Afsun Ezel Esatoğlu
Afsun Ezel Esatoğlu
Ankara Üniversites,
health.ankara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Hastanelerde hasta tatmininin hastane yönetimi açısından değerlendirilmesi ve kullanıma yönelik model önerisi
AE Esatoğlu
Yayınlanmamış Doktora Tezi, 1997
401997
Evde bakım hizmetlerine genel bir bakış
M Çoban, E AE
Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi 12 (2), 109-20, 2004
342004
Additional cost of hospital-acquired infection to the patient: a case study in Turkey
AE Esatoğlu, I Agirbas, OR Onder, Y Celik
Health services management research 19 (3), 137-143, 2006
322006
Hemşirelerde örgütsel sessizlik nedenlerinin belirlenmesi
G Bayın, G Yeşilaydın, AE Esatoğlu
İşletme Araştırmaları Dergisi 7 (1), 248-266, 2015
312015
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'nde Maaliyet Analizi
AE Esatoğlu, İ AĞIRBAŞ, PD Payziner, Y Akbulut, B Göktaş, Y Özatkan, ...
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 63 (1), 17-27, 2010
312010
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'nde Maaliyet Analizi
AE Esatoğlu, İ AĞIRBAŞ, PD Payziner, Y Akbulut, B Göktaş, Y Özatkan, ...
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 63 (1), 17-27, 2010
312010
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'nde Maaliyet Analizi
AE Esatoğlu, İ AĞIRBAŞ, PD Payziner, Y Akbulut, B Göktaş, Y Özatkan, ...
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 63 (1), 17-27, 2010
312010
Hasta tatmininin ölçülmesi
AE Esatoğlu, K Ersoy
İçinde: Çoruh M, editör. Sağlık hizmetlerinde toplam kalite yönetimi ve …, 1997
251997
Hastanelerde bilgisayar teknolojisi kullanımı
AE Esatoğlu
222002
Hastane idari personelinin örgütsel güven ve örgütsel bağlılık düzeylerinin işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinin incelenmesi
DT Arslan, AE Esatoğlu
İşletme Araştırmaları Dergisi 9 (2), 315-352, 2017
182017
Ankara İlindeki Üniversite ve Özel Hastanelerde Kullanılan Elektronik Hastane Bilgi Sistemlerinin Analizi
A KÖKSAL
Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi 7 (1), 2005
162005
Hastanelerde rol çatışması ve rol belirsizliği: sağlık bakanlığı hastanelerinde bir uygulama
AE Esatoğlu, İ Ağırbaş, Y Akbulut, Y Çelik
Ulusal Sağlık Kur. ve Hast. Yön. Sempozyum Kitabı, 47-53, 2002
162002
Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde İş Yükünün Hasta Güvenliği Üzerindeki Etkisnin Belirlenmesi
AE Esatoğlu, E Kaya Eroğlu
Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Kurumları İşletmeciliği, 2013
152013
Sağlık Bakanlığı hastanelerinde hemşirelerin rol çatışması ve rol belirsizliği düzeylerinin belirlenmesi
AE ESATOĞLU, İ AĞIRBAŞ, Y AKBULUT, Y ÇELİK
Amme İdaresi Dergisi 37 (4), 133-146, 2004
152004
Örgütsel sessizliğin nedenleri: Kamu hastaneleri çalışanları üzerine bir araştırma
G Yeşilaydın, G Bayın, AE Esatoğlu, G Yılmaz
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2016
132016
An example of health sector reforms in Turkey: hospital decentralization (health enterprises)
N Sarp, AE Esatoğlu, Y Akbulut
J Anakara Med Sch 55 (1), 9-18, 2002
122002
Survey on the lenght of stay for the patients with chronic obstructive pulmonary disease: An application on Ataturk chest disease hospital
AE Esatoğlu, S Bozat
Journal of Ankara Medical School 24 (4), 165-175, 2002
122002
Determination of reasons for organizational silence of nurses
G BAYIN, G YESILAYDIN, AE ESATOGLU
Journal of Business Research 7 (1), 248-266, 2015
112015
Özel hastanelere yapılan çevrimiçi şikâyetlerin içerik analizi ile incelenmesi
C Karaağaç, E Erbay, AE Esatoğlu
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (24 …, 2018
102018
Türkiye’de evde sağlık ve bakım hizmetleri uygulamalarının mevzuat içindeki tarihsel değişimi
M Çoban, AE Esatoğlu, MC İzgi
Türkiye Biyoetik Dergisi 1 (3), 154-176, 2014
102014
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20