Follow
Hüseyin Güler
Hüseyin Güler
Çukurova Üniversitesi, İİBF, Ekonometri Bölümü
Verified email at cu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Türk bankacılık sektörünün lojistik regresyon ve diskriminant analizi ile incelenmesi
A Ünsal, H Güler
VII. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, 26-27, 2005
422005
ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL ANALİZLER VE VZA İLE İLLERİN GELİŞMİŞLİK DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
A Murat, E Özgür, H Güler
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 (2), 25-42, 2004
352004
More on the restricted ridge regression estimation
S Kaçıranlar, S Sakallıoğlu, MR Özkale, H Güler
Journal of Statistical Computation and Simulation 81 (11), 1433-1448, 2011
302011
A comparison of mixed and ridge estimators of linear models
H Güler, S Kaçıranlar
Communications in Statistics—Simulation and Computation® 38 (2), 368-401, 2009
202009
Robust Liu-type estimator for regression based on M-estimator
H Ertaş, S Kaçıranlar, H Güler
Communications in Statistics-Simulation and Computation 46 (5), 3907-3932, 2017
182017
Generalized maximum entropy estimators: applications to the portland cement dataset
F Akdeniz, A Çabuk, H Güler
The Open Statistics & Probability Journal, 3 (1), 2011
172011
Comparisons of the alternative biased estimators for the distributed lag models
H Güler, B Gültay, S Kaçiranlar
Communications in Statistics-Simulation and Computation 46 (4), 3306-3318, 2017
162017
1. DÜZEYDEKİ 12 İSTATİSTİKİ BÖLGENİN GELİŞMİŞLİK DURUMLARININ FAKTÖR ANALİZİ İLE İNCELENMESİ
AGDE ÖZGÜR, AGH GÜLER
152004
Testing stochastic income convergence in seasonal heterogeneous panels
N Ucar, H Guler
Economic Modelling 27 (1), 422-431, 2010
132010
Dağitim rotalari optimizasyonu için meta sezgisel bir yaklaşim
S Çolak, H Güler
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 11 (2), 171-190, 2009
112009
Mixed Lasso estimator for stochastic restricted regression models
H Guler, EO Guler
Journal of Applied Statistics 48 (13-15), 2795-2808, 2021
102021
Türkiye’nin doğal gaz, petrol ve kömür tüketiminin büyümeye etkisi: ekonometrik bir analiz
A Hüseyin, H Güler
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 29 (3), 524-539, 2020
102020
The Effect of Corporate Governance on Stock Returns by PVAR: An Investigation in BIST/Kurumsal Yönetimin Hisse Senedi Getirisine Etkisinin PVAR Analizi İle Ölçülmesi: BIST’te …
S TURNACIGİL, H GÜLER, H DOĞUKANLI
Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi 3 (2), 367-380, 2019
72019
Two-stage Liu estimator in a simultaneous equations model
S Toker, S Kaçıranlar, H Güler
Journal of Statistical Computation and Simulation 88 (11), 2066-2088, 2018
72018
SOSYAL GELİŞME ENDEKSİNE DAYALI TEMEL İNSANİ İHTİYAÇLAR VE FIRSATLAR ALT ENDEKSLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ.
E ÖZGÜR GÜLER, H GÜLER, S ŞANLI
Journal of the Cukurova University Institute of Social Sciences 28 (2), 2019
6*2019
ANNE-YETİŞKİN KIZ İLİŞKİSİNİN YETİŞKİN KIZIN YAŞAM DOYUMU VE BENLİK SAYGISI ÜZERİNE ETKİSİNİN ADANA İLİNDE İNCELENMESİ
EÖ Güler, H Güler, Ç Koşar
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 26 (2), 176-188, 2017
6*2017
Türkiye’deki İllerin Gelişmişlik Düzeylerinin Çok Değişkenli İstatistiksel Analizler ve Etkinlik Analizi İle Karşılaştırmalı Sınıflandırılması
M Atan, E Özgür, H Güler
İstatistik Mezunları Derneği’nin düzenlediği 3, 2003
62003
Etkinlik Analizi Karar Destek Sistemi (ETAKDS) v1. 0
H Güler, M Ünal
Gazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü, Araştırma …, 2001
62001
Etkin Ücret Teorileri: Türk İmalat Sanayi Uygulaması
B Köksal, E Özgür, H Güler
Iktisat Isletme ve Finans 19 (222), 91-106, 2004
52004
Sparsely restricted penalized estimators
H Guler, EO Guler
Communications in Statistics-Theory and Methods 50 (7), 1656-1670, 2021
32021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20