Follow
Hüseyin Küçüközer
Hüseyin Küçüközer
Professor of Physics Education, Balıkesir University
Verified email at balikesir.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Secondary school students’ misconceptions about simple electric circuits
H Küçüközer, S Kocakülah
Journal of Turkish Science Education 4 (1), 101-115, 2007
1482007
Fen bilgisi öğretmen adaylarının okul dışı öğrenme ortamları ile ilgili görüşlerinin araştırılması
AB Sarıoğlan, H Küçüközer
İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi 2 (1), 1-15, 2017
130*2017
The effects of 3D computer modelling on conceptual change about seasons and phases of the Moon
H Küçüközer
Physics Education 43 (6), 632, 2008
1142008
Altıncı sınıf fen ve teknoloji ders kitaplarının yapılandırmacı öğrenme kuramına göre değerlendirilmesi
H Küçüközer, A Bostan, Z Kenar, S Seçer, S Yavuz
İlköğretim Online 7 (1), 111-126, 2008
102*2008
Yapılandırmacı Öğrenme Kuramına Dayalı Olarak Geliştirlen Öğretim Modelinin Lise 1. Sınıf Öğrencilerinin Basit Elektrik Devrelerine İlişkin Kavramsal Anlamalarına Etkisi
H Küçüközer
Yayımlanmamış Doktora Tezi, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
942004
Prospective Science Teachers' Conceptions about Astronomical Subjects.
H Küçüközer
Science Education International 18 (2), 2007
852007
The effect of 3D computer modeling and observation-based instruction on the conceptual change regarding basic concepts of astronomy in elementary school students
H Küçüközer, ME Korkusuz, HA Küçüközer, K Yürümezoğlu
Astronomy Education Review 8 (1), 010104, 2009
762009
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BAZI ASTRONOMİ KAVRAMLARINA İLİŞKİN FİKİRLERİNE ÖĞRETİMİN ETKİLERİ
H Küçüközer, A Bostan, RS Işıldak
Ondokuzmayis University Journal of Education 29 (1), 2010
66*2010
Identifying 9th grader students’ previous knowledge and misconceptions about plane mirrors
A Özgür, H KÜÇÜKÖZER
Journal of Turkish Science Education 7 (3), 104-122, 2010
65*2010
IDEAS OF KINDERGARTEN STUDENTS ON THE DAY-NIGHT CYCLES, THE SEASONS AND THE MOON PHASES
H KÜÇÜKÖZER, A BOSTAN
Journal of Theory and Practice in Education 6 (2), 267-280, 2010
552010
Lise 1 öğrencilerinin basit elektrik devreleri konusuyla ilgili kavram yanılgıları
H Küçüközer
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 (25), 2003
542003
Pre-service and in-service physics teachers' ideas about simple electric circuits
H Küçüközer, N Demirci
Modestum LTD, 2008
452008
İ lköğretim Öğrencilerinin Basınç Konusu ile İlgili Problemlerin Çözümünde Yaptıkları Hatalar
M Bozan, H Küçüközer
İlköğretim Online 6 (1), 24-34, 2007
43*2007
Effect of simple electric circuits teaching on conceptual change in grade 9 physics course
H Küçüközer, S Kocakülah
392008
Deney ağırlıklı fen bilgisi öğretimi. IV
Ö Ergin, D Akgün, H Küçüközer, O Yakal
Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, 345-348, 2000
322000
Yapılandırmacı öğrenme ortamları ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması
H Küçüközer, VN Kırtak Ad, L Ayverdi, S Eğdir
İlköğretim Online 11 (3), 671-688, 2012
28*2012
Yeniden Yapılanma Sürecinde Fizik Eğitimi Öğrencilerinin Genel Fizik Kavramları İle İlgili Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesine İlişkin Bir Çalışma
Ö GEMİCİ, H KÜÇÜKÖZER, AM KOCAKÜLAH
5. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara., 2002
242002
7TH GRADES STUDENTS'ATTITUDES TOWARDS THE PRESSURE UNIT AND METACOGNITIVE PROBLEM SOLVING
M Bozan, H Küçüközer, RS Işıldak
Education Sciences 3 (2), 161-174, 2008
23*2008
HIGH SCHOOL PHYSICS TEACHERS’FORMS OF THOUGHT ABOUT SIMPLE ELECTRIC CIRCUITS
H KÜÇÜKÖZER, N DEMİRCİ
23th International Physics Congress, Muğla University, 13-16, 2005
232005
Designing a powerful learning environment to promote durable conceptual change
H Küçüközer
Computers & Education 68, 482-494, 2013
222013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20