Ata Özdemirci
Title
Cited by
Cited by
Year
Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası
E Eren, A Özdemirci
813*2018
Bilim, Felsefe ve Metodoloji
ŞC Saruhan, A Özdemirci
Beta Yayınları, 2013
231*2013
Corporate entrepreneurship and strategy process: A performance based research on Istanbul market
A Özdemirci
Procedia-Social and Behavioral Sciences 24, 611-626, 2011
442011
Science, philosophy and methodology
ŞC Saruhan, A Özdemirci
Edition: Istanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A. Ş, 2011
43*2011
Şirket ve Popüler Kültür
A Özdemirci
Tüketim Psikolojisi ve İmaj, 2014
42*2014
The empirical link between environmental conditions, organizational culture, corporate entrepreneurship and performance: the mediating role of corporate entrepreneurship
NK Behram, A Özdemirci
International Journal of Business and Social Science 5 (2), 2014
312014
Bilim, felsefe ve metodoloji (2. Baskı)
ŞC Saruhan, A Özdemirci
İstanbul: Beta Yayıncılık, 2011
312011
Aile Kültürünün Aile İşletmesi Kültürü Üzerindeki Etkisi
C Çetin, ED Özcan, E Taşkıran, A Özdemirci
İTO yayınları, İstanbul, 2010
202010
Stratejik liderlik ve örgütsel uyumlanma
A Özdemirci
Beta Basım Yayım, 2011
19*2011
Bilim, Felsefe ve Metodoloji, Beta Yayınları, 2
ŞC Saruhan, A Özdemirci
Baskı, İstanbul, 2011
15*2011
Linking human resources practices to corporate entrepreneurship: The mediating role of perceived organizational support
A Özdemirci, NK Behram
Business Management and Strategy 5 (1), 56-77, 2014
132014
Popüler kültür tüketim psikolojisi ve imaj yönetimi
A Özdemirci
İstanbul: Beta, 2012
132012
İnsan Kaynakları Uygulamalarında Siyasi Ayrımcılık
C Çetin, A Özdemirci
Ayrımcılığın Türk Çalışma Hayatına Yansımaları, 1-10, 2011
112011
Is alienation only a problem for the blue-collar workers? A research on the alienation of the white-collar workers in the age of information and in banking sector
C Çetin, A Özdemirci, N Kartaltepe
The Journal of Financial Research and Studies 1 (1), 121-126, 2009
112009
Personality characteristics and business philosophy: an entrepreneurship experiment
G Eser, A Özdemirci
European Journal of Business and Social Sciences 4 (11), 70-87, 2016
72016
The effect of the harmony between organizational culture and values on job satisfaction
E Taşkıran, C Çetin, A Özdemirci, B Aksu, M İstoriti
International Business Research 10 (5), 133-147, 2017
62017
A research on competitive strategies, environmental factors and human resources architecture relations
B Dogan, A Özdemirci, N Güngör
International Business Research 7 (3), 115, 2014
62014
ULUSLARARASI HALKLA İLİŞKİLER YOLUYLA ÜLKE ALGISI VE İMAJI OLUŞTURMAK: ALMANYA’DA TÜRKİYE ALGISI VE İMAJI ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA (2010-2013)
A Özdemirci, HB Önder
Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi 17 (1), 61-98, 2018
52018
Yabancılaşma Yalnızca Mavi Yakalıların Sorunu Mudur? Bilgi Çağında Beyaz Yakalıların Yabancılaşması ve Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma
C Çetin, A Özdemirci, N Kaplan
16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 16-18, 2008
52008
Türkiye’deki Suriyeli Göçmen Girişimciler Üzerine Bir Alan Araştırması
EŞ Duman, A ÖZDEMİRCİ
Yönetim Bilimleri Dergisi 18 (37), 629-656, 2020
42020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20