Follow
Emine Şener
Title
Cited by
Cited by
Year
Sağlığı geliştirici bir unsur olarak sosyal medya: Facebookta sağlık
E ŞENER, M SAMUR
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2 (4), 508-523, 2013
862013
The effect of the emotional intelligence on job satisfaction
E Sener, Ö Demirel, K Sarlak
Connecting Health and Humans, 710-711, 2009
572009
The reflections of digitalization at organizational level: industry 4.0 in Turkey
AN Yuksel, E Sener
Journal of Business, Economics and Finance (JBEF) 6 (3), 291-300, 2017
442017
Türkiye'de Lisans Düzeyinde Sağlık Yöneticisi Yetiştiren Kurumların Akademik ve Eğitsel Profili
E ŞENER, R ERDEM, T AKÇAKANAT
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 13 (1), 2010
342010
Hemşire Adaylarının Mesleki Güdülenme Düzeyleri Ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
H Civci, E Şener
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi 5 (4 …, 2012
332012
Bir liderlik özelliği olarak affetme ve örgütsel düzeyde etkileri üzerine bir inceleme
E Şener, FF Çetinkaya
İşletme Araştırmaları Dergisi (Journal of Business Research-Türk) 7 (4), 24-42, 2015
302015
Aile İşletmeleri ve Kayırmacılık: Nitel Bir Araştırma
FF Çetinkaya, E Şener, F Korkmaz
PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 3 (4), 2017
222017
Hemşirelerin İş Doyum Düzeyleri İle Genel Yaşam Doyum Düzeyleri İlişkisi (Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği)
ET Şener, A Acuner
Hastane ve Yaşam Akademik ve Aktüel Tıp Dergisi 3 (20), 65-74, 2007
18*2007
Örgütsel intikam üzerine nitel bir araştırma
E Şener
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014
172014
Çalışma Hayatında Ahlak ve Etik Üzerine Bibliyometrik Bir Çözümleme
A Burcu, E ŞENER
Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 13 (1), 29-42, 2021
16*2021
Pozitif Ses Çıkartma Davranışının Öncülü Olarak İletişim Doyumu
E Şener, F Çetinkaya, AN Yüksel, U Akkoca
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20 (2), 165-175, 2018
152018
ÇALIŞMA YAŞAMINDA AFFETME EĞİLİMİ VE DUYGUSAL EMEK İLİŞKİSİ
FF ÇETİNKAYA, E ŞENER
Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14 (4 …, 2016
142016
Hidden Side of the Employee Relations: The Relationship between Impression Management and Revenge Intention
E Şener, FF Çetinkaya, Y Akkoca
International Journal of Business and Management Invention 6 (7), 73-84, 2017
132017
Gömülü Teori Yaklaşımının Yönetim Araştırmalarında Kullanımı
E Şener
Nitel Sosyal Bilimler 1 (1), 22-47, 2019
122019
Emine
T Şener
Acuner, MA, 85-92, 2002
112002
Hastanelerde bilgi güvenliği yönetimi: Nitel bir araştirma
S BARAN, E ŞENER
Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 10 (23), 108-125, 2018
102018
Yöneticilerin Mizah Tarzlarının Çalışanların Örgütsel Sinizm Algısına Etkisi
FF Çetinkaya, E Şener
İşletme Araştırmaları Dergisi 8 (3), 207-221, 2016
102016
Örgütsel İntikam, Beta Yayınları
E Şener
İstanbul, 2015
92015
Örgütsel İntikam
E Şener
Beta Yayınları, İstanbul, 2015
92015
Örgütsel Teoriden Örgütsel Davranışa ERDEM
E Şener
Savaş Yayınları, Ankara, 2018
82018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20