Follow
Feride Karaca
Feride Karaca
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
A path model for technology integration into elementary school settings in Turkey
F Karaca, G Can, S Yildirim
Computers & Education 68, 353-365, 2013
1362013
Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin problem çözme becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi
E Yılmaz, F Karaca, E Yılmaz
Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 12 (1), 38-48, 2009
532009
An Investigation of Preservice Teachers' Technological Pedagogical Content Knowledge Based on a Variety of Characteristics.
F Karaca
International Journal of Higher Education 4 (4), 128-136, 2015
442015
Factors associated with technology integration to elementary school settings: a path model
F Karaca
Middle East Technical University, 2011
212011
Ortaöğretim kurumu öğretmenlerinin web 2.0 uygulamaları için haberdarlıklarının, yeterlilik düzeylerinin, kullanım sıkılıklarının ve eğitsel amaçlı kullanım biçimlerinin …
F KARACA, N AKTAŞ
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 (2), 212-230, 2019
172019
İlköğretim öğretmenleri derslerinde ne tür öğretim araç ve gereçleri kullanmaktadırlar
F Karaca
Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi 32, 131-148, 2011
172011
Teacher and student perceptions about technology use in an elementary school in Ankara
F Karaca
Journal of Social Studies Education Research 2 (2), 43-59, 2011
162011
Üniversite öğrencilerinin internet bağımlılığı düzeyleri ile akıllı telefon kullanma alışkanlıkları arasındaki ilişkilerin incelenmesi
F Karaca
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 581-597, 2017
152017
Technology utilisation in elementary schools in Turkey’s capital: a case study
F Karaca, G Can, S Yildirim
Educational Studies 39 (5), 552-567, 2013
152013
Oryantiring uygulamalarının ilköğretim programlarındaki fonksiyonelliği
F Karaca
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Sağlık Bilimleri …, 2008
142008
Yeni tip asimetrik Schiff bazları ve geçiş metal komplekslerinin sentezi ve karakterizasyonu
F Karaca
Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
112010
Investigating the relationships between adolescents’ levels of cognitive absorption and cyberloafing activities according to demographic characteristics
Ö Tanrıverdi, F Karaca
Addicta: The Turkish Journal on Addictions 5 (2), 285-315, 2018
102018
Sekizinci sınıf öğrencilerinin TIMSS matematik başarılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi: Eskişehir ili örneği
F Karaca
Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, 2018
102018
Ergenlerin demografik özelliklerine göre bilişsel kapılma ve siber aylaklık etkinlik düzeylerinin incelenmesi
Ö Tanrıverdi, F Karaca
Addicta: The Turkish Journal on Addiction 5 (2), 285-315, 2018
82018
Undergraduate students’ purposes of utilizing social networks: A survey research
F Karaca
European Journal of Research on Education 3 (2), 50-57, 2015
72015
The relations between university students’ internet addiction and smart phone usage habits
F Karaca
e-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ), 2017
62017
Oryantiring nedir
F Karaca
TC Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Türkiye Dağcılık Federasyonu …, 2003
52003
Elementary School Teachers' Instructional Design Process: An Insight into Teachers’ Daily Practices
F Karaca, S Yildirim, E Kiraz
Society for Information Technology & Teacher Education International …, 2008
42008
Social Network Addiction Scale Development: Validity and Reliability Study/Sosyal Ag Bagimliligi Olcegi'nin Gelistirilmesi: Gecerlik ve Guvenirlik Calismasi.
F Karaca, OG Yildirim, T Kulaksiz
Addicta: The Turkish Journal on Addictions 6 (2), 337-361, 2019
32019
Sosyal Ağ Bağımlılığı Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
F KARACA, OG YILDIRIM, T KULAKSIZ
Addicta: The Turkish Journal on Addictions 6 (2), 337-360, 2019
32019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20