Safiye Sarıcı Bulut
Title
Cited by
Cited by
Year
İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Sınav Kaygıları, Saldırganlık Eğilimleri ve Problem Çözme Becerilerindeki Yetersizliklerin Sağaltımında Grupla Çözüm Odaklı Kısa …
SS BULUT
Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty (GUJGEF) 30 (2), 2010
302010
Gazi eğitim fakültesi öğrencilerinin değer yönelimleri
SS BULUT
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 1 (3), 216-238, 2012
292012
Lise öğrencilerinde kendini toparlama gücü düzeyleri ve öznel iyi oluşu artırma stratejilerinin incelenmesi
A Çetinkaya, SS BULUT
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 9 (55), 1053-1084, 2019
112019
Obstacles to Self-Actualization of College Students--The Case of Gazi Faculty of Education.
SS Bulut
Universal Journal of Educational Research 6 (10), 2271-2279, 2018
112018
BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON ARASINDAKİ İLİŞKİLER: GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ
SS BULUT
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 6 (2), 1205-1221, 2017
112017
Gazi eğitim fakültesi rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü ve diğer bölüm öğrencilerinin değer eğilimlerinin karşılaştırılması
S SARICI BULUT
112012
The Recognition and Behavior Management of Students with Talented and Gifted in an Inclusive Education Environment.
O Sabanci, SS Bulut
Journal of Education and Training Studies 6 (6), 157-173, 2018
52018
Gifted education program in Enderun system
O Sabanci, SS BULUT, HE DAĞLIOĞLU
Journal for the Education of Gifted Young Scientists 5 (3), 49-69, 2017
52017
Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Eğitimle İlgili Anılarının Nitel Bir İncelemesi
NM Özcan, S Sarıcı Bulut
The Journal of Academic Social Science Studies 5 (8), 313-336, 2012
32012
The reliability and validity study of ‘classroom practices in inclusive preschool education environment with talented and gifted children scale
HE DAĞLIĞLU, E Ömeroğlu, A TURUPCU DOĞAN, MG Şahin, ...
Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi 9 (2), 413-434, 2019
22019
Lise Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
S FARİZ, SS BULUT
Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (5), 1977-1990, 2019
22019
Development of “A Scale for Participation of Families to Inclusive Education Environments of Gifted and Talented Children”
MG Şahin, E Ömeroğlu, AT Doğan, E DAĞLIOĞLU, SS Bulut, O Sabanci, ...
Bartın University Journal of Faculty of Education 7 (3), 1007-1034, 2018
22018
Current Advances in Education
E Atasoy, R Efe, I Jazdzewska, H Yaldır
St. Kliment Ohridski University Press, 2016
22016
Eğitim Psikojisi Vaka İncelemeleri
N ÖZCAN, S SARICI BULUT
Pegem, 2013
22013
ÜSTÜN YETENEKLİ VE ZEKÂLI ÖĞRENCİLERİN BULUNDUĞU KAPSAYICI EĞİTİM ORTAMLARINDA EĞİTİMSEL UYGULAMALAR ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ-İLKOKUL ÖĞRETMEN FORMU
S SARICI BULUT, O SABANCI, G ŞAHİN, HE DAĞLIOĞLU, ...
Electronic Turkish Studies 13 (11), 2018
12018
İyilik Yapma Değerinin Öğrencilerin Bilişsel Dünyalarına Yerleştirilmesi
S SARICI BULUT
12009
Does Education Support Self-Actualization? Views of the University Students
SS Bulut
Turkish Studies -Education 16 (1), 139-154, 2021
2021
Lise Öğrencilerinin Ders Çalışmaya, Desteklenmeye ve Güdülenmeye İlişkin Görüşleri
SS BULUT, GB Alpan
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 19 (1), 123-144, 2021
2021
Toplumsal İlgi Ölçeği'nin Geliştirilmesi
SS Bulut
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi 10 (2), 285-303, 2021
2021
of Article
HE DAĞLIĞLU, E ÖMEROĞLU, AT DOĞAN, MG ŞAHİN, SS BULUT, ...
Gösterimi İçin: Dağlıoğlu, HE et al.(2019). The Reliability and Validity …, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20