Takip et
Handan Zincir
Handan Zincir
Erciyes üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
erciyes.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Social support and symptoms of postpartum depression among new mothers in Eastern Turkey
E Ege, S Timur, H Zincir, E Geckil, B Sunar‐Reeder
Journal of Obstetrics and Gynaecology Research 34 (4), 585-593, 2008
1512008
The effect of a transtheoretical model–based motivational interview on self‐efficacy, metabolic control, and health behaviour in adults with type 2 diabetes mellitus: A …
A Selçuk‐Tosun, H Zincir
International journal of nursing practice 25 (4), e12742, 2019
722019
HUZUREVİNDE YAŞAYAN YAŞLI BİREYLERİN YAŞAM KALİTESİ VE DEPRESYON DÜZEYLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
H Zincir, S Taşçı, ZK Erten, M Başer
Sağlık bilimleri dergisi 17 (3), 168-174, 2008
602008
Gebelikte beslenmenin değerlendirilmesi
E İrge, S Timur, H Zincir, H Oltuluoğlu, S Dursun
582005
How intensive care nurses perceive good death
Ö Ceyhan, B Özen, H Zincir, N Şimşek, M Başaran
Death Studies 42 (10), 667-672, 2018
572018
Women's douching practices and related attitudes in eastern Turkey
E Ege, S Timur, H Zincir, M Egri, B Sunar Reeder
Journal of Obstetrics and Gynaecology Research 33 (3), 353-359, 2007
462007
Tutuklu/hükümlü gençlerin benlik saygısı düzeyleri ile aile özelliklerinin incelenmesi ve aralarındaki korelasyonun belirlenmesi
D Seyhan, H Zincir
Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 19 (19), 7-24, 2009
432009
Sexual lives of women with diabetes mellitus (type 2) and impact of culture on solution for problems related to sexual life
Z Kaya Erten, H Zincir, F Özkan, A Selçuk, F Elmali
Journal of clinical nursing 23 (7-8), 995-1004, 2014
372014
Bir huzurevinde yaşlı kadın ve erkeğin ayrı yaşamasının onların yalnızlık ve yaşam doyumuna etkisi
S Kahraman, H Zincir, ZK Erten, F Özkan
Sosyoloji Araştırmaları Dergisi 14 (2), 1-16, 2011
352011
Ebelik son sınıf öğrencilerinin aile planlaması eğitimi etkinliğinin değerlendirilmesi
E Ege, S Timur, H Zincir
282005
Genç Kadınların Meme Kanseri ve Kendi Kendine Meme Muayenesi Konusunda Bilgi ve Tutumları ile Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları.
B Özen, H Zincir, ZK Erten, F Özkan, F Elmalı
Meme Sagligi Dergisi/Journal of Breast Health 9 (4), 2013
272013
Tip 2 diabetes mellitus’ ta sağlık davranış değişiminde transteoretik model temelli motivasyonel görüşme tekniği
AS Tosun, H Zincir
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 8 (1), 32-41, 2016
262016
Hemşire ve ebelerin aile içi fiziksel şiddete bakiş açilari maruziyetleri
F Elmalı, ZK Erten, H Zincir, B Özen, E Balcı
Sağlık Bilimleri Dergisi 20 (1), 39-47, 2011
262011
Malatya il merkezinde 40 yaş ve üzeri kadınların meme kanseri ve korunma konusunda bilgi, tutum ve davranışları
H Zincir
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1999
261999
Knowledge and attitudes of women about breast cancer, self breast examination and healthy life style behaviours
B Özen, H Zincir, ZK Erten, F ÖZKAN, F Elmali
Meme Sağlığı Dergisi 9 (4), 200-204, 2013
232013
Effect of sunlight exposure on vitamin D status of individuals living in a nursing home and their own homes
F Okan, S Okan, H Zincir
Journal of Clinical Densitometry 23 (1), 21-28, 2020
222020
YAŞLI BİREYLERDE UYKUYU ETKİLEYEN ÖNEMLİ BİR PROBLEM: İNKONTİNANS
Ö Ceyhan, S Göriş, H Zincir
Sağlık Bilimleri Dergisi 27 (1), 29-35, 2018
222018
The effect of transcutaneous electrical nerve stimulation in patients with acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease: randomised controlled trial
E Öncü, H Zincir
Journal of Clinical Nursing 26 (13-14), 1834-1844, 2017
202017
RADYOTERAPİ UYGULANAN KANSER HASTALARININ BAKIM VERİCİLERİNİN BAKIM VERME YÜKÜ VE YAŞAM KALİTESİ
AS Tosun, S Doğan, PT Kartın, H Zincir
Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 18 (1), 9-16, 2015
202015
RİA’YA ÖZEL DANIŞMANLIK İLKESİNE GÖRE RİA UYGULANMASI, GENİTAL HİJYEN EĞİTİMİ VE VULVOVAJİNAL ENFEKSİYONLARININ GÖRÜLME İLİŞKİSİ
H Zincir, AB Temel
Sağlık Bilimleri Dergisi 19 (1), 60-67, 2010
202010
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20