015
Kobalt ve Molibden içeren kullanılmış Hidrodesülfürizasyon (HDS) katalizör atıklarına asidik ve alkali liç uygulaması
MD Okudan
SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
62009
Waste to resource: evaluation of electrofiltration dust in Bayer Process
A Akcil, A Tuncuk, D Okudan, H Deveci
Proceedings of the World Resources Forum, 417-421, 2013
32013
Fiziksel Zenginleştirme ve Hidrometalurjik Yöntemlerle Kuvars Cevherinden Demir Uzaklaştırma
ATAU AKÇİL, A Tuncuk, YC TOSUN, MD OKUDAN
Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi 22 …, 0
KOBALT VE MOLİBDEN İÇEREN KULLANILMIŞ HİDRODESÜLFÜRİZASYON (HDS) KATALİZÖR ATIKLARINA ASİDİK VE ALKALİ LİÇ UYGULAMASI
MD OKUDAN
ASİDİK VE BAZİK ORTAMDA BAYER PROSESİ YAN ÜRÜNÜNDEN GALYUM KAZANIMI
MD OKUDAN, A AKCIL, A TUNCUK, H DEVECİ
Bilimsel Madencilik Dergisi 53 (4), 3-12, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–8