Takip et
İstemi Çömlekçi
İstemi Çömlekçi
Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi
duzce.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Turizm gelirlerinin çeşitli makro ekonomik göstergeler ile ilişkisi: Türkiye örneği (1992–2011)
O Kara, İ Çömlekçi, V Kaya
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 75-100, 2012
1212012
Hisse senedi getirilerini etkileyen makroekonomik değişkenler 2002–2012 Türkiye örneği
V Kaya, İ Çömlekçi, O Kara
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2013
1162013
Yatırım araçları arasındaki eşbütünleşme (bist100, altın, reel döviz kuru)
MA Öncü, İ Çömlekçi, Hİ Yazgan, M Bar
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2015
412015
İslami finansal okuryazarlık düzeyinin belirlenmesi: Katılım bankaları müşterileri üzerine bir araştırma
İ Çömlekçi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 (63), 1423-1439, 2017
362017
Havayolu şirketlerinin uyguladıkları finansal stratejiler üzerine bir araştırma
MA Öncü, İ Çömlekçi, E Coşkun
AİBÜ-İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2010
352010
Havayolu yolcu taşıma işletmelerinin finansal etkinliklerinin ölçümüne ilişkin bir araştırma
MA Öncü, İ Çömlekçi, E Coşkun
Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi 5 (2), 77-86, 2013
342013
Beş yıldızlı otel işletmelerinde muhasebe–finans yönetcilerinin finansal riskten korunma yöntemlerine ilişkin algıları
İ Çömlekci, B Güngör
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 49-66, 2012
232012
BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE KATILMADA ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER: TR42 BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA.
İ Çömlekçi, O Gökmen
Journal of International Social Research 10 (49), 2017
212017
Dış Kaynak Kullanımının İşletme Finansal Performansına Etkisi: Düzce İli İmalat Sanayisinde KOBİ Yöneticileri Üzerinde Bir Araştırma
K ÇATI, İ ÇÖMLEKÇİ, E ZENGİN
18*2015
Yatırımcıların Özellikleri İle Hisse Senedi Piyasalarındaki Anomali Algısı Arasındaki İlişki: Bireysel Yatırımcılar Üzerine Bir Araştırma.
İ Çömlekçi, MA Öncü, S ÇAKIR ÇÖMLEKÇİ
Ege Academic Review 15 (2), 2015
152015
Hisse senedi fiyatini etkileyen işletme düzeyindeki faktörler: Borsa İstanbul’da bir uygulama
ME Şişman, İ Çömlekçi, Ö Şahin
Balkan Sosyal Bilimler Dergisi 6 (11), 88-107, 2017
132017
Investigating hotel employee involvement in strategic human resources management
RO Kutanis, M Mesci, I Comlekci, O Sahin
tourismos 7 (1), 117-134, 2012
132012
Behavioral finance models, anomalies, and factors affecting investor psychology
İ Çömlekçi, A Özer
global approaches in financial economics, banking, and finance, 309-330, 2018
122018
COVID-19’UN BANKA FİNANSAL PERFORMANSLARINA ETKİSİNİN ENTROPİ ve WASPAS YÖNTEMİYLE ANALİZİ
B COŞKUN, MA ÖNCÜ, İ ÇÖMLEKÇİ, E HİÇYILMAZ
Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi 5 (2), 810-828, 2022
112022
Turizm endeksleri arasındaki eşbütünleşme ilişkisi
O Gökmen, İ Çömlekçi
Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi 15 (2), 273-286, 2018
112018
Beş yıldızlı otel işletmelerinde entelektüel sermayenin belirleyicileri: Yöneticilerin bakış açısına dayanan bir değerlendirme
YE TAŞGİT, İ ÇÖMLEKÇİ, MA ÖNCÜ
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 26 (2), 2015
112015
BIST100 endeksinde yer alan firmaların COVID-19 öncesi ve COVID-19 dönemi finansal verilerine göre sınıflandırılması: Bir hiyerarşik kümeleme analizi uygulaması
İ DURAK, İ ÇÖMLEKÇİ
Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 16 (64), 1657-1681, 2021
92021
ODAKLANMA STRATEJİSİ ve ÇEŞİTLENDİRME STRATEJİSİ İZLEYEN FONLARIN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI.
A ÖZER, İ ÇÖMLEKÇİ
Electronic Journal of Social Sciences 19 (76), 2020
92020
KİŞİLİK TİPLERİNİN DAVRANIŞSAL FİNANS KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Ö Şamandar, İ Çömlekçı
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21 (2), 557-575, 2019
92019
Vadeli ve Spot Piyasalar Arasındaki Etkileşim: VOB Üzerine Bir Uygulama¹1
A Özer, İ Çömlekçi
92015
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20