Follow
Ayla Efe
Ayla Efe
Verified email at anadolu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Tanzimat’ın Eyalet Reformları 1840-64: Silistre Örneği
A Efe
Karadeniz Araştırmaları, 87-113, 2009
612009
Eskişehir demiryolu
A Efe
PQDT-Global, 2013
32*2013
Muhassıllık Teşkilatı
A Efe
PQDT-Global, 2014
31*2014
Almanya’ya Verilen İkinci Demiryolu İmtiyazı: Hububat Hattı
A Efe
The Second Railway Privilege Granted to Germany: The Cereal Line"]. OTAM, no18, 2005
312005
Silistre Eyaletinde Osmanlı-Rus Savaşları Küçük Kaynarca'dan Berlin'e
EFE Ayla
Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi OTAM 19 (19), 1-36, 2006
252006
Osmanlı Devleti'nde mali sistem arayışının getirdiği yerel yönetim uygulamaları: Muhassıllık örneği
A Efe
202009
1845 Temettuat Sayım Sonuçları Ne Oldu?
A Efe
162016
Muhassıllık Teşkilatı, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
E Ayla
Yayımlanmamış Doktora Tezi, Eskişehir, 2002
14*2002
Osmanlı Ziraî Sektörünün Ticarileşebilme İmkânı Üzerine Bir Deneme: 1844–45 Alpu Köyü Örneği
AM Küçükkalay, A Efe
Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi 20, 245-279, 2006
132006
Osmanlı Devleti’nde yeniden yapılanmanın şafağında üç vergi sayımı
A Efe
Akademik İncelemeler Dergisi 11 (2), 2016
112016
Taşra Yönetimine Muhassıllıktan Açılan Kapı
A Efe
1864 Vilayet Nizamnamesi, 31-47, 1864
101864
İmar Meclisleri Raporlarının Kaynak Değeri Üzerine Bir Değerlendirme: Tekfurdağı Örneği
EFE Ayla
Belleten 75 (273), 471-502, 2011
82011
Rayların Altında Kalan Mâkus Tarih: Değişen Eskişehir
A Efe
The unfortunate history Stucked Under the Railraod Tracks: Changing …, 2010
82010
Tanzimat Devleti, İmar-ı Mülk ve Tebaa Politikaları ve Bir Sancak
A Efe
72016
Muhassıllık Teşkilatı, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
A Efe
Yayımlanmamış Doktora Tezi, 2002
72002
Muhassıllık Teşkilatı,(EskiĢehir Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, YayınlanmamıĢ Doktora Tezi)
A Efe
EskiĢehir, 2002
72002
II. Mahmut’un Mal-Mülk Sayımı: Evreşe Örneği
EFE Ayla
Belleten 80 (288), 483-506, 0
7
Tensikat-ı mülkiyye: İzmit ve Gelibolu uygulaması
A Efe
62009
1260-61/1844-45 Temettuat Sayımı Işığında Çukurhisar Köyünün Ekonomik ve Sosyal Görüntüsü
A Efe
Anadolu Üniversitesi, 2006
62006
Eskişehir’de İlk Tren Sesi
A Efe
Eskişehir Ticaret Odası Dergisi, 14-19, 2002
52002
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20