gökalp demir
gökalp demir
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Beden eğitimi öğretmenlerinin duygusal zekâ farkındalıklarının incelenmesi
A Alpullu, A Uslu, G Demir
11th International Sports Sciences Congress, Antalya 10, 2010
72010
İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün TKY’ye geçiş sürecinde personelin yaklaşımının belirlenmesi
A Alpullu, M Yorulmazlar, S Geri, G Demir
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 5 (1), 2008
52008
Self-efficacy, Physical Activity Enjoyment and BMI Status of Turkish University Students
ÖA Gençay, S Gençay, EE Aydin, Y Akkoyunlu, G Demir
Studies on Ethno-Medicine 10 (1), 23-27, 2016
42016
Kanserli Çocuklarda Oyun Temelli Hemşirelik Modeli
G Manav, T Kola, F Demir, M Şen, P Kalecik, HU Çakar, F Budak, ...
Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri …, 2013
22013
İstanbul gençlik ve spor il müdürlüğü’nün toplam kalite yönetimine geçiş sürecinde personelin yaklaşımının belirlenmesi
A Alpullu
Marmara Üniversitesi, 2006
22006
Investigation of the Relationship Between the Leisure and Stepping Frequencies of the Students Receiving Recreation Education
A Alpullu, G Demir
Journal of Education and Training Studies 7 (2), 98-102, 2019
12019
Yazılı Alman ve Türk basınında amatör branşların yeri
G Demir
Marmara Üniversitesi, 2006
12006
Self-efficacy, physical activity enjoyment and BMI status of Turkish University students
G Demir, Y Akkoyunlu, EE Aydin, S Gençay, ÖA Gençay
2016
Bir cezaevinde kalan ergenlerde sağlık davranışlarının saptanması ve sağlığı geliştirme modeline temellendirilmiş eğitimin davranış değişikliğine etkisi
Ö Öztürk, G Manav, T Kola, F Demir, M Şen, P Kalecik, HU Çakar, ...
Marmara Üniversitesi, 2013
2013
Türk'lerde geleneksel yorgancılık sanatı ve günümüzde İstanbul'daki durumu
ZS Ertalay, G Sapma, ND Öztürk, Y Çalık, YB Kavas, B Kocabıyık, ...
Marmara Üniversitesi, 2013
2013
2000 sonrası türk sinemasında değişen din-toplum algısı
H Tunç
Marmara Üniversitesi, 2013
2013
Uluslararası spor organizasyonlarında görsel medya ve iletişim analizi 2008 Avrupa futbol şampiyonası örneği
G Demir
Marmara Üniversitesi, 2013
2013
Introduction to the special issue: Psychology of religion in Turkey
RW Hood, Z Agilkaya, C Ozener, S Tuglular, E Demiralp, A Tulunay, E Ari, ...
2012
İstanbul Youth and Sport Management’s employees react the new system of total quality management
A Alpullu, M Yorulmazlar, S Geri, G Demir
Journal of Human Sciences 5 (1), 2008
2008
The effect of intraoral molar distalization appliances: A meta analysis
BA Albraizat, V Yaşar, M Göktaş, G Çelik, R Yazıcıoğlu, İ Yavuz, S Aydın, ...
Marmara Üniversitesi, 2006
2006
Üniversite Öğrencilerinin Boş Zaman Yönetiminin Değerlendirilmesi
G DEMİR, A ALPULLU
Eurasian Research in Sport Science 5 (1), 94-102, 0
ULUSLARARASI SPOR ORGANİZASYONLARINDA GÖRSEL MEDYA VE İLETİŞİM ANALİZİ 2008 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI ÖRNEĞİ
G DEMİR, Y ATALAY
YAZILI ALMAN ve TÜRK BASININDA AMATÖR BRANŞLARIN YERİ
G DEMİR
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–18